Używanie urządzenia LifeCam z programem Windows Live Messenger

Symptomy

Podczas nawiązywania połączenia wideo z rozmówcą przy użyciu urządzenia Microsoft LifeCam i programu Windows Live Messenger występują następujące problemy:
 • Podczas nawiązywania połączenia wideo przy użyciu urządzenia Microsoft LifeCam i programu MSN Messenger lub Windows Live Messenger może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Konwersacja nie może się rozpocząć, ponieważ kamera jest w tej chwili używana lub nie jest podłączona. Upewnij się, czy kamera jest dostępna, i spróbuj ponownie.
  Dodatkowo podczas połączenia nie jest wyświetlany obraz wideo.
 • Nie słychać, co mówi rozmówca, choć rozmówca słyszy użytkownika.
 • Użytkownik słyszy, co mówi rozmówca. Jednak rozmówca nie słyszy użytkownika.
 • W oknie połączenia wideo nie widać pulpitu nawigacyjnego urządzenia LifeCam.
 • Brak dźwięku lub słychać echo.
 • Brak synchronizacji dźwięku i obrazu.
 • Obraz jest opóźniony.
Dodatkowo w wypadku używania funkcji Windows Live Call urządzenia LifeCam w celu nawiązania połączenia wideo z rozmówcą nie jest uruchamiany program Windows Live Messenger.

Rozwiązanie

Zamykanie oprogramowania LifeCam lub innego oprogramowania kamery internetowej

Najpierw należy sprawdzić, czy nie jest uruchomiony inny program korzystający z urządzenia LifeCam (taki jak oprogramowanie LifeCam). Należy zamknąć wszelkie programy, które mogą korzystać z urządzenia LifeCam. Jeśli to nie rozwiąże problemu, należy wykonać następujące czynności w podanej kolejności.

Sprawdzanie stanu usługi Windows Live

Niepowodzenie nawiązania połączenia wideo może być spowodowane problemami usługi programu Windows Live Messenger. Sprawdź stan sieci usługi Windows Live Messenger. W tym celu odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Instalowanie najnowszej wersji programu Windows Live Messenger

 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
  http://explore.live.com/windows-live-messenger
 2. Zweryfikuj wymagania systemowe i język, a następnie kliknij przycisk Pobierz.
 3. Pobierz plik na pulpit.
 4. Po uruchomieniu Instalatora zaznacz tylko pole Messenger, a następnie wykonaj instrukcje podane na ekranie.

Konfigurowanie ustawień dźwięku i wideo w programie Live Messenger

Skonfiguruj opcje dźwięku i wideo w programie Windows Live Messenger za pomocą kreatora konfigurowania dźwięku i wideo. W tym celu wykonaj poniższe czynności.

Uwaga Przed uruchomieniem programu Windows Live Messenger należy zakończyć oprogramowanie LifeCam.
 1. Uruchom program Windows Live Messenger.
 2. W prawym górnym rogu kliknij strzałkę w dół, wybierz pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Konfiguracja dźwięku i wideo.

  Uwaga W celu otwarcia menu Narzędzia można też nacisnąć klawisze ALT+N na klawiaturze.

  Wybieranie kamery internetowej

 3. W sekcji Głośnik/mikrofon lub telefon głośnomówiący wybierz pozycję Niestandardowy. Aby przetestować głośniki, kliknij przycisk Testuj. W sekcji Mikrofon wybierz urządzenie Microsoft LifeCam.

  Wybieranie ustawień konfiguracji dźwięku i wideo


 4. Kliknij przycisk Dalej. Upewnij się, że w sekcji Kamera internetowa jest wyświetlany odpowiedni model urządzenia LifeCam, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Testowanie i wybór mikrofonu

Sprawdzanie, czy ustawienia audio systemu Windows są poprawne

 1. Kliknij przycisk Start. (W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom).
 2. Wpisz poniższe polecenie w polu Wyszukaj programy i pliki. (W systemie Windows XP wpisz to polecenie w polu Otwórz).
  mmsys.cpl
 3. Kliknij znaleziony plik Mmsys.cpl. (W systemie Windows XP naciśnij klawisz ENTER).
 4. W systemach Windows Vista i Windows 7 możesz wskazać urządzenie LifeCam lub LifeChat jako domyślne urządzenie odtwarzające lub nagrywające, wybierając urządzenia na kartach Odtwarzanie i Nagrywanie, a następnie klikając pozycję Ustaw domyślne.

  UwagaUrządzenie LifeCam lub LifeChat można też uczynić domyślnym urządzeniem komunikacyjnym, klikając strzałkę w dół obok przycisku Ustaw domyślne.

  W systemie Windows XP na karcie Audio kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Użyj tylko domyślnych urządzeń, a następnie kliknij przycisk OK.

Sprawdzanie ustawień zapory i serwera proxy

Sprawdź, czy zapora sieciowa lub serwer proxy blokuje porty niezbędne do nawiązania połączenia.

UwagaJeśli użytkownik i rozmówca używają zapór sieciowych i routerów NAT z certyfikatem UPnP, zamknięte porty na serwerze proxy lub w zaporze sieciowej nie powinny stanowić problemu. Jeśli choć jedna z tych osób używa zapory sieciowej lub routera NAT bez technologii UPnP, należy skonfigurować to urządzenie, otwierając porty używane przez program Messenger.

Ostrzeżenie To obejście problemu może narazić komputer lub sieć na większe zagrożenie ze strony złośliwych użytkowników lub złośliwego oprogramowania, takiego jak wirusy. Firma Microsoft nie zaleca tej metody obejścia problemu, ale podaje informacje umożliwiające jej zastosowanie według uznania użytkownika. Tę metodę obejścia problemu użytkownicy stosują na własną odpowiedzialność. Aby rozwiązać ten problem, należy tak skonfigurować zaporę sieciową, aby był dozwolony ruch przychodzący na portach UDP od 5004 do 65535.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu otwierania portów w zaporze i na routerze, należy skontaktować się z producentem zapory lub routera. W wypadku korzystania z sieci firmowej należy skontaktować się z administratorem sieci.

Więcej informacji na temat producenta sprzętu można znaleźć w następującej witrynie sieci Web:

Upewnij się, że rozmówca jest w trybie online, wysyłając mu wiadomość tekstową w programie Messenger. Po otrzymaniu odpowiedzi rozpocznij połączenie wideo.

Aby obejść ten problem, zmniejsz wymagania dotyczące przepustowości. Aby zmniejszyć wymagania dotyczące przepustowości, włącz w kamerze wysyłanie wideo o mniejszej rozdzielczości. W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij połączenie wideo.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Microsoft LifeCam, a następnie kliknij polecenie Microsoft LifeCam.
 3. Kliknij pozycję Otwórz ustawienia rozdzielczości.
 4. W sekcji Rozdzielczość wideo wybierz mniejszą rozdzielczość.
 5. Zamknij okno ustawień rozdzielczości i ponownie spróbuj nawiązać połączenie wideo.

Więcej informacji

Aby nawiązać połączenie wideo z rozmówcą (kontaktem) w programie Windows Live Messenger, należy użyć jednej z następujących metod:
 • Kliknij prawym przyciskiem myszy rozmówcę na liście kontaktów, wskaż polecenie Wideo, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij połączenie wideo.
 • Kliknij dwukrotnie rozmówcę na liście kontaktów. W menu Akcje wskaż pozycję Wideo, a następnie kliknij polecenie Rozpocznij połączenie wideo.
Uwagi
 • Połączenie wideo można nawiązać tylko wtedy, gdy oba kontakty są w trybie online.
 • Przed nawiązaniem połączenia wideo należy zamknąć wszystkie programu używające urządzenia LifeCam.

Konkretne problemy, które mogą wystąpić

Echo

Jeśli w trakcie połączenia wideo słychać echo lub nie działa pasek głośności, należy spróbować nawiązać połączenie audio. Następnie należy spróbować udostępnić obraz wideo.

Brak dźwięku

Jeśli komputer nie ma wystarczającej pojemności funkcji USB do obsługi zarówno audio, jak i wideo, może się okazać, że audio i wideo nie działają jednocześnie. Jeśli jego możliwości są niewystarczające, komputer określa priorytety urządzeń. Na ogół pierwszeństwo mają klawiatura i mysz. Dlatego należy unikać podłączania urządzenia LifeCam do koncentratora USB. Urządzenie LifeCam należy podłączać bezpośrednio do portu USB komputera. Jeśli problem występuje nadal, może być konieczne odłączenie innych urządzeń USB, aby zapewnić pojemność potrzebną do obsługi urządzenia LifeCam. Jeśli w trakcie połączenia wideo brakuje dźwięku, należy się upewnić, że komputer używa portów USB w wersji 2.0. Aby uzyskać informacje na temat wersji portów USB, należy skontaktować się z producentem komputera.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 921332 — ostatni przegląd: 28.09.2011 — zmiana: 1

Opinia