Przekierowanie na stronę sieci Web podczas próby odtworzenia zawartości chronionej przez system Windows Media DRM po uaktualnieniu do programu Windows Media Player 11 lub systemu Windows Vista

WPROWADZENIE

Podczas próby odtwarzania zawartości Windows Media, chronionej za pomocą Menedżera praw cyfrowych (DRM), po uaktualnieniu do programu Windows Media Player 11 lub systemu Windows Vista, zawartość nie jest odtwarzana. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące uaktualnienia składnika zabezpieczeń, umożliwiającego rozwiązanie tego problemu.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących i średnio zaawansowanych użytkowników komputera.

Wykonanie kroków może być łatwiejsze, jeśli wcześniej artykuł zostanie wydrukowany.

SYMPTOMY PROBLEMU

Odtworzenie nabytej wcześniej zawartości może być niemożliwe, jeśli zawartość jest chroniona za pomocą Menedżera praw cyfrowych (DRM) w pakiecie Windows Media firmy Microsoft. W przypadku wystąpienia tego problemu może nastąpić przekierowanie na stronę firmy Microsoft w sieci Web. Ten problem może występować wtedy, gdy jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Uaktualniono program Microsoft Windows Media Player dla systemu Windows XP, program Microsoft Windows Media Player 10 lub program Microsoft Windows Media Player seria 9 do programu Microsoft Windows Media Player 11.
 • Przeprowadzono uaktualnienie ze starszej wersji systemu Microsoft Windows do systemu Windows Vista.

PROCEDURA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU

Uaktualnienie składnika zabezpieczeń

Użytkownik może uaktualnić składnik zabezpieczeń odtwarzacza multimediów cyfrowych, tak aby można było odtwarzać pliki chronione uzyskane przed uaktualnieniem do programu Windows Media Player 11. Aby zainstalować to uaktualnienie składnika zabezpieczeń, wykonaj jedną z następujących czynności:
 • W przypadku systemu Windows XP zobacz sekcję „Procedura dla systemu Windows XP”.
 • W przypadku systemu Windows Vista zobacz sekcję „Procedura dla systemu Windows Vista”.

Procedura dla systemu Windows XP

Wymagania wstępne Aby użyć tego uaktualnienia, należy uruchomić program Internet Explorer jako administrator. Aby uruchomić program Internet Explorer jako administrator, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. Wpisz następujący tekst, a następnie kliknij przycisk OK.

  C:\Program Files\Internet Explorer
 3. Naciśnij i przytrzymaj klawisz SHIFT, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Internet Explorer (IEXPLORER), a następnie kliknij polecenie Uruchom jako.
 4. Kliknij opcję Następujący użytkownik.
 5. W polach Nazwa użytkownika i Hasło wpisz nazwę konta administratora i hasło, których chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk OK.
Aby zainstalować aktualizację składnika zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:
 1. Aby zainstalować aktualizację zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Zainstaluj formant ActiveX, jeśli jest to konieczne. Czy jest wyświetlany pasek informacyjny programu Internet Explorer widoczny na poniższej ilustracji?  Jeśli pasek informacyjny jest wyświetlany, wykonaj następujące czynności, aby zainstalować składnik sprawdzania oryginalności systemu Windows:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek informacyjny, a następnie kliknij polecenie Zainstaluj formant ActiveX (zobacz poniższą ilustrację).

  2. W oknie dialogowym Internet Explorer — ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Zainstaluj.
 3. Kliknij przycisk Uaktualnij w górnej części strony.

Procedura dla systemu Windows Vista

Aby zainstalować aktualizację składnika zabezpieczeń, wykonaj następujące czynności:
 1. Aby zainstalować aktualizację zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Zainstaluj formant ActiveX, jeśli jest to konieczne. Czy jest wyświetlane okno dialogowe widoczne na poniższej ilustracji? Jeśli to okno dialogowe zostało już zamknięte, naciśnij klawisz F5, aby odświeżyć stronę. Okno dialogowe zostanie ponownie wyświetlone.
  Jeśli okno dialogowe Kontrola konta użytkownika jest wyświetlane, wykonaj następujące czynności, aby zainstalować składnik sprawdzania oryginalności systemu Windows:
  1. Kliknij przycisk Kontynuuj. Może być konieczne wpisanie hasła administratora.
  2. W oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach (zobacz poniższą ilustrację) kliknij przycisk Zainstaluj.

 3. Kliknij przycisk Uaktualnij w górnej części strony.
Uwaga Jeśli występują problemy z instalacją uaktualnienia składnika zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby sprawdzić, czy formant ActiveX działa poprawnie:

Obejście problemu

Jeżeli problem nie ustąpił, spróbuj pobrać i odtworzyć nową zawartość. Jeśli chcesz zastosować tę metodę, pobierz zawartość z usługi subskrypcji zawartości, którą aktualnie subskrybujesz. Powinno to spowodować uaktualnienie listy odwołania certyfikatów (CRL).

KONTAKT Z POMOCĄ TECHNICZNĄ

Jeśli nadal występują problemy, można poprosić kogoś o pomoc lub skontaktować się z pomocą techniczną. Aby dowiedzieć się, jak skontaktować się z centrum pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji

Jeżeli nie można odtworzyć uprzednio uzyskanej zawartości, być może dostawca zawartości nie skonfigurował serwerów licencji do dostarczania informacji o cofnięciu licencji do aplikacji klienckiej żądającej licencji. Cofnięcie klucza urządzenia uniemożliwia urządzeniom bez licencji uzyskanie dostępu do chronionej zawartości. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących cofania licencji i Menedżera praw pakietu Windows Media, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

941826 Domyślne ustawienia dla zestawu SDK Menedżera praw w wersji 10.1.2 pakietu Windows Media nie uwzględniają dostarczania informacji o cofnięciu licencji (j. ang.)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 919589 — ostatni przegląd: 15.10.2009 — zmiana: 1

Opinia