Podczas korzystania z programu Internet Explorer 7 w celu odwiedzenia witryny sieci Web może zostać wyświetlony komunikat o błędzie informujący, że nie jest używana najnowsza wersja programu Internet Explorer

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.

Symptomy tego problemu

Podczas korzystania z programu Internet Explorer 7 w celu odwiedzenia witryny sieci Web może zostać wyświetlony komunikat o błędzie z następującą informacją:
 • Na komputerze nie została zainstalowana najnowsza wersja programu Internet Explorer.
 • Witryna sieci Web obsługuje program Microsoft Internet Explorer 6 lub nowsze wersje.


Ten problem występuje nawet wtedy, gdy program Internet Explorer 7 jest najnowszą wersją programu Internet Explorer.

Kroki prowadzące do rozwiązania problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy poprosić właściciela danej witryny sieci Web o jej zmodyfikowanie w celu poprawnego wykrywania programu Internet Explorer 7.

Kroki umożliwiające obejście tego problemu

Niektóre witryny sieci Web są zaprojektowane w taki sposób, aby identyfikowały program Internet Explorer 6 jako najnowszą wersję programu Internet Explorer. W celu obejście tego problemu można skorzystać z narzędzia Ciąg agenta użytkownika. Tego narzędzia należy używać tylko do odwiedzania witryn sieci Web, które nie mogą rozpoznać programu Internet Explorer 7. Po zakończeniu odwiedzania tych witryn należy zamknąć wszystkie okna programu Internet Explorer, które zostały otwarte przez to narzędzie.

Krok 1: Pobierz narzędzie Ciąg agenta użytkownika

Aby pobrać to narzędzie, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij łącze dostępne bezpośrednio po kroku 1c.
 2. W oknie dialogowym Pobieranie plików – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom.
 3. Po wyświetleniu monitu o potwierdzenie zamiaru uruchomienia tego oprogramowania w oknie dialogowym Internet Explorer – Ostrzeżenie o zabezpieczeniach kliknij przycisk Uruchom. Następnie przejdź do następnego kroku, aby zainstalować narzędzie Ciąg agenta użytkownika.
Następujący plik jest dostępny do pobrania w witrynie Microsoft — Centrum pobierania:

Pobierz Pobierz pakiet narzędzia Ciąg agenta użytkownika.

Data wydania: 4 sierpnia 2006 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Krok 2: Zainstaluj narzędzie Ciąg agenta użytkownika
 1. Na stronie Instalator narzędzia Ciąg agenta użytkownika — Zapraszamy w kreatorze instalacji kliknij przycisk Dalej.
 2. Na stronie Wybieranie folderu instalacji kliknij przycisk Dalej.
 3. Na stronie Potwierdź instalację kliknij przycisk Dalej.

  Instalacja plików może potrwać kilka minut..
 4. Na stronie Instalacja ukończona kliknij przycisk Zamknij, aby zakończyć działanie kreatora.
Krok 3: Użyj narzędzia Ciąg agenta użytkownika do odwiedzenia strony sieci Web
 1. Aby uruchomić narzędzie Ciąg agenta użytkownika, kliknij dwukrotnie ikonę Narzędzie Ciąg agenta użytkownika na pulpicie.
 2. W oknie dialogowym Narzędzie Ciąg agenta użytkownika programu Internet Explorer v2.0 kliknij przycisk Zmień ustawienia.

  Otwierane jest okno przeglądarki. Z tego okna przeglądarki można korzystać tak jak z okna programu Internet Explorer 7.
 3. Odwiedź witrynę sieci Web, która nie rozpoznaje programu Internet Explorer 7. Po zakończeniu zamknij okno przeglądarki, które zostało otwarte przez to narzędzie.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923196 — ostatni przegląd: 23.04.2007 — zmiana: 1

Opinia