Jak skonfigurować typy zleceń, aby udostępnić numery faktur podczas tworzenia skonsolidowanego faktur w Zarządzanie zamówieniami w Microsoft Dynamics SL

Dotyczy: Dynamics SL 2011

WPROWADZENIE


W tym artykule opisano sposób tworzenia faktury skonsolidowanej, zawierający elementy z co najmniej dwa różne typy zamówień w Zarządzanie zamówieniami w Microsoft Dynamics SL

Więcej informacji


Aby utworzyć faktury skonsolidowanej, zawierające elementy z co najmniej dwa różne typy zamówień, każdego typu dodatkowe zamówienie musi udostępnić numery faktur pierwszy typ zamówienia. Aby zdefiniować typy dodatkowe zamówienia, aby udostępnić numery faktur pierwszy typ zamówienia, wykonaj następujące kroki dla każdego typu zamówienia dodatkowych:
  1. Na liście modułów kliknij przycisk Zarządzanie zamówieniami.
  2. W okienku Zarządzanie zamówieniami kliknij Typy zleceń.
  3. W polu Typ zamówienia wpisz identyfikator typu właściwą kolejność, a następnie kliknij kartę liczby .
  4. W sekcji Numerów faktur wpisz identyfikator pierwszego typu zamówienia w polu liczbę akcji z innym typem zamówienia .
  5. Kliknij przycisk Zapisz, a następnie zamknij ekran Typów zamówień (40.200.00) .