Problemy z uruchamianiem programów ograniczających rozmiar stosu aplikacji do 2048 bajtów mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń 917422

Symptomy

Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 917422 mogą występować problemy z uruchamianiem programów ograniczających rozmiar stosu aplikacji do 2048 bajtów. Żaden komunikat o błędzie nie jest wyświetlany po wystąpieniu tego problemu.


Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktualizacji zabezpieczeń 917422, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

917422 MS06-051: Luka w jądrze systemu Windows umożliwia zdalne wykonywanie kodu źródłowego

Firma Microsoft zidentyfikowała tylko kilka programów, których dotyczy ten problem. Aktualnie znane są następujące programy, których dotyczy ten problem:
Program
Firma
Uwagi:
CD-COPSDataLink
Program zabezpieczający dyski CD przed kopiowaniem, używany do przygotowania dysków CD z oprogramowaniem dla konsumentów
DVD-COPSDatalinkProgram zabezpieczający dyski DVD przed kopiowaniem, używany do przygotowania dysków DVD z oprogramowaniem dla konsumentów
WEB-COPS
DatalinkProgram zabezpieczający przed kopiowaniem, używany do przygotowania oprogramowania przeznaczonego do pobierania w Internecie
Hyperbowl Pro
Hyper GamesWykorzystuje programy WEB-COPS i CD-COPS
John Deere ManualsJohn DeereProgram DVD-COPS jest używany w oprogramowaniu John Deere Manuals na dysku DVD
Encyclopedia UniversalisSoftWinWykorzystuje program DVD-COPS

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows 2003. Aby uzyskać dodatkowe informacje, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje dotyczące aktualizacji

Aby rozwiązać ten problem, pobierz, a następnie uruchom odpowiedni plik. Następujące pliki są udostępnione do pobrania w Centrum pobierania firmy Microsoft:

System Windows 2000System Windows Server 2003System Windows Server 2003 dla komputerów z procesorami ItaniumSystem Windows Server 2003 x64 EditionSystem Windows XPSystem Windows XP Professional x64 EditionData wydania: 17 października 2006 r.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.

Obejście problemu

W celu obejścia tego problemu należy zwiększyć rozmiar stosu programów, które są nieoczekiwanie zamykane.

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Windows Server 2003.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących nazewnictwa pakietów poprawek, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

816915 Nowy schemat nazewnictwa plików dla pakietów aktualizacji oprogramowania Microsoft Windows

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 924867 — ostatni przegląd: 11.06.2009 — zmiana: 1

Opinia