Niska wydajność z programu McAfee antivirus

Dotyczy: Microsoft Dynamics CRM 2011Dynamics CRM 4.0Microsoft Dynamics CRM 3.0

Objawy


Jeśli używasz programu McAfee Enterprise 8, mogą wystąpić problemy z wydajnością w programie Microsoft CRM. Skaner antywirusowy x w połączeniu z Scan aktywny skrypt.

McAfee i Microsoft współpracują ściśle na temat tego problemu wydajność. Jeśli wystąpi ten problem, skontaktuj się z firmy McAfee, aby otworzyć przypadek pomocy technicznej.

Przyczyna


Ten problem występuje, ponieważ program McAfee udostępnia funkcje skanowanie skryptu.

Obejście problemu


Sugerujemy następujące rozwiązania:
  • Aktualizacja skanera wirusów McAfee Enterprise wersja 8.7 i zainstalować najnowsze poprawki. Jeśli to niemożliwe, uaktualnienie do programu McAfee Enterprise w wersji 8.5, w tym najnowsze poprawki.
  • W przypadku pierwszej metody obejścia problemu nie jest dochodowa dla Ciebie, może wyłączyć funkcję ScriptScan w McAfee Enterprise w wersji 8. x.

Powiązane artykuły


893186 komunikat o błędzie "Błąd serwera w aplikacji '/'" po kliknięciu folderu programu Microsoft CRM, Microsoft CRM Sales 1.2 dla aplikacji Outlook