Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Windows Server Update Services

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Windows Server Update Services (WSUS). Ten artykuł zawiera informacje o tym, jak uzyskać dodatek Service Pack, oraz listę problemów eliminowanych przez ten dodatek. Ponadto podano tu informacje dotyczące problemów, które mogą występować podczas instalowania dodatku Service Pack, i sposobu ustalenia, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 1 (SP1) dla programu Windows Server Update Services aktualizuje program WSUS. Ten dodatek Service Pack zapewnia obsługę programu Microsoft SQL Server 2005 oraz mającego się wkrótce ukazać systemu operacyjnego Microsoft Windows Vista. Ponadto poprawia stabilność i wydajność. Po zainstalowaniu dodatku SP1 dla programu WSUS może być konieczne ponowne uruchomienie komputera.

Uwaga Dodatku SP1 zastosowanego do oryginalnej wersji wydania programu WSUS 2.0 nie można odinstalować. Próba odinstalowania dodatku SP1 powoduje odinstalowanie całego produktu.

Więcej informacji

Szczegółowe informacje dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Problemy rozwiązywane przez ten dodatek Service Pack są omawiane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
909131 Client computers do not report back to the Windows Software Update Services (WSUS) server

910847 Time-out error when approving multiple updates on Microsoft WSUS Server

Lista ulepszeń zawartych w dodatku Service Pack

Dodatek SP1 dla programu WSUS zawiera następujące ulepszenia:
 • Obsługa systemu Windows Vista: dodatek SP1 dla programu WSUS umożliwia aktualizację komputerów z systemem Windows Vista.
 • Pełna obsługa języków klientów: dodatek SP1 dla programu WSUS obsługuje wszystkie języki obsługiwane przez pakiet Microsoft Office i system Windows Vista.
 • Nowa wersja aparatu Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows): dodatek SP1 dla programu WSUS uaktualnia aparat SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) z dodatkiem Service Pack 3 (SP3) do aparatu SQL Server 2000 Desktop Engine (Windows) z dodatkiem Service Pack 4 (SP4).
 • Szybsze działanie: dodatek SP1 dla programu WSUS przyspiesza działanie tego programu. Między innymi skraca czas odpowiedzi interfejsu użytkownika.
 • Wszystkie poprawki: dodatek SP1 dla programu WSUS zawiera wszystkie zmiany i poprawki, które zostały wprowadzone od czasu wydania programu WSUS.
 • Obsługa programu Microsoft SQL Server 2005: program WSUS z dodatkiem SP1 pozwala na korzystanie z programu SQL Server 2005.

Znane problemy

Znane problemy występujące podczas instalacji dodatku Service Pack

Niewystarczająca ilość miejsca na dysku twardym dla kopii zapasowej bazy danych
Podczas uaktualniania oryginalnej wersji wydania programu WSUS do programu WSUS z dodatkiem SP1 program instalacyjny automatycznie tworzy kopię zapasową bazy danych programu WSUS. Jeśli na dysku twardym nie ma wystarczającej ilości miejsca dla kopii zapasowej, program instalacyjny nie może pomyślnie ukończyć instalacji. Aby ustalić, czy na dysku twardym jest wystarczająca ilość miejsca dla kopii zapasowej, wykonaj następujące kroki:
 1. Uruchom Eksploratora Windows, a następnie znajdź folder zawierający bazę danych programu WSUS. Domyślnie baza danych programu WSUS jest instalowana w następującym folderze:
  LiteraDysku:\WSUS\MSSQL$WSUS\Data\
 2. Naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, kliknij prawym przyciskiem myszy dwa następujące pliki, a następnie kliknij polecenie Właściwości:
  • Susdb.mdf
  • Susdb_log.ldf
 3. Zanotuj wartość Rozmiar na dysku. Program instalacyjny dodatku SP1 dla programu WSUS wymaga tyle dostępnego miejsca na dysku twardym w celu wykonania kopii zapasowej plików bazy danych programu WSUS.
Uwaga W przypadku niepowodzenia instalacji dodatku SP1 dla programu WSUS należy ręcznie przywrócić bazę danych programu WSUS. Aby uzyskać więcej informacji o tym zadaniu, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Do dodatku SP1 można uaktualnić tylko oryginalną wersję wydania programu WSUS
Obecnie dodatek SP1 dla programu WSUS uaktualnia wyłącznie oryginalną wersję wydania programu WSUS. Przy użyciu tego dodatku Service Pack nie można uaktualnić wersji wstępnej programu WSUS.

Przed zainstalowaniem dodatku SP1 dla programu WSUS należy odinstalować wszelkie wersje wstępne programu WSUS.
Na czas procesu uaktualniania są zatrzymywane Internetowe usługi informacyjne (IIS) firmy Microsoft
Program instalacyjny dodatku SP1 dla programu WSUS zatrzymuje usługi IIS na czas operacji uaktualniania. Dlatego w trakcie operacji uaktualniania nie są dostępne żadne witryny sieci Web obsługiwane przez usługi IIS. Program instalacyjny automatycznie uruchamia ponownie usługi IIS po zakończeniu operacji uaktualniania.
Po zakończeniu operacji uaktualniania może być konieczne ponowne uruchomienie komputera
Zaleca się, aby podczas instalacji dodatku Service Pack nie uruchamiać programów wywołujących interfejsy API programu WSUS. Te interfejsy API powodują konflikt z Instalatorem dodatku SP1 dla programu WSUS. W takiej sytuacji trzeba ponownie uruchomić komputer, aby ukończyć instalację dodatku Service Pack.
Jeśli instalacja dodatku Service Pack nie powiedzie się, może być konieczne przywrócenie bazy danych
Jeśli operacja uaktualniania do programu WSUS z dodatkiem SP1 nie powiedzie się, to można przywrócić poprzedni stan programu WSUS przy użyciu kopii bazy danych utworzonej na początku procesu uaktualniania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Ustal lokalizację kopii zapasowej bazy danych, przeglądając zawartość pliku WSUSSetup_%timestamp%.log. Plik ten znajduje się w następującym folderze:
  %programfiles%\Update Services\LogFiles
 2. Przywróć bazę danych na komputerze z programem WSUS.
 3. Odinstaluj program WSUS, ale zachowaj pliki bazy danych, jeśli pojawi się monit o ich usunięcie.
 4. Zainstaluj program WSUS. Po pojawieniu się odpowiedniego monitu użyj istniejącej już bazy danych.
Na czas uaktualniania do programu WSUS z dodatkiem SP1 może być konieczne wyłączenie programów antywirusowych
W przypadku uaktualniania programu WSUS przez zastosowanie dodatku SP1 dla programu WSUS może być konieczne wyłączenie programów antywirusowych, aby było możliwe pomyślne przeprowadzenie procesu uaktualniania lub zastosowania dodatku Service Pack. Po wyłączeniu programów antywirusowych należy ponownie uruchomić komputer z programem Windows Server, zanim zostanie zastosowane uaktualnienie lub dodatek Service Pack. Ta procedura zapobiega blokowaniu plików, do których musi mieć dostęp proces aktualizacji. Należy pamiętać o ponownym włączeniu programu antywirusowego po ukończeniu instalacji. Dokładne procedury wyłączania i ponownego włączania używanego programu antywirusowego można znaleźć w witrynie jego dostawcy w sieci Web.

Ostrzeżenie To obejście może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub szkodliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tego obejścia problemu, ale podaje te informacje, aby umożliwić zastosowanie go według uznania użytkownika. Można zastosować to obejście na własne ryzyko.

Uwaga Program antywirusowy ułatwia ochronę komputera przed wirusami. Po wyłączeniu programu antywirusowego nie wolno pobierać ani otwierać plików niewiadomego pochodzenia, odwiedzać niezaufanych witryn sieci Web ani otwierać załączników wiadomości e-mail.

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Jak uzyskać i zainstalować dodatek Service Pack

Dodatek SP1 dla programu WSUS jest dostępny w Centrum pobierania firmy Microsoft. Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:
Pobierz Pobierz pakiet KB919004-x86.exe teraz.

Jak ustalić, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany

Dodatek Service Pack zawiera wersje plików podane w poniższej tabeli. Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Susnativecommon.dllNie dotyczy104 31225-maj-200614:54x86
Suscomp.dll5.4.3790.2620972825-maj-200601:12x86
Admincontrols.dll2.0.0.262035 70425-maj-200615:27x86
Administration.dll2.0.0.2620236 40825-maj-200615:27x86
Adminstrings.dll2.0.0.2620142 20025-maj-200615:27x86
Adminstrings.resources.dll2.0.0.2620146 29625-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.administration.dll2.0.0.262072 56825-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.common.dll2.0.0.2620551 80025-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.stringresources.dll2.0.0.262068 47225-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.stringresources.resources.dll2.0.0.262072 56825-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.catalogsyncagent.dll2.0.0.2620113 52825-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.common.dll2.0.0.2620551 80025-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.contentsyncagent.dll2.0.0.262080 76025-maj-200615:27x86
Microsoft.windows.bits.dll6.6.4000.2620213 36825-maj-200615:27x86
Wsusservice.exe2.0.0.262023 92825-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.setup.customactions.dll2.0.0.2620101 24025-maj-200615:27x86
Wsusutil.exe2.0.0.262049 15225-maj-200601:11x86
Clientws.dll2.0.0.2620101 24025-maj-200615:27x86
Wushield.dll2.0.0.262013 68825-maj-200615:26x86
Dssauthwebservice.dll2.0.0.262016 76025-maj-200615:26x86
Microsoft.updateservices.reporting.dll2.0.0.262060 28025-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.webservices.reporting.dll2.0.0.262027 51225-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.server.serversync.dll2.0.0.262043 89625-maj-200615:27x86
Microsoft.updateservices.server.simpleauth.dll2.0.0.262018 80825-maj-200615:27x86

Dodatkowe uwagi na temat instalacji

Aby uzyskać dodatkowe informacje o instalowaniu dodatku SP1 dla programu WSUS lub instalacji programu WSUS, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919004 — ostatni przegląd: 21.06.2007 — zmiana: 1

Opinia