MS06-042: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń do programu Internet Explorer

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-042 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn o zabezpieczeniach, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

 • Firma Microsoft wydała nową wersję aktualizacji zabezpieczeń 918899 (MS06-042) 12 września 2006 roku. Ta nowa wersja aktualizacji eliminuje lukę w zabezpieczeniach występującą na komputerach użytkowników korzystających z programów Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1, Internet Explorer 5.01 z dodatkiem Service Pack 4 i Internet Explorer 6 dla systemu Microsoft Windows Server 2003. Klienci korzystający z tych wersji programu Internet Explorer powinni niezwłocznie zastosować tę nową aktualizację.
 • Po uruchomieniu skryptu na stronie sieci Web po zastosowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 918899 (MS06-042) dla programu Internet Explorer może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie: Ten problem występuje na komputerze z systemem Microsoft Windows XP lub Microsoft Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  926046 Komunikat o błędzie podczas uruchamiania skryptu na stronie sieci Web po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS06-042 na komputerze z systemem Windows XP lub Windows Server 2003: „Odmowa uprawnień”
 • Przeglądarka Internet Explorer 6 jest nagle zamykana podczas przeglądania witryny sieci Web korzystającej z protokołu i kompresji HTTP 1.1. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  923762 Działanie programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1 jest nieoczekiwanie kończone po zainstalowaniu aktualizacji 918899
  Firma Microsoft wydała nową wersję aktualizacji zabezpieczeń 918899 (MS06-042) 24 sierpnia 2006 r. Nowa wersja aktualizacji zabezpieczeń rozwiązuje problem występujący u użytkowników korzystających z przeglądarki Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1. Aktualizacja dotyczy wyłącznie użytkowników przeglądarki Internet Explorer 6 z dodatkiem SP1. Wszyscy klienci powinni zainstalować aktualizację zabezpieczeń 918899.


  Aby rozwiązać ten problem, użytkownicy przeglądarki Internet Explorer 6 z dodatkiem SP 1 powinni zainstalować nową aktualizację zabezpieczeń 918899 (MS06-042), wydaną 24 sierpnia 2006 r.
 • Po przejściu na stronę, na której występują niestandardowe wyskakujące okienka, przeglądarka Internet Explorer 6 jest niespodziewanie zamykana i zgłaszany jest błąd pliku Mshtml.dll. Problem występuje po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 918899 na komputerze z systemem operacyjnym Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1). Użytkownicy dotknięci tym problemem mogą skorzystać z udostępnionej poprawki. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  923996 Program Internet Explorer 6 jest nieoczekiwanie zamykany po odwiedzeniu strony sieci Web, na której zastosowano niestandardowy obiekt wyskakujący
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń aplikacje sieci Web zależne od skryptów na stronach tych aplikacji mogą przestać odpowiadać. Przyczyną tego problemu jest luka w zabezpieczeniach języka JScript. Ten problem został rozwiązany. Odpowiednią poprawkę uwzględniono w najnowszej aktualizacji języka JScript. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej aktualizacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  917344 MS06-023: Luka w zabezpieczeniach w języku Microsoft JScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu
 • W systemach Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 oraz Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 element Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania zawiera listę aktualizacji oprogramowania. W aplecie Dodaj lub usuń programy są one wymienione pod nazwą produktu, który aktualizują. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 niniejsza aktualizacja znajduje się na liście w narzędziu Dodaj lub usuń programy w obszarze Windows XP – Aktualizacje oprogramowania. W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 informacje dotyczące daty zainstalowania tej aktualizacji nie są wyświetlane w narzędziu Dodaj lub usuń programy. Ta aktualizacja nie pojawia się więc w składnikach zalecanych do zainstalowania. Ta aktualizacja jest jednak widoczna na początku listy Windows XP – Aktualizacje oprogramowania.
 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń próba odtworzenia scen znajdujących się na niektórych dyskach DVD typu WMV HD (Windows Media High Definition Video) w programie Microsoft Windows Media Player może zakończyć się niepowodzeniem. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  884487 Kliknięcie rozdziału na niektórych dyskach DVD WMV HD w programie Windows Media Player nie powoduje jego odtworzenia
 • Formanty ActiveX mogą nie być ładowane w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909889 Formanty ActiveX mogą nie być ładowane zgodnie z oczekiwaniami w programie Internet Explorer z powodu zmian kompleksowej ochrony wprowadzonych w skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)
 • Strona sieci Web zawierająca formant ActiveX może nie być ładowana w programie Internet Explorer zgodnie z oczekiwaniami. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  909738 Strona sieci Web zawierająca niestandardowy formant ActiveX może nie być ładowana zgodnie z oczekiwaniami w pr. Internet Explorer z powodu zmian kompleksowej ochrony wprowadzonych w skumulowanej aktualizacji zabezpieczeń 896688 (MS05-052)
 • Przeglądarka Internet Explorer nie obsługuje już monikerów. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  906294 Korzystanie z monikerów w programie Internet Explorer nie jest już obsługiwane po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń dostarczonej razem ze skumulowaną aktualizacją zabezpieczeń 896727 (MS05-038)
 • Przed załadowaniem formantów wyświetlany jest monit

  Uwaga Problem występuje w witrynach sieci Web, w których nie są stosowane zalecane techniki. Aby uzyskać informacje dotyczące zalecanych technik rozwiązywania tego problemu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Pewne formanty ładowane na stronie sieci Web nie są poprawnie maskowane przez funkcje tej aktualizacji. Przykładem mogą być formanty używane w programach Macromedia Shockwave Director, Apple QuickTime Player i Virtools Web Player. Jeśli system Windows ustali, że taki formant jest nieaktywny, to monituje użytkownika przed jego załadowaniem.
 • Opisywane problemy występują w niektórych programach Siebel, w których używane są formanty ActiveX.


  Aktualizacja zabezpieczeń 918899 dotyczy wszystkich klientów High Interactive firmy Siebel w wersji 7. Po zastosowaniu tej aktualizacji należy kliknąć kilka razy w oknie programu Siebel. Każdy formant ActiveX w programie należy kliknąć raz. Firma Siebel pracuje z firmą Microsoft nad rozwiązaniem problemu. Aktualizacja produktów firmy Siebel ma zostać opublikowana wiosną 2006. Aby uzyskać więcej informacji o aktualizacjach produktów firmy Siebel, skontaktuj się z pomocą techniczną firmy Siebel.
 • Niektóre formanty ActiveX korzystają z platformy Java w wersji Standard Edition 1.3 lub Standard Edition 1.4

  Po kliknięciu formantu apletu ActiveX w programie uruchamiającym formant apletu przy użyciu platformy Java w wersji Standard Edition (J2SE) 1.3 lub J2SE 1.4 fokus nie jest przekazywany do formantu. Należy ponownie kliknąć formant, aby przekazać fokus. Fokus zachowuje się poprawnie w przypadkach zastosowania języka J2SE w wersji 1.5. Aby uzyskać najnowszą wersję języka J2SE, odwiedź następującą witrynę firmy Sun Microsystems Inc. w sieci Web: Aby zapoznać się z technikami zapewniającymi działanie formantów ActiveX bez podejmowania czynności przez użytkownika, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Firma Microsoft podaje informacje o sposobach kontaktu z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
 • W zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 918889 uwzględniono poprawki udokumentowane w biuletynie zabezpieczeń MS06-042.

  W zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 910620 znajdują się poprawki zabezpieczeń, które udokumentowano w biuletynie o zabezpieczeniach MS06-004. Ponadto pakiet aktualizacji zawiera również poprawki dla programu Microsoft Internet Explorer, które wydano po wydaniu biuletynów o zabezpieczeniach MS04-004 i MS04-038.
 • Aby zainstalować pakiet zbiorczy aktualizacji 873377, pakiet zbiorczy aktualizacji 889669, poprawkę dla programu Internet Explorer wydaną po opublikowaniu biuletynu zabezpieczeń MS04-038 lub poprawkę uwzględnioną w pakiecie zbiorczym aktualizacji 896727, należy postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w artykule 897225 bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base. W przeciwnym razie wszystkie zainstalowane poprawki dla programu Internet Explorer zostaną usunięte.
  897225 Sposób instalowania poprawek zawartych w skumulowanych aktualizacjach zabezpieczeń dla programu Internet Explorer 6 z dodatkiem Service Pack 1
Właściwości

Identyfikator artykułu: 918899 — ostatni przegląd: 29.11.2012 — zmiana: 1

Opinia