MS06-052: Luka w zabezpieczeniach oprogramowania PGM (Pragmatic General Multicast) umożliwia zdalne wykonywanie kodu


Streszczenie


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS06-052. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: