Czcionki instalowane z pakietami Office 2007 i programami pakietu Office 2007

Wersja tego artykułu dla pakietów Microsoft Office 2003, Microsoft Office XP i Microsoft Office 2000: 837463 .

WPROWADZENIE

Podczas instalacji pakietu Microsoft Office 2007 lub programu pakietu Office 2007 instalowane są również czcionki. W tym artykule są opisane czcionki instalowane podczas instalacji pakietu Microsoft Office 2007.

Uwaga: Wybrane opcje instalacji decydują o tym, które czcionki zostaną zainstalowane. Nie wszystkie dostępne czcionki są instalowane podczas „typowej” instalacji pakietu Office 2007.

Więcej informacji

W poniższej tabeli podano czcionki instalowane z pakietem Microsoft Office Professional Plus 2007.

Uwaga: Inne wersje instalacyjne pakietu Office 2007, takie jak Microsoft Office Basic 2007 i Microsoft Word 2007, instalują mniejszą liczbę czcionek.

PlikNazwa czcionki
AGENCYB.TTFAgency FB Bold (TrueType)
AGENCYR.TTFAgency FB (TrueType)
ALGER.TTFAlgerian (TrueType)
ANTQUAB.TTFBook Antiqua Bold (TrueType)
ANTQUABI.TTFBook Antiqua Bold Italic (TrueType)
ANTQUAI.TTFBook Antiqua Italic (TrueType)
ARIALN.TTFArial Narrow (TrueType)
ARIALNB.TTFArial Narrow Bold (TrueType)
ARIALNBI.TTFArial Narrow Bold Italic (TrueType)
ARIALNI.TTFArial Narrow Italic (TrueType)
ARIALUNI.TTFArial Unicode MS (TrueType)
ARLRDBD.TTFArial Rounded MT Bold (TrueType)
BASKVILL.TTFBaskerville Old Face (TrueType)
BAUHS93.TTFBauhaus 93 (TrueType)
BELL.TTFBell MT (TrueType)
BELLB.TTFBell MT Bold (TrueType)
BELLI.TTFBell MT Italic (TrueType)
BERNHC.TTFBernard MT Condensed (TrueType)
BKANT.TTFBook Antiqua (TrueType)
BOD_B.TTFBodoni MT Bold (TrueType)
BOD_BI.TTFBodoni MT Bold Italic (TrueType)
BOD_BLAI.TTFBodoni MT Black Italic (TrueType)
BOD_BLAR.TTFBodoni MT Black (TrueType)
BOD_CB.TTFBodoni MT Condensed Bold (TrueType)
BOD_CBI.TTFBodoni MT Condensed Bold Italic (TrueType)
BOD_CI.TTFBodoni MT Condensed Italic (TrueType)
BOD_CR.TTFBodoni MT Condensed (TrueType)
BOD_I.TTFBodoni MT Italic (TrueType)
BOD_PSTC.TTFBodoni MT Poster Compressed (TrueType)
BOD_R.TTFBodoni MT (TrueType)
BOOKOS.TTFBookman Old Style (TrueType)
BOOKOSB.TTFBookman Old Style Bold (TrueType)
BOOKOSBI.TTFBookman Old Style Bold Italic (TrueType)
BOOKOSI.TTFBookman Old Style Italic (TrueType)
BRADHITC.TTFBradley Hand ITC
BRITANIC.TTFBritannic Bold (True Type
BRLNSB.TTFBerlin Sans FB Bold (TrueType)
BRLNSDB.TTFBerlin Sans FB Demi Bold (TrueType)
BRLNSR.TTFBerlin Sans FB (TrueType)
BROADW.TTFBroadway (TrueType)
BRUSHSCI.TTFBrush Script MT Italic (TrueType)
BSSYM7.TTFBookshelf Symbol 7 (TrueType)
CALIBRI.TTFCalibri (TrueType)
CALIBRIB.TTFCalibri Bold (TrueType)
CALIBRII.TTFCalibri Italic (TrueType)
CALIBRIZ.TTFCalibri Bold Italic (TrueType)
CALIFB.TTFCalifornian FB Bold (TrueType)
CALIFI.TTFCalifornian FB Italic (TrueType)
CALIFR.TTFCalifornian FB (TrueType)
CALIST.TTFCalisto MT (TrueType)
CALISTB.TTFCalisto MT Bold (TrueType)
CALISTBI.TTFCalisto MT Bold Italic (TrueType)
CALISTI.TTFCalisto MT Italic (TrueType)
CAMBRIA.TTCCambria & Cambria Math (TrueType)
CAMBRIAB.TTFCambria Bold (TrueType)
CAMBRIAI.TTFCambria Italic (TrueType)
CAMBRIAZ.TTFCambria Bold Italic (TrueType)
CANDARA.TTFCandara (TrueType)
CANDARAB.TTFCandara Bold (TrueType)
CANDARAI.TTFCandara Italic (TrueType)
CANDARAZ.TTFCandara Bold Italic (TrueType)
CASTELAR.TTFCastellar (TrueType)
CENSCBK.TTFCentury Schoolbook (TrueType)
CENTAUR.TTFCentaur (TrueType)
CENTURY.TTFCentury (TrueType)
CHILLER.TTFChiller (TrueType)
COLONNA.TTFColonna MT (TrueType)
CONSOLA.TTFConsolas (TrueType)
CONSOLAB.TTFConsolas Bold (TrueType)
CONSOLAI.TTFConsolas Italic (TrueType)
CONSOLAZ.TTFConsolas Bold Italic (TrueType)
CONSTAN.TTFContantia (TrueType)
CONSTANB.TTFContantia Bold (TrueType)
CONSTANI.TTFContantia Italic (TrueType)
CONSTANZ.TTFContantia Bold Italic (TrueType)
COOPBL.TTFCooper Black (TrueType)
COPRGTB.TTFCopperplate Gothic Bold (TrueType)
COPRGTL.TTFCopperplate Gothic Light (TrueType)
CORBEL.TTFCorbel (TrueType)
CORBELB.TTFCorbel Bold (TrueType)
CORBELI.TTFCorbel Italic (TrueType)
CORBELZ.TTFCorbel Bold Italic (TrueType)
CURLZ___.TTFCurlz MT (TrueType)
ELEPHNT.TTFElephant (TrueType)
ELEPHNTI.TTFElephant Italic (TrueType)
ENGR.TTFEngravers (TrueType)
ERASBD.TTFEras Bold ITC (TrueType)
ERASDEMI.TTFEras Demi ITC (TrueType)
ERASLGHT.TTFEras Light ITC (TrueType)
ERASMD.TTFEras Medium ITC (TrueType)
FELIXTI.TTFFelix Titling (TrueType)
FORTE.TTFForte (TrueType)
FRABK.TTFFranklin Gothic Book (TrueType)
FRABKIT.TTFFranklin Gothic Book Italic (TrueType)
FRADM.TTFFranklin Gothic Demi (TrueType)
FRADMCN.TTFFranklin Gothic Demi Cond (TrueType)
FRADMIT.TTFFranklin Gothic Demi Italic (TrueType)
FRAHV.TTFFranklin Gothic Heavy (TrueType)
FRAHVIT.TTFFranklin Gothic Heavy Italic (TrueType)
FRAMDCN.TTFFranklin Gothic Medium Cond (TrueType)
FREESCPT.TTFFreestyle Script (TrueType)
FRSCRIPT.TTFFrench Script MT (TrueType)
FTLTLT.TTFFootlight MT Light (TrueType)
GARA.TTFGaramond (TrueType)
GARABD.TTFGaramond Bold (TrueType)
GARAIT.TTFGaramond Italic (TrueType)
GIGI.TTFGigi (TrueType)
GILBI___.TTFGill Sans MT Bold Italic (TrueType)
GILB____.TTFGill Sans MT Bold (TrueType)
GILC____.TTFGill Sans MT Condensed (TrueType)
GILI____.TTFGill Sans MT Italic (TrueType)
GILLUBCD.TTFGill Sans Ultra Bold Condensed (TrueType)
GILSANUB.TTFGill Sans Ultra Bold (TrueType)
GIL_____.TTFGill Sans MT (TrueType)
GLECB.TTFGloucester MT Extra Condensed (TrueType)
GLSNECB.TTFGill Sans MT Ext Condensed Bold (TrueType)
GOTHIC.TTFCentury Gothic (TrueType)
GOTHICB.TTFCentury Gothic Bold (TrueType)
GOTHICBI.TTFCentury Gothic Bold Italic (TrueType)
GOTHICI.TTFCentury Gothic Italic (TrueType)
GOUDOS.TTFGoudy Old Style (TrueType)
GOUDOSB.TTFGoudy Old Style Bold (TrueType)
GOUDOSI.TTFGoudy Old Style Italic (TrueType)
GOUDYSTO.TTFGoudy Stout (TrueType)
HARLOWSI.TTFHarlow Solid Italic (TrueType)
HARNGTON.TTFHarrington (TrueType)
HATTEN.TTFHaettenschweiler (TrueType)
HTOWERT.TTFHigh Tower Text (TrueType)
HTOWERTI.TTFHigh Tower Text Italic (TrueType)
IMPRISHA.TTFImprint MT Shadow (TrueType)
INFROMAN.TTFInformal Roman (TrueType)
ITCBLKAD.TTFBlackadder ITC (TrueType)
ITCEDSCR.TTFEdwardian Script ITC (TrueType)
ITCKRIST.TTFKristen ITC (TrueType)
JOKERMAN.TTFJokerman (TrueType)
JUICE___.TTFJuice ITC (TrueType)
KUNSTLER.TTFKunstler Script (TrueType)
LATINWD.TTFWide Latin (TrueType)
LBRITE.TTFLucida Bright (TrueType)
LBRITED.TTFLucida Bright Demibold (TrueType)
LBRITEDI.TTFLucida Bright Demibold Italic (TrueType)
LBRITEI.TTFLucida Bright Italic (TrueType)
LCALLIG.TTFLucida Calligraphy Italic (TrueType)
LFAX.TTFLucida Fax Regular (TrueType)
LFAXD.TTFLucida Fax Demibold (TrueType)
LFAXDI.TTFLucida Fax Demibold Italic (TrueType)
LFAXI.TTFLucida Fax Italic (TrueType)
LHANDW.TTFLucida Handwriting Italic (TrueType)
LSANS.TTFLucida Sans Regular (TrueType)
LSANSD.TTFLucida Sans Demibold Roman (TrueType)
LSANSDI.TTFLucida Sans Demibold Italic (TrueType)
LSANSI.TTFLucida Sans Italic (TrueType)
LTYPE.TTFLucida Sans Typewriter Regular (TrueType)
LTYPEB.TTFLucida Sans Typewriter Bold (TrueType)
LTYPEBO.TTFLucida Sans Typewriter Bold Oblique (TrueType)
LTYPEO.TTFLucida Sans Typewriter Oblique (TrueType)
MAGNETOB.TTFMagneto Bold (TrueType)
MAIAN.TTFMaiandra GD (TrueType)
MATURASC.TTFMatura MT Script Capitals (TrueType)
MISTRAL.TTFMistral (TrueType)
MOD20.TTFModern No. 20 (TrueType)
MSMINCHO.TTFMS Mincho (TrueType)
MTCORSVA.TTFMonotype Corsiva (TrueType)
MTEXTRA.TTFMT Extra (TrueType)
NIAGENG.TTFNiagara Engraved (TrueType)
NIAGSOL.TTFNiagara Solid (TrueType)
OCRAEXT.TTFOCR A Extended (TrueType)
OLDENGL.TTFOld English Text MT (TrueType)
ONYX.TTFOnyx (TrueType)
OUTLOOK.TTFMS Outlook (TrueType)
PALSCRI.TTFPalace Script MT (TrueType)
PAPYRUS.TTFPapyrus (TrueType)
PARCHM.TTFParchment (TrueType)
PERBI___.TTFPerpetua Bold Italic (TrueType)
PERB____.TTFPerpetua Bold (TrueType)
PERI____.TTFPerpetua Italic (TrueType)
PERTIBD.TTFPerpetua Titling MT Bold (TrueType)
PERTILI.TTFPerpetua Titling MT Light (TrueType)
PER_____.TTFPerpetua (TrueType)
PLAYBILL.TTFPlaybill (TrueType)
POORICH.TTFPoor Richard (TrueType)
PRISTINA.TTFPristina (TrueType)
RAGE.TTFRage Italic (TrueType)
RAVIE.TTFRavie (TrueType)
REFSAN.TTFMS Reference Sans Serif (TrueType)
REFSPCL.TTFMS Reference Specialty (TrueType)
ROCCB___.TTFRockwell Condensed (TrueType)
ROCC____.TTFRockwell Condensed Bold (TrueType)
ROCK.TTFRockwell (TrueType)
ROCKB.TTFRockwell Bold (TrueType)
ROCKBI.TTFRockwell Bold Italic (TrueType)
ROCKEB.TTFRockwell Extra Bold (TrueType)
ROCKI.TTFRockwell Italic (TrueType)
SCHLBKB.TTFCentury Schoolbook Bold (TrueType)
SCHLBKBI.TTFCentury Schoolbook Bold Italic (TrueType)
SCHLBKI.TTFCentury Schoolbook Italic (TrueType)
SCRIPTBL.TTFScript MT Bold (TrueType)
SEGOEUI.TTFSegoe UI (TrueType)
SEGOEUIB.TTFSegoe UI Bold (TrueType)
SEGOEUII.TTFSegoe UI Italic (TrueType)
SEGOEUIZ.TTFSegoe UI Bold Italic (TrueType)
SHOWG.TTFShowcard Gothic (TrueType)
SNAP____.TTFSnap ITC (TrueType)
STENCIL.TTFStencil (TrueType)
TCBI____.TTFTw Cen MT Bold Italic (TrueType)
TCB_____.TTFTw Cen MT Bold (TrueType)
TCCB____.TTFTw Cen MT Condensed Bold (TrueType)
TCCEB.TTFTw Cen MT Condensed Extra Bold (TrueType)
TCCM____.TTFTw Cen MT Condensed (TrueType)
TCMI____.TTFTw Cen MT Italic (TrueType)
TCM_____.TTFTw Cen MT (TrueType)
TEMPSITC.TTFTempus Sans ITC (TrueType)
VINERITC.TTFViner Hand ITC (TrueType)
VIVALDII.TTFVivaldi Italic (TrueType)
VLADIMIR.TTFVladimir Script (TrueType)
WINGDNG2.TTFWingdings 2 (TrueType)
WINGDNG3.TTFWingdings 3 (TrueType)
Czcionki bezpłatne, czcionki typu shareware i komercyjne można znaleźć w następującej witrynie firmy Microsoft w sieci Web: Witryna ta zawiera łącza do nagłówków wiadomości i kontaktów związanych z typografią. Znajduje się w niej również zaktualizowana baza danych ponad 600 witryn sieci Web dotyczących czcionek i typografii.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 924623 — ostatni przegląd: 13.02.2007 — zmiana: 1

Opinia