MS06-033: Luka w programie ASP.NET umożliwia ujawnienie informacji

Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-033 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

  • Aby można było zainstalować aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Microsoft Windows 3.1. Aby uzyskać najnowszy Instalator Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją programu Microsoft .NET Framework 2.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 komputer może przestać odpowiadać lub może pojawić się kod błędu „0x643”

  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją 64-bitowych wersji systemu Microsoft Windows Server 2003, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    923101 Komunikat o błędzie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń 917283 na komputerze z uruchomionym systemem Windows Server 2003: „Błąd 1324. Folder „Program Files” zawiera nieprawidłowy znak.”

  • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów występujących po zainstalowaniu aktualizacji programu .NET Framework 2.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    929110 A file system that was case sensitive becomes case insensitive after you install an update for the .NET Framework 2.0

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej ASP.NET, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

922481 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej ASP.NET

Właściwości

Identyfikator artykułu: 917283 — ostatni przegląd: 26.06.2008 — zmiana: 1

Opinia