MS07-012: Luka w programie Microsoft Foundation Classes umożliwia zdalne wykonywanie kodu

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-012, który zawiera wszystkie istotne informacje o aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy, które występują po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń

 • Po zastosowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z pierwotnie wydaną wersją systemu Windows Server 2003 (wersją RTM) i zainstalowaniu dodatku Service Pack 1 (SP1) dla tego systemu komputer może ponownie być zagrożony działaniem luk w zabezpieczeniach opisanych w tym artykule z bazy wiedzy Knowledge Base.  Uwaga Ten problem nie dotyczy klientów, którzy zainstalowali dodatek Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows Server 2003.


  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Ponownie zainstaluj tę aktualizację zabezpieczeń.
  • Zainstaluj dodatek SP2 dla systemu Windows Server 2003.

   Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
   889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003
 • Plik źródłowy rozwiązania MFC — Oleui2.cpp — nie jest aktualizowany po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń programu Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1 opisanej w biuletynie MS07-012. Nie dotyczy to klientów, u których program Visual Studio .NET 2003 nie jest zainstalowany w systemie.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  933273 POPRAWKA: Po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS07-012 nie następuje aktualizacja pliku źródłowego MFC Oleui2.cpp
 • Plik Mfc42u.dll nie jest aktualizowany po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS07-012.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  933339 Numer wersji pliku Mfc42u.dll nie jest aktualizowany po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń MS07-012

Materiały referencyjne

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

924641 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2002

924642 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Microsoft Visual Studio .NET 2002 z dodatkiem Service Pack 1

924643 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Visual Studio .NET 2003

927696 Opis aktualizacji zabezpieczeń platformy programistycznej Visual Studio .NET 2003 z dodatkiem Service Pack 1

918118 MS07-013: Luka w programie Microsoft RichEdit umożliwia zdalne wykonywanie kodu

926436 MS07-011: Luka w oknie dialogowym Microsoft OLE umożliwia zdalne wykonywanie kodu

Właściwości

Identyfikator artykułu: 924667 — ostatni przegląd: 11.06.2009 — zmiana: 1

Opinia