Opis aktualizacji programu PowerPoint 2002: 11 lipca 2006

Streszczenie

Firma Microsoft wydała aktualizację programu Microsoft Office PowerPoint 2002. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tej aktualizacji. Ponadto zamieszczono tu informacje na temat problemów usuwanych przez tę aktualizację, problemy które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji oraz ustalania, czy aktualizacja jest zainstalowana.

WPROWADZENIE

Ta aktualizacja programu Microsoft PowerPoint 2002 zapewnia infrastrukturę dla pakietu zgodności w celu otwierania i zapisywania plików przy użyciu formatu pliku Open XML, który jest nowością w pakiecie Microsoft Office System 2007.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące aktualizacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Aktualizacja 917153 usuwa problemy opisane w następującym pakiecie poprawek:
917292 Description of the PowerPoint 2002 post-Service Pack 3 hotfix package: May 4, 2006

Starsze aktualizacje zawarte w tym dodatku Service Pack

Aktualizacja 917153 zawiera następujące wcześniej wydane aktualizacje:
916519 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft PowerPoint 2002: 13 czerwca 2006

Znane problemy

Znane problemy, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji

Po zainstalowaniu aktualizacji 917153 może pojawić się następujący komunikat o błędzie przy próbie otwarcia pliku uprzednio zapisanego za pomocą programu Microsoft Office Word 2007:
Ten plik utworzono przy użyciu nowszej wersji programu Microsoft Word. Czy chcesz pobrać pakiet zgodności, aby móc kontynuować pracę z tym plikiem?
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

919026 Error message when you try to open or to save a Microsoft Office 2007 file: "Do you want to download a compatibility pack so that you can work with this file"

Informacje dotyczące usuwania

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.


Uwaga Może nie istnieć możliwość usunięcia aktualizacji za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu usuwania aktualizacji pakietu Office za pomocą narzędzia Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
903771 Information about the ability to uninstall Office updates

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować aktualizację

Aktualizacja 917153 jest dostępna w witrynie Microsoft — Centrum pobierania. Aby pobrać te aktualizacje i przejrzeć instrukcje dotyczące instalacji oraz strategie wdrażania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Jak ustalić, czy aktualizacja jest zainstalowana

Aktualizacja 917153 zawiera plik w wersji podanej w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Powerpnt.exe10.0.6804.0
Instalowanie tej aktualizacji nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.
Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu sprawdzenia wersji pakietu Office XP zainstalowanego na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
291331 OFFXP: Jak sprawdzić wersję produktu pakietu Office

Informacje dla administratorów dotyczące plików .msp

Aktualizacja 917153 składa się z pełnego pliku Instalatora Windows (plik .msp) firmy Microsoft. Plik .msp jest spakowany w formie samorozpakowującego się pliku wykonywalnego. W tej aktualizacji rozpowszechniany jest następujący plik .msp:
Powerpntff.msp

Funkcje służące do ponownego instalowania określonych składników, przeznaczone dla administratorów

W przypadku aktualizacji punktu instalacji administracyjnej oraz ponownego buforowania i instalowania programu PowerPoint 2002 na komputerach klienckich można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Ta właściwość określa, czy pewne składniki programu PowerPoint 2002 mają zostać zainstalowane ponownie z obrazu administracyjnego. W przypadku aktualizacji 917153 wartość parametru [lista funkcji] jest następująca:
PPTFiles
Można również użyć parametru REINSTALL=ALL, aby na komputerze klienckim ponownie zainstalować wszystkie składniki pakietu Microsoft Office.

Witryna Office Admin Update Center przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie technologii informacyjnej (IT) i pakietu Office zawiera najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem wszystkich wersji pakietu Microsoft Office. Aby uzyskać więcej informacji o witrynie Office Admin Update Center, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917153 — ostatni przegląd: 02.06.2009 — zmiana: 1

Opinia