Jak rozwiązać problemy z instalacją programu Internet Explorer 7

Dostępny jest program Windows Internet Explorer 8. Aby pobrać najnowszą wersję programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Wprowadzenie

Przy próbie zainstalowania programu Windows Internet Explorer 7 może pojawić się komunikat o błędzie.

Problemy z zainstalowaniem programu Internet Explorer 7 mogą mieć różne przyczyny. Dlatego istnieje kilka metod, za pomocą których można spróbować rozwiązać zaistniały problem. W niniejszym artykule krok po kroku opisano każdą z tych metod. Jeśli problemu nie udaje się rozwiązać samodzielnie, można również uzyskać więcej informacji o problemie i dowiedzieć się, gdzie szukać dodatkowej pomocy.

Pierwsza część tego artykułu jest przeznaczona dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputerów. Sekcja „Zaawansowane rozwiązywanie problemów” w części drugiej jest przeznaczona dla bardziej zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wykonanie opisanych kroków może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

Uwaga: Klika z opisanych metod wymaga opuszczenia aktualnie wyświetlanej strony. Oznacza to, że zawartość strony, którą właśnie oglądasz, przestanie być wyświetlana. Dlatego przed kontynuacją warto utworzyć na pulpicie skrót do niniejszej strony sieci Web, aby można było do niej łatwo powrócić przez dwukrotne kliknięcie tego skrótu. Aby utworzyć na pulpicie skrót do niniejszej strony sieci Web, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij tę stronę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Utwórz skrót.
 2. W oknie dialogowym programu Internet Explorer kliknij przycisk Tak, aby utworzyć skrót na pulpicie.

Metody rozwiązywania problemów z instalacją programu Internet Explorer 7

Firma Microsoft zdaje sobie sprawę, jak ważna dla użytkowników jest możliwość zainstalowania i używania programu Internet Explorer 8. W celu ułatwienia im rozwiązania ewentualnych problemów udostępnia poniższe informacje.

Ogólne rozwiązywanie problemów

.

Metoda A. Przywrócenie domyślnych ustawień zabezpieczeń

Ta metoda została sklasyfikowana jako: łatwa.
UwagaOpisane czynności oraz sekcja automatycznego rozwiązywania problemu dostępne w ramach tej metody nie dotyczą systemów Windows XP Home, Windows Vista Home Basic ani Windows Vista Home Premium.
Jeśli chcesz, aby firma Microsoft rozwiązała ten problem, przejdź do sekcji „Automatyczne rozwiązywanie problemu”. Jeśli chcesz rozwiązać ten problem samodzielnie, przejdź do sekcji „Samodzielne rozwiązywanie problemu”.


Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i postępuj zgodnie z krokami w tym kreatorze.Uwagi:

 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.
Następne kroki Po uruchomieniu tej poprawki Microsoft Fix it przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu


Przykładowe polecenie resetowania ustawień zabezpieczeń

Uwaga Po zastosowaniu ustawień zabezpieczeń nie można cofnąć zmian inaczej, niż przywracając dane z kopii zapasowej. W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu przywracania domyślnych ustawień zabezpieczeń należy wykonać pełną kopię zapasową zawierającą „stan systemu” (pliki rejestru). Resetowane są elementy takie jak pliki i foldery systemu NTFS, rejestr, zasady, usługi, uprawnienia i członkostwo grup.


Aby przywrócić domyślne ustawienia zabezpieczeń oryginalnej instalacji systemu operacyjnego, wykonaj następujące kroki:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst cmd, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W systemie Windows XP wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\repair\secsetup.inf /db secsetup.sdb /verbose
  W systemie Windows Vista wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:
  secedit /configure /cfg %windir%\inf\defltbase.inf /db defltbase.sdb /verbose
  Pojawi się komunikat „Zadanie zostało ukończone”, a następnie ostrzeżenie o tym, że nie można wykonać jakiejś operacji. Można bezpiecznie zignorować ten komunikat. Dodatkowe informacje o tym komunikacie można znaleźć w pliku: %windir%\Security\Logs\Scesrv.log.

Uwaga: W systemie Windows Vista plik Defltbase.inf jest szablonem konfiguracyjnym zabezpieczeń dla zabezpieczeń domyślnych. Ustawienia dla tego pliku można przeglądać w następującej lokalizacji:
%windir%\inf\defltbase.inf
Aby sprawdzić, czy ta metoda zadziałała, ponownie spróbuj zainstalować program Internet Explorer 7. Jeśli konieczne jest pobranie programu Internet Explorer 7, przejdź do Centrum pobierania firmy Microsoft:
Następne kroki
Po uruchomieniu tej poprawki Microsoft Fix it (lub wykonaniu czynności ręcznych) na ekranie logowania widocznym podczas uruchamiania komputera lub próby przełączenia użytkowników mogą nie być już wyświetlane konta użytkowników standardowych. Jest to spowodowane usunięciem kont użytkowników standardowych z grupy Użytkownicy podczas resetowania ustawień zabezpieczeń systemu Windows. Aby ponownie dodać te konta użytkowników do grupy Użytkownicy, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Wszystkie programy. Lub kliknij polecenie Programy.
 2. Kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia (w systemie Windows XP). Lub kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator (w systemie Windows Vista).
 3. W oknie Wiersz polecenia wpisz ciąg net users, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Zostanie wyświetlona lista kont użytkowników.
 4. Dla każdego wymienionego w oknie Wiersz polecenia elementu nazwa_konta, którego brakuje na ekranie logowania lub przełączania użytkowników, wpisz następujące polecenie i naciśnij klawisz ENTER:

  net localgroup users nazwa_konta /add
 5. Teraz przejdź do sekcji „Czy problem został rozwiązany?”.

Czy problem został rozwiązany?

Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, możesz przestać czytać ten artykuł. Jeśli problem nie został rozwiązany, należy wypróbować metodę B.

Metoda B. Przeskanowanie komputera pod kątem złośliwego oprogramowania

Ta metoda została sklasyfikowana jako: łatwa.

Sposób skanowania komputera w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania jest zależny od programów chroniących przed złośliwym oprogramowaniem, zainstalowanych przez użytkownika.

Ważne: W przypadku korzystania z własnego oprogramowania antywirusowego i chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem przed przeskanowaniem komputera należy zaktualizować odpowiednie pliki definicji.

Jeśli użytkownik nie wie, jak zaktualizować pliki definicji oprogramowania antywirusowego i chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem lub jak przeskanować komputer, łatwym i bezpłatnym sposobem wykonania tego zadania jest użycie skanera bezpieczeństwa programu Microsoft Security Essentials. Aby użyć skanera bezpieczeństwa programu Microsoft Security Essentials, należy wykonać następujące czynności:
 1. W programie Internet Explorer odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Kliknij przycisk Wszystkie usługi skanowania.

  UwagaDziałanie strony sieci Web programu Microsoft Security Essentials może nieco różnić się od opisanego tutaj, ale zasadniczo jest takie samo. Skaner bezpieczeństwa programu Microsoft Security Essentials jest pobierany i instalowany na komputerze przy pierwszym wykonywaniu skanowania. Skaner bada komputer. Następnie, po zakończeniu skanowania, podaje wyniki i zalecenia. Skanowanie może zająć trochę czasu, więc bądź na to przygotowany.

  UwagaJeśli na komputerze obecnie nie ma zainstalowanych żadnych programów chroniących przed złośliwym oprogramowaniem, można pobrać 90-dniową wersję próbną programu Microsoft Security Essentials. Aby to zrobić, należy kliknąć pozycję Pobierz bezpłatną wersję próbną w obszarze Zapewnij stałą ochronę komputera dzięki programowi Microsoft Security Essentials na stronie sieci Web programu Microsoft Security Essentials.
 3. Po zakończeniu skanowania spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer 7. Aby pobrać program Internet Explorer 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Aby zweryfikować skuteczność metody, spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer. Jeśli konieczne jest pobranie programu Internet Explorer, przejdź do Centrum pobierania firmy Microsoft.
 • Jeśli problem został rozwiązany, możesz przestać czytać ten artykuł.
 • Jeśli nie, przejdź do metody C.

Metoda C: Tymczasowe wyłączenie oprogramowania antywirusowego i antyszpiegowskiego

Ta metoda została sklasyfikowana jako: łatwa.

Uwaga: Przed czasowym wyłączeniem skanera wirusów upewnij się, że jest włączona Zapora systemu Windows. Po wykonaniu tej procedury należy ponownie włączyć skaner wirusów.

Oprogramowanie antywirusowe służy do ochrony komputera przed wirusami. Po wyłączeniu oprogramowania antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików pochodzących z niezaufanych źródeł, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników poczty e-mail. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wirusów komputerowych, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

129972 Wirusy komputerowe: opis, zapobieganie i odzyskiwanie

Zaraz po zastosowaniu tej metody koniecznie włącz skaner wirusów, a następnie odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web celem ponownego zainstalowania najnowszych aktualizacji: Aby zastosować tę metodę, wykonaj następujące czynności:
 1. Wyłącz oprogramowanie antyszpiegowskie lub antywirusowe. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy odpowiednią ikonę oprogramowania antyszpiegowskiego lub antywirusowego w obszarze powiadomień. Następnie kliknij polecenie Exit (Zakończ) lub Disable (Wyłącz).  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu wyłączania oprogramowania antyszpiegowskiego lub antywirusowego, skorzystaj z dokumentacji danego programu.
 2. Po wyłączeniu oprogramowania antyszpiegowskiego lub antywirusowego spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer 7. Aby pobrać program Internet Explorer 7, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 3. Po zakończeniu instalacji programu Internet Explorer 7 włącz oprogramowanie antyszpiegowskie lub antywirusowe.

  Uwaga: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu włączania oprogramowania antyszpiegowskiego lub antywirusowego, skorzystaj z dokumentacji danego programu.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Aby zweryfikować skuteczność metody, spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer. Jeśli konieczne jest pobranie programu Internet Explorer, przejdź do Centrum pobierania firmy Microsoft.
 • Jeśli problem został rozwiązany, możesz przestać czytać ten artykuł.
 • Jeśli nie, przejdź do metody D.

Metoda D: Wykonanie czystego rozruchu komputera

Ta metoda została sklasyfikowana jako: dosyć łatwa.

Aby zastosować tę metodę, wykonaj następujące kroki:
 1. Wykonaj czysty rozruch. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących czystego rozruchu komputera, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  310353 Jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”

 2. Po wykonaniu czystego rozruchu komputera spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer. Jeśli konieczne jest pobranie programu Internet Explorer, przejdź do Centrum pobierania firmy Microsoft.

Czy problem został rozwiązany?

 • Jeśli ta metoda rozwiązała problem, następne kroki polegają na ponownym skonfigurowaniu komputera, tak by uruchamiał się w normalny sposób. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu skonfigurowania komputera, tak by uruchamiał się w normalny sposób, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  310353 Jak skonfigurować system Windows XP do uruchamiania w stanie „czystego rozruchu”

 • Po skonfigurowaniu komputera, tak by uruchamiał się w normalny sposób, problem jest rozwiązany.
 • Jeśli uważasz, że ta metoda jest nieskuteczna, jednak masz doświadczenie w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów, skorzystaj z metody E. Komputer powinien znajdować się w stanie czystego rozruchu podczas korzystania z zaawansowanych metod rozwiązywania problemów.
 • Jeśli nie masz doświadczenia w zaawansowanym rozwiązywaniu problemów, ten artykuł bardziej już nie pomoże. Możesz skorzystać z pomocy innej osoby lub skontaktować się z Pomocą techniczną.

Zaawansowane rozwiązywanie problemów

Metoda E. Sprawdzenie, czy występują pliki, dla których nie można utworzyć kopii zapasowej lub których nie można zaktualizować

Ta metoda została sklasyfikowana jako: średnio trudna.

Aby zastosować tę metodę, wykonaj następujące kroki:
 1. Ustal, czy nie występuje problem uniemożliwiający tworzenie kopii zapasowej plików lub ich aktualizowanie. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:


  1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  2. Skopiuj następujące polecenie i wklej je (lub wpisz) w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK, aby otworzyć plik dziennika Ie7.log:
   %windir%\ie7.log
   Uwaga Domyślnie plik Ie7.log znajduje się w folderze C:\Windows.
  3. Naciśnij klawisze CTRL+END, aby przejść na koniec pliku Ie7.log.
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Znajdź.
  5. W polu Znajdź wpisz tekst ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled.
  6. W obszarze Kierunek kliknij opcję W górę, a następnie kliknij przycisk Znajdź następny.

   Znalezienie tekstu „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled” wskazuje, że istnieje problem, który uniemożliwia zapisanie pliku programu Internet Explorer 6 na potrzeby dezinstalacji. Na istnienie problemu wskazuje na przykład tekst w pliku dziennika, podobny do następującego:   Time_stamp: ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled 
   Time_stamp: DoInstallation:UpdSpCommitFileQueue for AlwaysQueue Failed: 0x4c7
   W przypadku nieznalezienia tekstu „ArchiveFileForUninstall:ArchiveSingleFile Cancelled” w pliku dziennika Ie7.log skontaktuj się z pomocą techniczną.
 2. Zresetuj uprawnienia do pliku Vgx.dll. Aby ustawić domyślne uprawnienia do tego pliku, kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK. W wierszu polecenia skopiuj i wklej (lub wpisz) jedno z następujących poleceń, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  • Jeśli używasz systemu Windows XP, skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie:


   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Użytkownicy zaawansowani:C" BUILTIN\Administratorzy:F "ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM:F"
  • Jeśli używasz systemu Windows Server 2003, skopiuj i wklej (lub wpisz) następujące polecenie:
   echo y| cacls "%CommonProgramFiles%\Microsoft Shared\VGX\vgx.dll" /P BUILTIN\Users:R "BUILTIN\Użytkownicy zaawansowani:C" BUILTIN\Administratorzy:F "ZARZĄDZANIE NT\SYSTEM:F" "ZARZĄDZANIE NT\UŻYTKOWNIK SERWERA TERMINALI:C"
 3. Spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer 7. Jeśli nie można zainstalować programu Internet Explorer, sprawdź ponownie plik dziennika, wykonując kroki opisane dla metody D. Jeśli plik dziennika wskazuje na istnienie problemu, powtórz wszystkie kroki tej metody.
 4. Jeśli po powtórzeniu tego procesu nadal nie można zainstalować programu Internet Explorer 7, ale plik dziennika jest czysty, skontaktuj się z Pomocą techniczną.

Czy problem został rozwiązany?

 • Sprawdź, czy problem został rozwiązany. Aby zweryfikować skuteczność metody, spróbuj ponownie zainstalować program Internet Explorer. Jeśli konieczne jest pobranie programu Internet Explorer, przejdź do Centrum pobierania firmy Microsoft.
 • Jeśli problem został rozwiązany, możesz przestać czytać ten artykuł.
 • Jeśli uważasz, że metoda jest nieskuteczna, skontaktuj się z Pomocą techniczną.

Podobne problemy i rozwiązania

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

920082 Problemy mogące wystąpić podczas korzystania z wersji beta programu Windows Internet Explorer 7

Aby uzyskać więcej informacji na temat centrum rozwiązań dla programu Windows Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Jeśli nie udało się rozwiązać problemu przy użyciu żadnej z metod przedstawionych w tym artykule, odwiedź następującą witrynę pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 7 w sieci Web:

Odwiedzając stronę pomocy technicznej dla programu Internet Explorer 7 w sieci Web, możesz również znaleźć dodatkowe informacje oraz informacje dotyczące metod zgłaszania usterek i bezpłatnej telefonicznej pomocy technicznej dla programu Internet Explorer.


Jeśli nadal występują problemy, mogą one mieć inną przyczynę. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

945385 Pusta strona sieci Web jest wyświetlana podczas uruchamiania programu Internet Explorer 7

926716 Program instalacyjny programu Windows Internet Explorer 7 przestaje odpowiadać po zaznaczeniu pola wyboru „Zainstaluj najnowsze aktualizacje programu Internet Explorer oraz Narzędzie Microsoft Windows do usuwania złośliwego oprogramowania (zalecane)”

Jeśli te artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemu lub występują symptomy inne niż opisane w niniejszym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Następnie wpisz tekst otrzymanego komunikatu o błędzie lub opis problemu w polu Szukaj w pomocy technicznej.

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 917925 — ostatni przegląd: 28.09.2011 — zmiana: 1

Opinia