MS06-076: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń dla programu Outlook Express

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS06-076, który zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje instalacji. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy związane z tą aktualizacją zabezpieczeń

  • Podczas próby uruchomienia programu Microsoft Outlook Express lub otwarcia Książki adresowej Windows (WAB) po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń może zostać wyświetlony komunikat o błędzie.

    Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    917288 Komunikat o błędzie jest wyświetlany podczas otwierania Książki adresowej Windows lub programu Outlook Express po zainstalowaniu zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń 911567 (MS06-016)

Problemy rozwiązane przez tę aktualizację

Ta aktualizacja zabezpieczeń rozwiązuje problemy opisane w następujących artykułach bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
918766 A saved .eml file does not open in Compose mode in Outlook Express

918069 All e-mail items may be missing when you start Outlook Express 6 Service Pack 1

Właściwości

Identyfikator artykułu: 923694 — ostatni przegląd: 17.07.2008 — zmiana: 1

Opinia