Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Word 2003: 10 października 2006

Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-060 dotyczący zabezpieczeń. W tym biuletynie zamieszczono wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office Word 2003, z manifestem pliku i opcjami wdrażania włącznie. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web w zależności od tego, czy jesteś użytkownikiem domowym czy specjalistą IT:

Problemy rozwiązywane przez tę aktualizację zabezpieczeń

Oprócz problemów opisanych w biuletynie zabezpieczeń aktualizacja zabezpieczeń umożliwia rozwiązanie problemów omówionych w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
919734 Description of the Word 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: May 24, 2006

921287 Description of the Word 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: June 16, 2006

921648 Description of the Word 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: June 26, 2006

923824 Description of the Word 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: August 7, 2006

924372 Description of the Word 2003 post-Service Pack 2 hotfix package: August 21, 2006

Właściwości

Identyfikator artykułu: 923094 — ostatni przegląd: 11.09.2007 — zmiana: 1

Opinia