Poprawka: Komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu do tabeli programu IBM DB2 za pomocą sterownika ODBC firmy Microsoft dla DB2 i gdy nazwa tabeli programu IBM DB2 jest dłuższa niż 18 znaków: "Nieprawidłowa długość ciągu lub buforu"


Objawy


Sterownik Microsoft ODBC dla programu DB2 umożliwia dostęp do tabeli programu IBM DB2 na IBM DB2 Universal Database (UDB) systemu z/OS, pojawi się następujący komunikat o błędzie:
[S1090] [Microsoft] [Sterownik ODBC DB2] Nieprawidłowa długość ciągu lub buforu.
Ten problem występuje, gdy jest dłuższa niż 18 znaków nazwy tabeli programu IBM DB2.

Uwagi
  • Dokładny format ten komunikat o błędzie mogą się różnić w zależności od aplikacji, która używa sterownika ODBC dla DB2.
  • IBM DB2 UDB z/OS była wcześniej znana jako IBM DB2/MVS.
  • Ten problem występuje również w programie Microsoft Host Integration Server 2006.

Przyczyna


Sterownik ODBC dla DB2 służy do obsługi długość nazwy tabeli maksymalną 18 znaków, gdy sterownik ODBC dla programu DB2 łączy do programu IBM DB2 dla systemu z/OS. Ta długość odpowiada długość nazwy tabeli maksymalną obsługiwaną przez IBM DB2 UDB dla wersji z/OS, które są starsze niż IBM DB2 UDB z/OS w wersji 8.

Rozwiązanie


Program Host Integration Server 2006

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Host Integration Server 2006. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
979497 jak uzyskać najnowszy dodatek service pack dla programu Host Integration Server 2006

Program Host Integration Server 2004

Obsługiwana poprawka jest udostępniana przez firmę Microsoft. Jednak ta poprawka jest przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tylko w systemach, których dotyczy ten problem, należy zastosować tę poprawkę. Ta poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, pojawi się sekcja "Poprawka dostępna do pobrania" na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z Obsługą i Wsparciem Klienta Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga Jeśli wystąpią dodatkowe błędy lub konieczność rozwiązania problemu, być może trzeba będzie utworzyć osobne zlecenie usługi. Zwykłe koszty obsługi będą zastosowane do dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu określonej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów działu obsługi klienta firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:Uwaga "Poprawka dostępna do pobrania" zawiera listę języków, dla których dostępna jest poprawka. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, to dlatego, że poprawka nie jest dostępna dla danego języka.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików (lub nowsze) wymienione w poniższej tabeli. Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC, Coordinated Universal Time). Po wyświetleniu informacji o pliku są konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy użyć karty Strefa czasowa w elemencie Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatformaDodatek SP
Db2oledb.dll6.0.2048.0488,96003-Nov-200617:31x86SP1
Db2oledb.hNie dotyczy24,57903-Nov-200617:36Nie dotyczySP1
Ddmstr.dll6.0.2048.044,03203-Nov-200617:31x86SP1
Drdaresync.exe6.0.2048.0337,40803-Nov-200617:32x86SP1
Microsoft.hostintegration.dataaccesslibrary.dll6.0.2048.08601603-Nov-200617:31x86SP1
Microsoft.hostintegration.dataaccesstool.exe6.0.2048.02,703,36003-Nov-200617:32x86SP1
Microsoft.hostintegration.msdb2client.dll6.0.2048.011468803-Nov-200617:31x86SP1
Mseidb2c.dll6.0.2048.071,68003-Nov-200617:31x86SP1
Mseidb2d.dll6.0.2048.0435,20003-Nov-200617:31x86SP1
Mseidrda.dll6.0.2048.0695,80803-Nov-200617:32x86SP1
Uwaga Z powodu zależności plików najnowsza poprawka zawierająca te pliki może również zawierać pliki dodatkowe.

Stan


Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Dotyczy”.

Więcej informacji


Po zastosowaniu tej poprawki, sterownika ODBC dla DB2 można uzyskać dostęp z tabel programu IBM DB2, które mają nazwy tabel, które są maksymalnie 128 znaków. Ta długość jest długość nazwy tabeli niekwalifikowanych maksymalną obsługiwaną przez IBM DB2 UDB z/OS w wersji 8.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemu, który występuje, gdy sterownik ODBC dla programu DB2 umożliwia dostęp do tabeli programu IBM DB2 zawiera nazwę kolumny o długości 30 znaków kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

NAPRAW 924453 : komunikat o błędzie podczas uzyskiwania dostępu do tabeli programu IBM DB2 zawiera nazwę kolumny o długości 30 znaków za pomocą sterownik Microsoft ODBC dla programu DB2: "Błąd ogólny"

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.