Nie można uruchomić usługi Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2

Symptomy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Microsoft Windows XP nie można uruchomić usługi Zapora systemu Windows. Może wystąpić jeden lub kilka z następujących symptomów:
 • Pozycja Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego nie jest wyświetlana na liście Usługi w Panelu sterowania.
 • Pozycja Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego jest wyświetlana na liście Usługi, ale nie można uruchomić tej usługi.
 • Próba uzyskania dostępu do ustawień Zapory systemu Windows skutkuje wyświetleniem następującego komunikatu o błędzie:
  Z powodu niezidentyfikowanego problemu system Windows nie może wyświetlić ustawień Zapory systemu Windows.

Przyczyna

Przyczyną tego problemu jest brak lub uszkodzenie pliku SharedAccess.reg. Plik SharedAccess.reg reprezentuje usługę Zapora systemu Windows.

Uwaga Usługa Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2 zastąpiła usługę Zapora połączenia internetowego ze starszych wersji systemu Windows XP.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy skorzystać z jednej z następujących metod.

Metoda 1. Zainstalowanie Zapory systemu Windows przez wywołanie funkcji „Setup API InstallHinfSection”

Aby zainstalować Zaporę systemu Windows, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  Rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
 3. Ponownie uruchom system Windows.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:

  Netsh firewall reset
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz firewall.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER. W oknie dialogowym Zapora systemu Windows kliknij opcję Włącz (zalecane), a następnie kliknij przycisk OK.

Metoda 2. Dodanie wpisu Zapory systemu Windows do rejestru

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonać kopię zapasową rejestru i przywrócić go w systemie Windows


Aby dodać wpis Zapory systemu Windows do rejestru, wykonaj następujące kroki:
 1. Skopiuj poniższy tekst do Notatnika, a następnie zapisz plik pod nazwą Sharedaccess.reg:

  Windows Registry Editor Version 5.00

  [-HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess]
  "DependOnGroup"=hex(7):00,00
  "DependOnService"=hex(7):4e,00,65,00,74,00,6d,00,61,00,6e,00,00,00,57,00,69,00,\
  6e,00,4d,00,67,00,6d,00,74,00,00,00,00,00
  "Description"="Zapewnia usługi translacji adresów sieciowych, adresowania, rozpoznawania nazw i/lub blokowania dostępu intruzów wszystkim komputerom w sieci domowej lub biurowej."
  "DisplayName"="Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego"
  "ErrorControl"=dword:00000001
  "ImagePath"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,\
  74,00,25,00,5c,00,73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,73,\
  00,76,00,63,00,68,00,6f,00,73,00,74,00,2e,00,65,00,78,00,65,00,20,00,2d,00,\
  6b,00,20,00,6e,00,65,00,74,00,73,00,76,00,63,00,73,00,00,00
  "ObjectName"="LocalSystem"
  "Start"=dword:00000002
  "Type"=dword:00000020

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Epoch]
  "Epoch"=dword:00002cd0

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters]
  "ServiceDll"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,\
  00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,\
  69,00,70,00,6e,00,61,00,74,00,68,00,6c,00,70,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,00,\
  00

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\DomainProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications]

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Parameters\FirewallPolicy\StandardProfile\AuthorizedApplications\List]
  "%windir%\\system32\\sessmgr.exe"="%windir%\\system32\\sessmgr.exe:*:enabled:@xpsp2res.dll,-22019"

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup]
  "ServiceUpgrade"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Setup\InterfacesUnfirewalledAtUpdate]
  "All"=dword:00000001

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\SharedAccess\Enum]
  "0"="Root\\LEGACY_SHAREDACCESS\\0000"
  "Count"=dword:00000001
  "NextInstance"=dword:00000001
 2. Kliknij dwukrotnie plik Sharedaccess.reg, aby scalić jego zawartość z rejestrem i utworzyć wpis Zapory systemu Windows.
 3. Ponownie uruchom system Windows.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. W wierszu polecenia wpisz następujące polecenie, a następnie naciśnij klawisz ENTER:
  Netsh firewall reset
 6. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz firewall.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 7. Skonfiguruj żądane ustawienia Zapory systemu Windows.Jeśli ta metoda nie działa, ponownie zainstaluj dodatek SP2 dla systemu Windows XP.

Więcej informacji

Aby sprawdzić, czy usługa Zapora systemu Windows jest uruchomiona, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Na liście usług znajdź pozycję Zapora systemu Windows/Udostępnianie połączenia internetowego. Sprawdź, czy usługa ta ma stan Uruchomiono.
 3. Aby uzyskać informacje dotyczące korzystania z funkcji Usługi, kliknij polecenie Pomoc w menu Akcja.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu korzystania z Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia tych artykułów z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

875357 Rozwiązywanie problemów z ustawieniami Zapory systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

892199 Nie można uruchomić usługi Zapora systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących rozwiązywania problemów z Zaporą systemu Windows w systemie Windows XP z dodatkiem SP2, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 920074 — ostatni przegląd: 10.06.2013 — zmiana: 1

Opinia