Opis dodatku Service Pack 3 dla programu Visio 2003

Streszczenie

Firma Microsoft wydała dodatek Service Pack dla programu Microsoft Office Visio 2003. W tym artykule zamieszczono informacje dotyczące sposobu uzyskiwania tego dodatku Service Pack oraz listy problemów rozwiązywanych przez ten dodatek. Ponadto w tym artykule zamieszczono informacje dotyczące problemów, które mogą wystąpić po zainstalowaniu tego dodatku Service Pack, oraz sposobu ustalania, czy ten dodatek jest zainstalowany.

WPROWADZENIE

Dodatek Service Pack 3 (SP3) dla programu Microsoft Office Visio 2003 zapewnia znaczną poprawę zabezpieczeń i stabilności. Niektóre poprawki uwzględnione w dodatku SP3 dla programu Visio 2003 były poprzednio wydane jako osobne aktualizacje. W tym dodatku Service Pack połączono je w jedną aktualizację.

Więcej informacji

Lista problemów rozwiązywanych przez ten dodatek Service Pack

Dodatek SP3 dla programu Visio 2003 naprawia błędy powodujące problemy opisane w następującym artykule z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
938794 Błędy naprawiane w programie Visio 2003 po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla tego programu

Biuletyny zabezpieczeń związane z tym dodatkiem Service Pack

Dodatek SP3 dla programu Visio 2003 naprawia błędy powodujące problemy opisane w następujących artykułach z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
915384 MS06-039: Luki w zabezpieczeniach filtrów pakietu Microsoft Office umożliwiają zdalne wykonywanie kodu

901190 MS06-009: Luka w koreańskiej wersji językowej edytora Input Method Editor (IME) umożliwia podwyższenie uprawnień

921585 MS07-001: Luka w module sprawdzania poprawności gramatycznej dla języka portugalskiego (Brazylia) w pakiecie Microsoft Office 2003, która może umożliwić zdalne wykonywanie kodu

Dawniej wydane aktualizacje zawarte w tym dodatku Service Pack

Dodatek SP3 dla programu Visio 2003 zawiera następujące dawniej wydane aktualizacje:
840663 Opis dodatku Service Pack 1 dla programu Visio 2003

887622 Opis dodatku Service Pack 2 dla programu Visio 2003

914455 Opis aktualizacji zabezpieczeń oprogramowania Office 2003, Project 2003 oraz OneNote 2003: 11 lipca 2006

913571 Opis aktualizacji pakietu Office 2003: 14 marca 2006

905645 Opis aktualizacji zabezpieczeń pakietu Office 2003: 14 lutego 2006

909115 Opis aktualizacji zabezpieczeń dla programu Visio 2003 z dodatkiem Multilingual User Interface Pack: luty 14, 2006

921585 MS07-001: Luka w module sprawdzania poprawności gramatycznej dla języka portugalskiego (Brazylia) w pakiecie Microsoft Office 2003, która może umożliwić zdalne wykonywanie kodu

Multilingual User Interface Pack

W tym artykule opisano zmiany zawarte w dodatku SP3 dla programu Visio 2003 oraz w dodatku Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Visio 2003. Jeśli w danej instalacji jest używany dodatek Multilingual User Interface Pack, należy zainstalować zarówno dodatek SP3 dla programu Visio 2003, jak i dodatek SP3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Visio 2003, aby program Visio 2003 był na pewno zaktualizowany.

Uwagi

Nowe i zaktualizowane funkcje

Po zainstalowaniu dodatku SP3 dla programu Visio 2003 można wyłączyć pliki dwg programu CAD.

Znane problemy

Po zainstalowaniu dodatku Service Pack dla pakietu Microsoft Office może zostać nieoczekiwanie wyświetlony monit o ponowne uruchomienie komputera. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

905726 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack lub aktualizacji dla pakietu Microsoft Office nieoczekiwanie wyświetlany jest monit o ponowne uruchomienie komputera

Szczegółowe informacje dotyczące instalacji

Sposób uzyskania dodatku Service Pack 3 dla programu Visio 2003

Dodatek Service Pack 3 dla programu Visio 2003 jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft wraz z instrukcjami instalacji i strategiami wdrażania. Aby pobrać ten dodatek Service Pack z witryny Microsoft – Centrum pobierania, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Visio 2003

Jeśli w danej instalacji jest używany dodatek Multilingual User Interface Pack, aby uzyskać pełną funkcjonalność programu Visio 2003, należy zainstalować dodatek Service Pack 3 dla dodatku Multilingual User Interface Pack dla programu Visio 2003. Aby go pobrać, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o usuwaniu

Tego dodatku nie można usunąć za pomocą apletu <UITerm>Dodaj lub usuń programy</UITerm> w Panelu sterowania. Aby usunąć z komputera dodatek SP3 dla programu Visio 2003, należy usunąć program Visio 2003, a następnie zainstalować go ponownie z oryginalnego dysku CD z programem Visio 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
873125 Nie można usunąć dodatków Service Pack dla produktów pakietu Office 2003

Jak ustalić, czy ten dodatek Service Pack jest zainstalowany

Ten dodatek Service Pack zawiera pliki, których wersje podano w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersja
Aec.dll11.0.8161.0
Codeedit.dll11.0.8161.0
Editors.dll11.0.8161.0
Erximp.add11.0.8161.0
Extract.dll11.0.8161.0
Fm20.dll12.0.6025.5000
Fpencode.dll2003.1100.8165.0
Fpsrvutl.dll11.0.8169.0
Imutil.dll11.0.8161.0
Imwiz.dll11.0.8161.0
Mcps.dll11.0.8164.0
Migrate.dll11.0.8156.0
Msb1core.dll11.0.8164.0
Msb1fren.its
Msb1xtor.dll11.0.8164.0
Msbsc60.dll6.0.8133.0
Msdaipp.dll11.0.6715.60
Msdapml.dll11.0.6715.60
Msmh.dll11.0.8161.0
Msoauth.dll11.0.8164.0
Msodcw.dll11.0.8161.0
Msoxmlmf.dll11.0.8164.0
Mssh.dll11.0.8161.0
Mssp3es.dll12.0.0.15
Msth3es.lex
Mstordb.exe11.0.8164.0
Mstore.exe11.0.8164.0
Oinfop11.mof
Oinfos11.dll11.0.8161.0
Opw11usr.ini
Orgchart.dll11.0.8161.0
Ormmodel.mdl11.0.8161.0
Proflwiz.exe11.0.8161.0
Savwbras.dll11.0.8161.0
Savwbvml.dll11.0.8161.0
Selfcert.exe11.0.8164.0
Shapnum.dll11.0.8161.0
Aecutils.dll11.0.8161.0
Alrtintl.dll11.0.8161.0
Cmax20.dll11.0.8161.0
Codegen.dll11.0.8161.0
Dw20.exe11.0.8163.0
Elements.dll11.0.8161.0
Elemutil.dll11.0.8161.0
Fpwec.dll11.0.8164.0
Genrpt.rpl11.0.8161.0
Hvac.dll11.0.8161.0
Imcommon.dll11.0.8161.0
Imoimp.add11.0.8161.0
Imwdd.dll11.0.8161.0
Intldate.dll11.0.8161.0
Ixacs.pdl11.0.8161.0
Ixssrv.pdl11.0.8161.0
Lgnd.dll11.0.8161.0
Logmodel.mdl11.0.8161.0
Modeleng.dll11.0.8161.0
Msgr3fr.lex
Msorun.dll11.0.8164.0
Msoutls.dll11.0.8161.0
Mssp3ena.lex
Msth3fr.lex
Msxml5.dll5.20.1081.0
Office.dll11.0.8161.0
Oinfo11.ocx11.0.8164.0
Omfc.dll11.0.8164.0
Orgchwiz.dll11.0.8161.0
Pdsbase.dll11.0.8161.0
Projimpt.exe11.0.8161.0
Proprpt.dll11.0.8161.0
Riched20.dll5.50.99.2050
Saext.dll11.0.8161.0
Savwbhf.dll11.0.8161.0
Seqchk10.dll11.0.8164.0
Setlang.exe11.0.8164.0
Aw.dll11.0.8161.0
Brtview.dll11.0.8161.0
Bstorm.dll11.0.8161.0
Certintl.dll11.0.8161.0
Datagath.dll11.0.8161.0
Dbshare.dll11.0.8161.0
Dbwiz.dll11.0.8161.0
Dsitf.dll11.0.8161.0
Dwgcnv.dll11.0.8161.0
Dwtrig20.exe11.0.8161.0
Facility.dll11.0.8161.0
Formspia.dll11.0.8161.0
Gantt.dll11.0.8161.0
Gdiplus.dll5.1.3102.1360
Imdimp.add11.0.8161.0
Imlimp.add11.0.8161.0
Intlband.htm
Ixdb2.pdl11.0.8161.0
Ixgenerc.pdl11.0.8161.0
Ixinfx.pdl11.0.8161.0
Ixoledb.pdl11.0.8161.0
Ixoracle.pdl11.0.8161.0
Ixsybase.pdl11.0.8161.0
Ixutil.dll11.0.8161.0
Lccwiz.dll11.0.8161.0
Logelems.dll11.0.8161.0
Meres.dll11.0.5724.0
Mpxint.dll11.0.8161.0
Msb1enfr.its
Msgr3en.dll3.1.0.7004
Msoautui.dll11.0.8161.0
Msoeuro.dll11.0.8164.0
Msohelp.exe11.0.8164.0
Msohtmed.exe11.0.8164.0
Msointl.dll11.0.8161.0
Mssp3fr.lex5.0.8150.105
Mstagpia.dll11.0.8161.0
Aer_1033.adm
Authzax.dll11.0.8164.0
Dbengr.dll11.0.8161.0
Dssm.exe11.0.8166.0
Dwdcw20.dll11.0.8161.0
Dwgdp.dll11.0.8161.0
Editor.exe11.0.8161.0
Erxexp.add11.0.8161.0
Exptoows.dll11.0.8161.0
Fm20enu.dll11.0.8161.0
Fpext.msg
Gdiplus.dll11.0.8165.0
Ieawsdc.dll12.0.6027.0
Logrpt.rpl11.0.8161.0
Logview.dll11.0.8161.0
Msgr3fr.dll5.1.3019.1
Mso.acl
Mso.dll11.0.8172.0
Msonsext.dll11.0.6715.60
Msostyle.dll11.0.8164.0
Msoxev.dll11.0.8161.0
Msoxmled.exe11.0.8161.0
Mssp3en.lex
Mssp3es.lex
Mssp3fr.dll5.0.8150.105
Msth3fr.dll7.0.2.12
Oballoon.dll11.0.8161.0
Ocltint.dll11.0.8161.0
Oinfop11.exe11.0.8164.0
Orgchart.vsl11.0.7250.0
Ormrpt.rpl11.0.8161.0
Owssupp.dll11.0.8164.0
Pe.dll11.0.8161.0
Penusa.dll6.0.6000.16386
Projmodl.dll11.0.8161.0
Refedit.dll12.0.6202.3013
Refiebar.dll11.0.8164.0
Smigrate.dll11.0.8161.0
Stsucres.dll11.0.8161.0
Timesoln.dll11.0.8161.0
Ucscribe.dll11.0.8161.0
Uml.vsl11.0.4301.0
Umlvb.dll11.0.8161.0
Vbidepia.dll11.0.8161.0
Vblz000c.tll11.0.8161.0
Verbwind.dll11.0.8161.0
Viscshrp.cgl11.0.8161.0
Visdlgu.dll11.0.8161.0
Visgrf.dll11.0.8161.0
Visintl.dll11.0.4301.0
Vislib.dll11.0.8161.0
Visprx32.dll11.0.8161.0
Sqlshare.dll11.0.8161.0
Stylemgr.dll11.0.8161.0
Suminfo.dll11.0.8161.0
Timesoln.vsl11.0.7250.0
Uml.dll11.0.8161.0
Umldep.upl11.0.8161.0
Umlrpt.dll11.0.8161.0
Umlststr.upl11.0.8161.0
Usp10.dll1.471.4063.0
Vaosolx.dll11.0.8161.0
Viewmodl.dll11.0.8161.0
Viscolor.dll11.0.8161.0
Viscpp.cgl11.0.8161.0
Vissupp.dll11.0.8161.0
Visutils.dll11.0.8161.0
Visvb.cgl11.0.8161.0
Report.dll11.0.8161.0
Slintl.dll11.0.8161.0
Tlimpt.exe11.0.8161.0
Umlvc60.dll11.0.8161.0
Umlvs.dll11.0.8161.0
Vbe6.dll6.5.10.24
Vbe6intl.dll6.5.10.19
Vblz0007.tll11.0.8161.0
Visbrgr.dll11.0.8161.0
Visfilt.dll11.0.8161.0
Visio.exe11.0.8161.0
Visweb.dll11.0.8161.0
Visxdata.dll11.0.8161.0
Msth3es.dll3.0.0.2
Mstintl.dll11.0.8161.0
Mstores.dll11.0.8164.0
Npoffice.dll11.0.8161.0
Omfcu.dll11.0.8161.0
Orgwiz.exe11.0.8161.0
Ormelems.dll11.0.8161.0
Owsclt.dll11.0.8164.0
Propmgr.dll11.0.8161.0
Savasweb.dll11.0.8161.0
Sg.dll11.0.8161.0
Solutils.dll11.0.8161.0
Stintl.dll11.0.8161.0
Stsupld.dll11.0.8164.0
Ucs20.dll11.0.8161.0
Umlact.upl11.0.8161.0
Umlcomp.upl11.0.8161.0
Umlrptdr.dll11.0.8161.0
Umlstate.upl11.0.8161.0
Umlsys.dll11.0.8161.0
Vblz0009.tll11.0.8161.0
Vblz0011.tll11.0.8161.0
Visocx.dll11.0.8161.0
Visshe.dll11.0.8161.0
Xfunc.dll11.0.8161.0
Instalowanie tego dodatku Service Pack nie jest konieczne, jeżeli na komputerze znajdują się nowsze wersje plików wymienionych w tabeli. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu sprawdzania, która wersja programu Visio 2003 jest zainstalowana na komputerze, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

821549 JAK: Sprawdzanie wersji pakietu Office 2003

Informacje dla administratorów dotyczące plików msp

Administracyjny dodatek Service Pack składa się z pełnego pliku Instalatora systemu Microsoft Windows (pliku msp), który jest spakowany w formie samowyodrębniającego się pliku wykonywalnego. W tym dodatku Service Pack rozpowszechniany jest następujący plik msp:
Visiosp3.msp

Funkcje dla administratorów do ponownego instalowania określonych składników

Jeżeli punkt instalacji administracyjnej zostanie zaktualizowany, a następnie program Visio 2003 zostanie ponownie zbuforowany i zainstalowany na komputerach klienckich, można uruchomić wiersz polecenia zawierający właściwość REINSTALL=[lista funkcji]. Właściwość ta określa, czy mają zostać ponownie zainstalowane określone składniki programu Visio 2003 z obrazu administracyjnego. W przypadku dodatku SP3 dla programu Visio 2003 wartość właściwości [lista funkcji] jest następująca:
REINSTALL=ALL
Szczegółowe procedury aktualizacji obrazu administracyjnego i aktualizacji komputerów klienckich zamieszczono w sekcji „Updating clients from a patched administrative image” (Aktualizowanie klientów z poprawionego obrazu administracyjnego) w temacie „Distributing Office 2003 Product Updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003). Aby wyświetlić temat „Distributing Office 2003 product updates” (Rozpowszechnianie aktualizacji pakietu Office 2003), odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Usługa Microsoft Office Desktop Applications TechCenter oferuje najnowsze aktualizacje administracyjne i strategiczne zasoby związane z wdrażaniem dla wszystkich wersji pakietu Office. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 923620 — ostatni przegląd: 21.05.2009 — zmiana: 1

Opinia