Możliwe problemy w Eksploratorze Windows lub w powłoce systemu Windows po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS06-015


Powiadomienie:


Problemy opisane w sekcji „Symptomy” są specyficzne dla aktualizacji zabezpieczeń 908531 (biuletyn zabezpieczeń MS06-015) i mogą być wyeliminowane przez instalację nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (biuletyn zabezpieczeń MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006 roku. Ta aktualizacja jest dostępna za pośrednictwem witryny Windows Update, witryny Microsoft Update i funkcji Aktualizacje automatyczne, jeżeli są zainstalowane zidentyfikowane formanty usług składowych (COM, Component Object Model) innych firm. Ta nowa aktualizacja jest również dostępna w Centrum pobierania firmy Microsoft.


Jeżeli zainstalowana jest nowa aktualizacja i na danym komputerze nadal występuje problem przypominający ten opisany w artykule, może mieć on inną przyczynę. Informacje dotyczące rozwiązywania podobnych problemów zamieszczono w sekcji „Podobne problemy i rozwiązania” w tym artykule.


Jeżeli nie można zainstalować nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006 roku, zobacz sekcję „Kroki prowadzące do rozwiązania problemu", aby uzyskać instrukcje dotyczące ręcznego dodawania oprogramowania Share-to-Web firmy HP lub rozszerzeń powłoki firmy NVIDIA do listy Zezwalaj.
Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 908531 (biuletyn zabezpieczeń MS06-015) może się pojawić jeden lub kilka z następujących problemów:
 • Nie można uzyskać dostępu do folderów specjalnych, takich jak Moje dokumenty lub Moje obrazy.
 • Aplikacje pakietu Microsoft Office przestają odpowiadać podczas próby zapisania lub otwarcia plików pakietu Office w folderze Moje dokumenty.
 • Wpisanie adresu w polu Adres w programie Microsoft Internet Explorer, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER lub kliknięcie przycisku Przejdź nie powoduje wykonania żadnej operacji.
 • Po kliknięciu pliku prawym przyciskiem myszy oraz kliknięciu polecenia Wyślij do nic się nie dzieje.
 • Podczas rozwijania folderu w Eksploratorze Windows nic się nie dzieje.
 • Niektóre aplikacje innych firm przestają odpowiadać podczas otwierania lub zapisywania danych w folderze Moje dokumenty.
Aby zobaczyć biuletyn zabezpieczeń MS06-015, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Przyczyna


Aktualizacja zabezpieczeń 908531 (MS06-015) instaluje nowy program Verclsid.exe. Przed ustanowieniem wystąpień rozszerzeń powłoki przez powłokę systemu Windows lub Eksploratora Windows program Verclsid.exe sprawdza poprawność tych rozszerzeń. Na niektórych komputerach program Verclsid.exe przestaje odpowiadać. Program Verclsid.exe może przestać odpowiadać, jeśli są spełnione następujące warunki:
 • Jest uruchomione oprogramowanie Share-to-Web firmy Hewlett-Packard (HP). Nie zainstalowano nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006.

  Raportowano wypadki, w których program Verclsid.exe przestaje odpowiadać na skutek oddziaływania oprogramowania dotychczas rozpowszechnianego przez firmę Hewlett Packard (HP). Przyczyną problemów jest określony składnik [demon obszaru nazw Share-to-Web (Hpgs2wnd.exe)]. To oprogramowanie nie jest już rozpowszechniane przez firmę HP, ale wcześniej było dołączane do następujących składników:
  • Oprogramowanie HP PhotoSmart

  • Wszystkie drukarki HP DeskJet wyposażone w czytnik kart
  • Skanery firmy HP
  • Niektóre stacje dysków CD-RW i DVD-RW firmy HP
  • Aparaty firmy HP
  Demona obszaru nazw Share-to-Web można znaleźć w następującym folderze:
  C:\Program Files\Hewlett-packard\Hp share-to-web\Hpgs2wnd.exe

  Oprogramowanie Share-to-Web jest uruchamiane automatycznie podczas uruchamiania komputera. Można je również uruchomić, korzystając z menu Start.
 • Są zainstalowane sterowniki karty graficznej NVIDIA w wersji 61.94 lub wcześniejszej. Nie zainstalowano nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006.

  Ten problem występuje, gdy są uruchomione pewne rozszerzenia powłoki firmy NVIDIA.
 • Program Verclsid.exe jest blokowany przez program zapory.

  Program Verclsid.exe jest na przykład flagowany przez niektóre wersje programu Kerio Personal Firewall firmy Sunbelt Software. Aby uzyskać więcej informacji o programie Kerio Personal Firewall, odwiedź następującą witrynę firmy Sunbelt Software w sieci Web:
  To oprogramowanie flaguje każdą próbę uruchomienia przez aplikację innej aplikacji i pyta użytkownika o zgodę. Program Kerio Personal Firewall flaguje próbę uruchomienia programu Verclsid.exe przez program Internet Explorer.

Rozwiązanie


Jeżeli nie można zainstalować nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006 roku, należy ręcznie dodać oprogramowanie Share-to-Web firmy HP lub rozszerzenia powłoki firmy NVIDIA do listy Zezwalaj przy użyciu kroków opisanych w sekcji „Więcej informacji” .

Konfigurowanie zapory tak, aby program Verclsid.exe mógł działać

Wykonaj kroki odpowiednie dla swojego programu zapory, aby umożliwić działanie programu Verclsid.exe, lub kliknij, aby zezwolić na zatrzymanie programu Verclsid.exe do czasu wykonania odpowiednich czynności w oknie dialogowym powiadomienia programu Kerio Personal Firewall. Użytkownik może skonfigurować program Kerio Personal Firewall w taki sposób, aby program Versclid.exe został uruchomiony bez wyświetlania monitów.

Więcej informacji


W aktualizacji zabezpieczeń 908531 uwzględniono listę Zezwalaj. Program Verclsid.exe nie skanuje żadnego pliku o rozszerzeniu, które znajduje się na tej liście.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
908531 MS06-015: Luka w zabezpieczeniach Eksploratora Windows może umożliwiać zdalne wykonywanie kodu


Przyczyną tego problemu mogą być również inne formanty COM lub rozszerzenia powłoki innych firm. Jeżeli kroki opisane w tym artykule nie umożliwiają rozwiązania tego problemu, należy skontaktować się z biurem obsługi klienta firmy Microsoft. Aby uzyskać kompletną listę numerów telefonów biura obsługi klienta i kosztów pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Jeżeli formanty COM lub rozszerzenia powłoki innej firmy są przyczyną tego problemu, można ręcznie dodać odpowiednie rozszerzenie powłoki do listy Zezwalaj. W takim przypadku należy znać klucze rejestru odpowiadające rozszerzeniom powłoki.

Jak ręcznie dodać oprogramowanie Share-to-Web firmy HP lub rozszerzenia powłoki firmy NVIDIA do rejestru, jeżeli nie można zainstalować nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006

Kroki ręcznego dodawania oprogramowania Share-to-Web firmy HP do listy Zezwalaj

W przypadku, gdy nie można zainstalować nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006 r., możesz ręcznie dodać do listy rozszerzenie powłoki HP, aby rozwiązać ten problem. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki w celu modyfikacji rejestru.

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić rejestr z kopii zapasowej w systemie Windows
 1. Zaloguj się do komputera za pomocą konta z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. W przypadku komputerów z systemem Microsoft Windows 2000 wpisz następującą wartość:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046}
  W przypadku komputerów z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 wpisz następującą wartość:
  {A4DF5659-0801-4A60-9607-1C48695EFDA9} {000214E6-0000-0000-C000-000000000046} 0x401
 6. Prawym przyciskiem myszy kliknij utworzoną wartość, następnie klinij przycisk Modyfikuj i w polu Dane wartości ustaw wartość 1.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Użyj Menedżera zadań do zamknięcia programu Verclsid.exe lub do ponownego uruchomienia komputera.

Kroki ręcznego dodawania rozszerzeń powłoki firmy NVIDIA do listy Zezwalaj

Aby ręcznie wprowadzić rozszerzenia powłoki firmy NVIDIA do rejestru, jeżeli nie można zainstalować nowej wersji aktualizacji zabezpieczeń 908531 (MS06-015) wydanej 25 kwietnia 2006 roku, wykonaj następujące kroki.

Ważne: W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane kroki. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w wypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić rejestr z kopii zapasowej w systemie Windows
 1. Zaloguj się do komputera za pomocą konta z uprawnieniami administracyjnymi.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy następujący podklucz rejestru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Cached
 4. Wskaż polecenie Nowy i kliknij polecenie Wartość DWORD.
 5. W przypadku komputerów z systemem Windows 2000 wpisz następującą wartość:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046}
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046}
  W przypadku komputerów z systemem Windows XP lub Windows Server 2003 wpisz następującą wartość:
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a47} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1e9b04fb-f9e5-4718-997b-b8da88302a48} {000214e8-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
  {1cdb2949-8f65-4355-8456-263e7c208a5d} {000214e6-0000-0000-c000-000000000046} 0x401
 6. Prawym przyciskiem myszy kliknij utworzoną wartość i w polu Dane wartości ustaw wartość 1.
 7. Zamknij Edytor rejestru.
 8. Ponownie uruchom komputer.
Strona pobierania firmy NVIDIA znajduje się w następującej witrynie firmy NVIDIA w sieci Web:

Podobne problemy i rozwiązania


Jeśli na danym komputerze nadal występuje problem opisany w tym artykule, może on mieć inną przyczynę.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących podobnych problemów i ich rozwiązań, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

Nie można uzyskać dostępu do specjalnych folderów, takich jak „Moje dokumenty” lub „Moje obrazy”

930128 Komunikat o błędzie podczas próby uzyskania dostępu do folderów Moje dokumenty, Moja muzyka, Moje obrazy i Moje wideo w systemie Windows Vista: „Odmowa dostępu”
201264 Nie można otworzyć folderu Moje dokumenty na pulpicie
827090 Komunikat o błędzie „Nie można utworzyć folderu Moje dokumenty lub uzyskać dostępu do tego folderu” jest wyświetlany podczas korzystania z Podłączania pulpitu zdalnego
267691 Nie można otworzyć folderu Moje dokumenty po dwukrotnym kliknięciu ikony Moje dokumenty

Podczas próby zapisania lub otwarcia plików aplikacja przestaje odpowiadać lub jest wyświetlany komunikat o błędzie

840309 Przeglądanie folderu Moje dokumenty w udziale sieciowym za pomocą Eksploratora Windows na komputerze z systemem Windows XP trwa dłużej niż powinno
313937 Program przestaje odpowiadać podczas próby otwarcia lub zapisania pliku w programie pakietu Office 2002, Office 2003 lub Office 2007
251383 WD2000: Nie można otworzyć dokumentu z międzynarodowymi znakami w nazwie pliku
918593 Komunikat o błędzie podczas próby zapisania dokumentu w programie Word 2007: „Program Word nie może zapisać tego pliku, gdyż jest on już otwarty w innej aplikacji.”

Wpisanie adresu w polu Adres w programie Microsoft Internet Explorer, a następnie naciśnięcie klawisza ENTER lub kliknięcie przycisku Przejdź nie powoduje wykonania żadnej operacji.

 Pomoc z przewodnikiem Aby rozwiązać podobne problemy związane z zatrzymywaniem lub ponownym uruchamianiem programu Internet Explorer albo awariami tego programu, należy skorzystać z procedur samodzielnej pomocy dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputera, dostępnych w wersji anglojęzycznej. Aby skorzystać z procedur samodzielnej pomocy, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Łącze Rozwiązywanie problemów polegających na zatrzymywaniu lub awarii programu Internet Explorer

Uwaga: Zawartość Pomocy z przewodnikiem może nie być dostępna we wszystkich wersjach językowych.

Problemy podczas korzystania z funkcji „Wyślij do”

289997 OL2002: Komputer zawiesza się podczas korzystania z funkcji „Wyślij do” i „Adresat poczty” z pliku na pulpicie
201823 System Windows zawiesza się podczas wysyłania pliku do stacji dyskietek
928767 Nie można użyć programu Outlook 2007 do wysłania lub zapisania wiadomości e-mail utworzonej w programie OneNote 2007
928431 Kreator poczty e-mail dla fotografii jest zamykany podczas próby wysłania obrazu przy użyciu poczty e-mail w systemie Windows Vista


Jeżeli te artykuły nie pomogą w rozwiązaniu problemów lub występują symptomy inne niż te, które są opisane w tym artykule, należy poszukać dalszych informacji w bazie wiedzy Microsoft Knowledge Base. Aby przeszukać bazę wiedzy Microsoft Knowledge Base, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Następnie wpisz opis problemu w polu Wyszukaj w zasobach pomocy technicznej.


Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.

Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobów kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.