Jak przeprowadzić instalację naprawczą systemu Windows XP, jeśli jest zainstalowana nowsza wersja programu Internet Explorer


Podsumowanie


Przed wykonaniem instalacji naprawczej systemu Microsoft Windows XP należy odinstalować program Windows Internet Explorer 7 lub program Windows Internet Explorer 8 z komputera z systemem Windows XP. Jeśli przeprowadzasz instalację naprawczą systemu Windows XP, gdy nowsza wersja programu Internet Explorer jest wciąż zainstalowana, program Internet Explorer nie będzie działać po ukończeniu naprawy. Aby rozwiązać ten problem, Odinstaluj nowszą wersję programu Internet Explorer z komputera, a następnie zainstaluj program Internet Explorer 6. Po naprawieniu systemu Windows XP możesz ponownie zainstalować nowszą wersję programu Internet Explorer.
Aby uzyskać więcej informacji na temat ponownego instalowania programu Internet Explorer, jeśli został już naprawiony system Windows XP, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
318378 Jak ponownie zainstalować lub naprawić program Internet Explorer w systemie Windows XP

WPROWADZENIE


Przed wykonaniem naprawy systemu Windows XP należy odinstalować dowolną nowszą wersję programu Internet Explorer. Jeśli nie odinstalowałeś nowszej wersji programu Internet Explorer w tej sytuacji, po zakończeniu instalacji naprawczej systemu Windows XP program Internet Explorer przestanie działać. W szczególności instalacja naprawcza nie powoduje przywrócenia wcześniejszych wersji plików w folderze programu Files\Internet Explorer. Dlatego pliki nowszych wersji w programie Internet Explorer będą niezgodne z plikami Internet Explorer 6 zainstalowanymi w folderze Windows\System32 podczas naprawiania instalacji systemu Windows XP.

Więcej informacji


Jeśli wykonano instalację naprawczą systemu Windows XP, ale nie zainstalowano żadnej nowszej wersji programu Internet Explorer, nie będzie można uruchomić programu Internet Explorer. Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

Weryfikowanie wersji systemu Windows XP zainstalowanego na komputerze

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie winver. exe w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie dialogowym Informacje o systemie Windows Sprawdź, która wersja systemu Windows XP jest zainstalowana na komputerze.

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Windows XP z dodatkiem Service Pack 3 (SP3)

Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows XP z dodatkiem SP3, Odinstaluj nowszą wersję programu Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst appwiz. cpl w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście obecnie zainstalowane programy kliknij pozycję Windows Internet Explorer 7lub kliknij pozycję Windows Internet Explorer 8, a następnie kliknij pozycję Usuń.
Jeśli program Internet Explorer nie jest widoczny na liście obecnie zainstalowane programy , wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer w konsoli odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307654 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania i używać jej w systemie Windows XP  
 2. Wpisz następujące polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia: Program Windows Internet Explorer 8
  CD IE8\spuninst Batch Spuninst. txt
  Program Windows Internet Explorer 7
  CD (IE7\spuninst) Batch Spuninst. txt

Jeśli na komputerze nie jest zainstalowany system Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows XP z dodatkiem SP3

Jeśli na komputerze nie zainstalowano systemu Windows XP z dodatkiem SP2 lub Windows XP z dodatkiem SP3, Odinstaluj nowszą wersję programu Internet Explorer. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst appwiz. cpl w polu Otwórz , a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście obecnie zainstalowane programy kliknij pozycję Internet Explorer 7 lub kliknij pozycję Internet Explorer 8, a następnie kliknij pozycję Usuń.
Jeśli program Internet Explorer nie jest widoczny na liście obecnie zainstalowane programy , wykonaj następujące czynności:
 1. Otwórz okno wiersza polecenia.
 2. Wpisz następujące polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia: Program Windows Internet Explorer 8
  CD \Windows\ie8\Spuninst Batch Spuninst. txt
  Uwaga Folder IE8 jest folderem ukrytym. Program Windows Internet Explorer 7
  CD \Windows\ie7\Spuninst Batch Spuninst. txt
  Uwaga Folder IE7 jest folderem ukrytym.
Jeśli nie można odinstalować programu Internet Explorer, ale jeśli folder Windows\ie7\Spuninst lub folder Windows\ie8\Spuninst istnieje, Odinstaluj program Internet Explorer w konsoli odzyskiwania. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Uruchom ponownie komputer w konsoli odzyskiwania. Aby uzyskać więcej informacji o korzystaniu z konsoli odzyskiwania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  307654 Jak zainstalować konsolę odzyskiwania i używać jej w systemie Windows XP  
 2. Wpisz następujące polecenia, a następnie naciśnij klawisz ENTER po wpisaniu każdego polecenia: Program Windows Internet Explorer 8
  CD IE8\spuninst Batch Spuninst. txt
  Program Windows Internet Explorer 7
  CD (IE7\spuninst) Batch Spuninst. txt
 3. Włóż instalacyjny dysk CD z systemem Windows XP do stacji dysków CD komputera, a następnie uruchom ponownie komputer.
 4. Wykonaj naprawę instalacji systemu Windows XP. Po zakończeniu procesu naprawy Uruchom program Internet Explorer 6, a następnie upewnij się, że działa.
 5. Zainstaluj najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:  
  322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP  

Ponowne instalowanie nowszej wersji programu Internet Explorer

Gdy system Windows XP został naprawiony i działa poprawnie, ponownie zainstaluj nowszą wersję programu Internet Explorer. Aby ponownie zainstalować program Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8, musisz mieć pakiet instalacyjny programu Internet Explorer. Ten pakiet instalacyjny może być nadal zainstalowany na komputerze przed pierwszym zainstalowaniem nowszej wersji programu Internet Explorer. Zlokalizuj pakiet instalacyjny w folderze, w którym zapisano pliki.Uwaga Ten pakiet może znajdować się w folderze Temporary Internet Files.
 
Aby połączyć się z witryną pobierania Microsoft, musisz mieć funkcjonalną przeglądarkę internetową. Jeśli program Internet Explorer 6 nie działa na komputerze po odinstalowaniu nowszej wersji programu Internet Explorer, nie można pobrać pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer. W związku z tym konieczne będzie pobranie pakietu instalacyjnego programu Internet Explorer przy użyciu komputera z funkcjonalnością przeglądarki internetowej. Następnie użyj udostępnionego dysku sieciowego, aby zainstalować program z pobranego pakietu instalacyjnego na innym komputerze na naprawionym komputerze. Jeśli w tym celu nie możesz korzystać z udostępnionej sieci, Skopiuj pakiet instalacyjny programu Internet Explorer na dysk CD na drugim komputerze. Następnie użyj tego dysku CD, aby zainstalować program Internet Explorer na pierwszym komputerze.Aby uzyskać pomoc dotyczącą sposobu instalowania, ponownego instalowania lub odinstalowywania systemu Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: