Opis dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla pakietu Microsoft Office 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązanych przez ten dodatek. Artykuł zawiera również informacje o błędach, jakie mogą wystąpić podczas instalacji dodatku Service Pack, oraz informacje dotyczące sposobu określania, czy dodatek Service Pack jest zainstalowany.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla pakietu Microsoft Office 2003 zapewnia poprawę zabezpieczeń i stabilności. Niektóre poprawki zawarte w dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 były poprzednio wydane jako osobne aktualizacje. Dodatek SP3 dla pakietu Office 2003 scala poprzednio wydane poprawki w jednej aktualizacji.

Więcej informacji

Szczegóły dotyczące dodatku Service Pack

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack w pliku do pobrania

Dostępny jest skoroszyt programu Microsoft Excel zawierający listę problemów zidentyfikowanych po opracowaniu dodatku Service Pack 2 dla pakietu Microsoft Office 2003, które są rozwiązywane przez dodatek SP3 dla pakietu Office 2003.

Uwaga: Ten skoroszyt jest dostępny w języku angielskim. Nie będzie on tłumaczony na żaden inny język.

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:

Pobierz Pobierz pakiet Office2003System_SP3Changes.exe teraz.

Data wydania: 18 września 2007

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2003 naprawia błędy powodujące problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938790 Błędy naprawiane w programie Excel 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

938792 Błędy naprawiane w pakiecie Office 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

938802 Błędy naprawiane w programie Outlook 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

938801 Błędy naprawiane w programie PowerPoint 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

938799 Błędy naprawiane w programie Word 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2003 naprawia błędy powodujące problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
922581 MS06-062: Luki w zabezpieczeniach pakietu Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

924191 MS06-061: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft XML Core Services umożliwia zdalne wykonywanie kodu

922968 MS06-048: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

917284 MS06-038: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

915384 MS06-039: Luki w zabezpieczeniach filtrów pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

901190 MS06-009: Luka w koreańskiej wersji językowej edytora Input Method Editor (IME) umożliwia podwyższenie uprawnień

917285 MS06-037: Luki w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

905413 MS06-012: Luki w zabezpieczeniach pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

902412 MS06-003: Luka w zabezpieczeniach w dekodowaniu formatu TNEF w programach Microsoft Outlook i Microsoft Exchange umożliwia zdalne wykonywanie kodu

916768 MS06-028: Luka w zabezpieczeniach języka Microsoft JScript umożliwia zdalne wykonywanie kodu

910729 MS06-054: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Publisher umożliwia zdalne wykonanie kodu

917336 MS06-027: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Word umożliwia zdalne wykonywanie kodu

940965 MS07-044: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft Excel umożliwia zdalne wykonywanie kodu

936227 MS07-042: Luka w zabezpieczeniach programu Microsoft XML Core Services umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Poprzednio wydane aktualizacje zawarte w dodatku Service Pack

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2003 zawiera następujące poprzednio wydane aktualizacje:

842532 Opis dodatku Service Pack 1 dla pakietu Office 2003

887616 Opis dodatku Service Pack 2 dla pakietu Office 2003

892843 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Outlook 2003: 10 stycznia 2006

913807 Opis aktualizacji programu Outlook 2003: 14 marca 2006

924424 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 10 października 2006

914455 Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Office 2003, Project 2003 oraz OneNote 2003: 11 lipca 2006

923097 Opis aktualizacji przeznaczonej dla pakietu Office 2003: 10 października 2006

923272 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 10 października 2006

919029 Opis aktualizacji przeznaczonej dla pakietu Office 2003: 14 listopada 2006 r.

894542 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Publisher 2003: 12 września 2006

921566 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Office 2003: 8 sierpnia 2006

905756 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 14 marca 2006

917334 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office Word 2003: 13 czerwca 2006

917151 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 11 lipca 2006

918419 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office Excel 2003: 11 lipca 2006

916518 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Microsoft Office PowerPoint 2003: 13 czerwca 2006

913571 Opis aktualizacji pakietu Office 2003: 14 marca 2006

924886 Opis aktualizacji przeznaczonej dla pakietu Office 2003: 12 grudnia 2006 r.

905645 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 lutego 2006

920103 Omówienie aktualizacji dla programu Microsoft Office InfoPath 2003: 8 sierpnia 2006

925251 Opis aktualizacji przeznaczonej dla pakietu Office 2003: 13 lutego 2007 r.

936048 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 sierpnia 2007

940602 Opis aktualizacji zabezpieczeń programu Excel 2003: 14 sierpnia 2007


Dodatek Multilingual User Interface Pack dla pakietu Microsoft Office 2003

Dodatek SP3 dla pakietu Office 2003 zawiera również aktualizacje dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Microsoft Office 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wcześniejszych aktualizacji dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Microsoft Office 2003, które są zawarte w dodatku SP3 dla pakietu Office 2003, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Dodatek Service Pack 1 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Microsoft Office 2003
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=pl&FamilyID=f682ab1c-5be8-476d-b439-196412223cda
Dodatek Service Pack 2 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Microsoft Office 2003
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=5EFD0266-2C4D-486B-A0DE-099E96AE21A5&displaylang=pl

Nowe i zaktualizowane funkcje

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 można za pomocą klucza rejestru włączyć lub wyłączyć punkt tworzenia wystąpienia danej kategorii COM w programie pakietu Office 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej funkcji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938815 Sposób włączania i wyłączania punktu tworzenia wystąpienia danej kategorii COM w programie pakietu Office 2003 z dodatkiem Service Pack 3

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 można za pomocą klucza rejestru zmienić liczbę osadzonych wiadomości MIME, które są przetwarzane, zanim wiadomość MIME zostanie wyświetlona w treści wiadomości w programie Outlook 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej funkcji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938817 Sposób zmieniania liczby osadzonych wiadomości MIME, które są przetwarzane przez program Outlook 2003 zanim wiadomość MIME zostanie wyświetlona w treści wiadomości

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 można instalować dodatki w programie Microsoft Office Access na komputerze z systemem Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tej funkcji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938809 W wypadku próby zainstalowania dostępnego dla wszystkich użytkowników dodatku programu Access 2003 za pomocą Menedżera dodatków w systemie Windows Vista wyświetlany jest komunikat o błędzie: "There was an error adding to the registry"

Znane problemy

Znane problemy występujące po zainstalowaniu dodatku Service Pack

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 występują problemy podczas użycia pola Bit w projektach programu Access (adp). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

943967 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 występują różne problemy w projektach programu Access podczas pracy w kolumną typu danych Bit w połączonej tabeli programu SQL Server

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

905726 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 dodatek, formant ActiveX lub dodatek COM może nie działać w oczekiwany sposób w programie pakietu Office 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938814 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 funkcjonalność dodatku, formantu ActiveX lub dodatku COM jest ograniczana albo blokowana

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 podczas próby utworzenia nowego formularza w programie Outlook 2003 może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938816 Podczas próby utworzenia nowego formularza MAPI w programie Outlook 2003 wyświetlany jest komunikat o błędzie: "contact the administrator" („Skontaktuj się z administratorem” )

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 w programie Outlook 2003 nie można otworzyć załączników zawierających rozszerzenie .gadget. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938811 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 w programie Outlook 2003 nie można otwierać załączników z rozszerzeniem .gadget

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 funkcja Szybki zapis nie działa w sposób oczekiwany w programie Word 2003. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938808 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 w programie Word 2003 nie działa funkcja Szybki zapis

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 program Microsoft Office Document Imaging może nie działać w oczekiwany sposób. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938813 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 program Microsoft Office Document Imaging może działać nieprawidłowo

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 podczas próby otwarcia lub zapisania pliku może zostać wyświetlony komunikat o błędzie. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

941636 Podczas próby otwarcia lub zapisania pliku po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 wyświetlany jest komunikat o błędzie

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 nie można otworzyć niektórych skoroszytów programu Microsoft Excel, które zawierają makra języka Microsoft Visual Basic for Applications (VBA). Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938806 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 nie można otworzyć skoroszytów programu Microsoft Excel 5.0/95, które zawierają makra języka Visual Basic for Applications w programie Excel 2003

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 numer wersji pakietu Office nie jest zapisywany w oczekiwany sposób we właściwościach dokumentu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

938807 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 numer wersji pakietu Office nie jest zapisywany we właściwościach plików pakietu Office, które są zapisywane w określonych formatach

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 występują problemy podczas dodawania formantu pola kombi lub formantu pola listy do formularza lub raportu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

945280 Formanty pola kombi i pola listy w programie Access 2003 nie wyświetlają wartości lub wyświetlają niepoprawne wartości po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 występują inne problemy w programie Access.Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego błędu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

945674 Opis pakietu poprawek dla programu Access 2003 wydanego po udostępnieniu dodatku Service Pack 3: 18 grudnia 2007


Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pewnych zlokalizowanych wersji pakietu Office 2003 instalacja aplikacji może zostać uszkodzona. Ten problem może spowodować usterki w aplikacjach pakietu Office 2003. Aby rozwiązać ten problem, natychmiast po zainstalowaniu dodatku SP3 dla pakietu Office należy zastosować w systemie następującą aktualizację krytyczną:
943452 Aktualizacja krytyczna dla pakietu Office 2003

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Sposób uzyskiwania i instalowania dodatku Service Pack 3 dla pakietu Office 2003

Dodatek Service Pack 3 dla pakietu Office 2003 jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft wraz z instrukcjami instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z Centrum pobierania Microsoft, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Office 2003

Jeśli w danej instalacji jest używany dodatek Multilingual User Interface Pack dla pakietu Microsoft Office 2003, aby uzyskać pełną funkcjonalność pakietu Office 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Office 2003. Aby pobrać dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla pakietu Office 2003, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o usuwaniu

Tego dodatku nie można usunąć za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP3 dla pakietu Office 2003, należy usunąć pakiet Office 2003, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD z pakietem Office 2003.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Excel.exe11.0.8169.0
Winword.exe11.0.8169.0
Outlook.exe11.0.8169.0
Powerpnt.exe11.0.8169.0
Mso.dll11.0.8172.0
Mspub.exe11.0.8166.0
Msaccess.exe11.0.8166.0
Infopath.exe11.0.8165.0
Frontpg.exe11.0.8164.0
Uwaga Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, która wersja pakietu Office 2003 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Ponadto podczas instalowania dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 są instalowane następujące pliki.
_jmpmenu.jsJmpmenug.jsOsa.exe
_preload.jsJpegim32.fltOutex.dll
Absncreq.xsnLatin1.shpOutlacct.dll
Access.dllLccwiz.dllOutlctl.dll
Accwiz.dllLfcmp13n.dllOutllib.dll
Acmain11.chmLicense.lpkOutllibr.dll
Act3.samLocaldv.dllOutlmime.dll
Act3r.samLookup.datOutlook.exe
Acwizrc.dllMapir.dllOutlook.hol
Acwzlib.mdeMapisvc.infOutlph.dll
Acwzmain.mdeMcps.dllOutlpia.dll
Acwztool.mdeMdigraph.dllOutlrpc.dll
Addrpars.dllMdiink.dllOutlvba.dll
Addrprsr.dllMdimon.dllOutlvbs.dll
Aer_1033.admMdippr.dllOutlwab.dll
Alrtintl.dllMdiui.dllOutlwvw.dll
Analys32.xllMdivwctl.dllOwc10.dll
Arialn.ttfMf_iptoc.xmlOwc11.dll
Arialnb.ttfMigrate.dllOwc11pia.dll
Arialnbi.ttfMimedir.dllOwci10.dll
Arialni.ttfMlcfg32.cplOwci11.dll
Assettrk.xsnMlshext.dllOwsclt.dll
Atpvbaen.xlaModhelp.dllOwssupp.dll
Authzax.dllMofl.dllPab.sam
Aw.dllMor6int.dllPabr.sam
Binder.dllMorph9.dllPenusa.dll
Bjablr32.dllMsaccess.exePerfrvw.xsn
Blnmgr.dllMsaexp30.dllPictim32.flt
Blnmgrps.dllMsain.dllPlaysnd.js
Bssym7.ttfMsb1core.dllPng.dll
Calljs.jsMsb1enfr.itsPng32.flt
Caml2xsl.xslMsb1fren.itsPopupmsg.js
Cd_edit.xsnMsb1xtor.dllPowerpnt.exe
Cdlist.xmlMscal.ocxPp4x322.dll
Cdlmso.dllMscdm.dllPp7x32.dll
Cdo.dllMsconv97.dllPpintl.dll
Cdrimp32.fltMsdaipp.dllPptpia.dll
Certintl.dllMsdapml.dllPptprtid.xml
Cgmimp32.fltMsdmeng.dllPptview.exe
Chgord.xsnMsdmine.dllPpvwintl.dll
Chkbrwsr.jsMsdmine.rllPreload.js
Chkplugn.jsMse7.exeProflwiz.exe
Chngprop.htmMseintl.dllProject.xsn
Chngprop.jsMsgr3en.dllPrtf9.dll
Chngprr.jsMsgr3fr.dllPsom.dll
Chsettbl.chrMsgr3fr.lexPstprx32.dll
Cnfnot32.exeMshy3es.dllPtxt9.dll
Contab32.dllMsimport.exePub6intl.dll
Customer.xmlMsjspp40.dllPubconv.dll
D_valid.xmlMsmapi32.dllPubpia.dll
D_valid.xsnMsmdcb80.dllPubtrap.dll
Dbquery.ascMsmdgd80.dllPurchord.xsn
Dbregion.ascMsmdun80.dllPurchreq.xsn
Delimdos.faeMsmh.dllQryint32.dll
Delimr.faeMso.aclRecall.dll
Delimwin.faeMso.dllRecovr32.cnv
Desksam.samMsoauth.dllRefedit.dll
Dfuicom.exeMsoautui.dllRefiebar.dll
Dlgsetp.dllMsocf.dllResume.xsn
Doflash.htmMsocfu.dllReverse.dll
Doflash.jsMsodcw.dllReview.fwp
Dom.jsMsoeuro.dllRiched20.dll
Dsitf.dllMsohelp.exeRm.dll
Dssm.exeMsohtmed.exeRpt2dap.xsl
Dumpster.dllMsointl.dllRpt2htm4.xsl
Dw20.exeMsolap80.dllRtfhtml.dll
Dwdcw20.dllMsolap80.rllSaext.dll
Dwtrig20.exeMsolui80.dllSalesrpt.xsn
Emablt32.dllMsomse.dllSc2.sam
Emsabp32.dllMsonsext.dllSc2r.sam
Emsmdb32.dllMsorun.dllScanost.exe
Emsui32.dllMsostyle.dllScanpst.exe
Engdic.datMsosv.dllSchema.xml
Engidx.datMsosvabw.dllSchplus.sam
Envelope.dllMsosvfbr.dllSchplusr.sam
Envelopr.dllMsosvint.dllScnpst32.dll
Epsimp32.fltMsoutl.olbScnpst64.dll
Eqnedt32.exeMsoxev.dllSelfcert.exe
Eurotool.xlaMsoxmled.exeSendto.dll
Events.xsnMsoxmlmf.dllSeqchk10.dll
Excel.exeMspcore.dllSetlang.exe
Excelpia.dllMspfilt.dllSettext.js
Exchcsp.dllMspfltrs.dllSettxtfr.js
Exlprtid.xmlMspgimme.dllSettxtly.js
Exprptd.xsnMsplcres.dllSettxtsb.js
Exprpti.xsnMspocrdc.exeSettxttf.htm
Exptoows.dllMsppt.olbSettxttf.js
Exsec32.dllMspscan.exeSlintl.dll
Fb3c3e7d.000Mspst32.dllSnapview.exe
Fdate.dllMspub.exeSnapview.ocx
Finder.exeMspub.tlbSoa.dll
Fm20.dllMspview.exeSolver32.dll
Fm20enu.dllMsqry32.exeStatrpt.xsn
Fname.dllMsrtedit.dllStintl.dll
Form.dllMssh.dllStocks.dat
Formspia.dllMssp3en.lexStocks.xml
Fpconfig.xmlMssp3ena.lexStrings.js
Fpcutl.dllMssp3es.dllStslist.dll
Fpdb.dllMssp3es.lexStslisti.dll
Fpdbnet.csMssp3fr.dllStsucres.dll
Fpdbrgn1.incMssp3fr.lexStsupld.dll
Fpdbsat.dllMstag.tlbSumif.xla
Fpdtc.dllMstagpia.dllSwapimg.htm
Fpeditax.dllMsth3es.dllSwapimg.js
Fpedsat.dllMsth3es.lexSwapimgr.js
Fpencode.dllMsth3fr.dllTcarddtl.xsn
Fpepia.dllMsth3fr.lexTcardsmp.xsn
Fperson.dllMstintl.dllThocr.psp
Fpexpsat.dllMstordb.exeThocrapi.dll
Fpext.msgMstore.exeTour.htm
Fpimpsat.dllMstores.dllTour.swf
Fplace.dllMswebcap.dllTransmgr.dll
Fplib.jsMsword.olbTransmrr.dll
Fppia.dllMswrd832.cnvTwcutchr.dll
Fpsrvutl.dllMsxml5.dllTwcutlin.dll
Fputil.csName.dllTwlay32.dll
Fputlsat.dllNewbrwsr.jsTworient.dll
Fpwec.dllNpoffice.dllTwrecc.dll
Fpwel.dllOballoon.dllTwrece.dll
Frontpg.exeOclean.dllTwrecs.dll
Fstock.dllOclncore.opcTwstruct.dll
Funcres.xlaOclncust.opcUcs20.dll
Gdiplus.dllOclnintl.opcUcscribe.dll
Gdiplus.dllOcltint.dllUibasics.xsn
Gdiplus.dllOcrhc.datUnbind.exe
Getobj.jsOcrps.dllUnbind10.dll
Gifimp32.fltOcrvc.datUnpack.exe
Gotourl.jsOdbc.samUsp10.dll
Graph.exeOdbcr.samUtility.mda
Graphpia.dllOffcln.exeVbaac10.chm
Grintl32.dllOffice.dllVbe6.dll
Html32.cnvOffice.xmlVbe6intl.dll
Htmlchkr.dllOinfo11.ocxVbidepia.dll
Htmlcsat.dllOinfop11.exeVendinfo.xsn
Ieawsdc.dllOinfop11.mofVtdscsat.dll
Ietag.dllOinfos11.dllVtforsat.dll
Impmail.dllOis.exeVtidb.exe
Index.htmOisapp.dllVtidbsat.dll
Infintl.dllOisctrl.dllVtidisc.exe
Infmain.chmOisgraph.dllVtiform.exe
Infopath.cfgOisintl.dllVtipres.exe
Infopath.exeOl.samVtpresat.dll
Infopath.pipOladd.faeWcag1_0.xml
Infref.chmOladdr.faeWeblog.fwp
Inftoc.xmlOlappt.faeWfchost.dll
Inlaunch.dllOlapptr.faeWinword.exe
Inreftoc.xmlOlapuir.rllWordpia.dll
Intlband.htmOlctlpia.dllWpequ532.dll
Intldate.dllOljrnl.faeWpft532.cnv
Invoiced.xsnOljrnlr.faeWpft632.cnv
Invoices.xsnOlkfstub.dllWpgimp32.flt
Invreq.xsnOlkprtid.xmlWrd6er32.cnv
Ipathpia.dllOlmail.faeWrdprtid.xml
Ipclrwrp.dllOlmailr.faeWrongver.xml
Ipclrwrp.dllOlnote.faeWwintl.dll
Ipdmctrl.dllOlnoter.faeXfile.psp
Ipmain11.awOlr.samXimage3b.dll
Ipmain11.chmOltask.faeXlintl32.dll
Iptoc.xmlOltaskr.faeXlmain11.chm
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXlslicer.dll
Ipxmlpia.dllOmfc.dllXocr3.psp
Jfont.datOpw11usr.iniXpage3c.dll
Jmpmenu.jsOrg97.samXscan32.dat
Jmpmenug.htmOrg97r.samXscan32.psp

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniane są następujące pliki msp:
Nazwa pliku mspOpis
Mainsp3.mspDotyczy pakietu Office 2003
Owc11sp3.mspDotyczy składników sieci Web pakietu Office 2003
Owc102003sp3.mspDotyczy składników sieci Web pakietu Office XP

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany i jeżeli program Microsoft Office OneNote 2003 zostanie ponownie zbuforowany i ponownie zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki pakietu Office 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP3 dla pakietu Office 2003 wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 product updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Usługa Microsoft Office Desktop Applications TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923618 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia