Komunikat o błędzie podczas próby zapisania dokumentu w programie Word 2007: „Program Word nie może zapisać tego pliku, ponieważ jest on już otwarty w innym miejscu.”

Symptomy

Podczas próby zapisania dokumentu w programie Microsoft Office Word 2007 dokument nie zostaje zapisany. Ponadto zwracany jest następujący komunikat o błędzie:
Program Word nie może zapisać tego pliku, ponieważ jest on już otwarty w innym miejscu.
(ścieżka\nazwa_pliku)

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli spełniony jest jeden z następujących warunków:
 • Użytkownik próbuje zapisać dokument z taką samą nazwą pliku, jaką ma inny dokument otwarty obecnie przez innego użytkownika.

  Uwaga Ten warunek może być prawdziwy podczas zapisywania dokumentu w sieci lub w folderze udostępnionym.
 • W tej samej lokalizacji znajduje się tymczasowy plik właściciela o tej samej nazwie co dokument, który ma być zapisany.

  Uwaga Jeśli dokument nie został poprawnie zamknięty, być może nie usunięto pliku właściciela dokumentu. Dlatego plik właściciela pozostaje w tej samej lokalizacji. To zachowanie może się pojawić na przykład w przypadku, gdy program Word 2007 zostanie nieoczekiwanie zamknięty. Podczas próby zapisania w tej samej lokalizacji dokumentu o tej samej nazwie co plik właściciela pojawia się komunikat o błędzie wymieniony w sekcji „Symptomy”.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy użyć jednej z następujących metod, odpowiedniej do konkretnej sytuacji.

Metoda 1. Zaczekanie na zamknięcie innego dokumentu przez innego użytkownika

Jeśli jest otwarty inny dokument o takiej samej nazwie co dokument, który ma zostać zapisany, należy zaczekać, aż dokument zostanie zamknięty. Po zamknięciu tego dokumentu należy zapisać własny dokument.

Uwaga Zmiany, które inny użytkownik wprowadził do tego innego dokumentu, zostaną utracone.

Metoda 2. Zmiana nazwy pliku lub lokalizacji zapisywania dokumentu

Aby zapisać dokument w tej samej lokalizacji, podczas zapisywania należy zmienić jego nazwę pliku. Ewentualnie dokument można zapisać w innej lokalizacji, nie zmieniając jego nazwy pliku.

Uwaga Po zapisaniu dokumentu z inną nazwą pliku lub w innej lokalizacji można użyć funkcji „Połącz”, aby scalić zmiany wprowadzone przez wielu użytkowników w jednym dokumencie.

Aby użyć funkcji Połącz, wykonaj następujące czynności:
 1. Na karcie Recenzja w grupie Porównywanie kliknij przycisk Porównaj.
 2. Kliknij pozycję Połącz.
Aby uzyskać więcej informacji na temat funkcji Połącz, naciśnij klawisz F1. Następnie wyszukaj w Pomocy programu Word wyraz „Połącz”.

Metoda 3. Usunięcie tymczasowych plików internetowych

Uwaga Przed użyciem tej metody należy się upewnić, że żadne z dokumentów znajdujących się w określonej lokalizacji nie są obecnie otwarte przez innych użytkowników.

Aby usunąć pliki właścicieli znajdujące się w określonej lokalizacji, wykonaj następujące czynności.

Uwaga Ponieważ istnieje kilka wersji systemu Microsoft Windows, poniższe kroki mogą wyglądać inaczej na różnych komputerach. W razie wątpliwości należy zajrzeć do dokumentacji danego produktu.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wyszukaj, a następnie kliknij polecenie Wszystkie pliki i foldery.
 2. W polu Cała nazwa pliku lub jej część wpisz ~*.*.
 3. W polu Szukaj w kliknij przycisk Przeglądaj, a następnie wprowadź lokalizację, w której próbujesz zapisać dokument.
 4. Kliknij przycisk Wyszukaj.
 5. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
 6. W menu Plik kliknij polecenie Usuń.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 918593 — ostatni przegląd: 18.09.2011 — zmiana: 1

Opinia