Komunikat o błędzie podczas próby użycia galerii w programie Word 2007: „Nie można otworzyć pliku Office Open XML Building Blocks.dotx”

Symptomy

Użytkownik wybiera galerię na Wstążce w programie Microsoft Office Word 2007. Przy próbie wstawienia jednego z elementów z tej galerii program Word 2007 może przestać odpowiadać lub zostać nieoczekiwanie zamknięty. Ponadto wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:

„The Office Open XML file Building Blocks.dotx cannot be opened because there are problems with the contents”. (Nie można otworzyć pliku Office Open XML Building Blocks.dotx, ponieważ są problemy z jego zawartością).

Kliknięcie przycisku OK w oknie komunikatu o błędzie powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:

Word found unreadable content in „Building Blocks.dotx”. Do you want to recover the contents of this document? If you trust the source of this document, click Yes”. (Program Word odnalazł w dokumencie „Building Blocks.dotx” zawartość, której nie można odczytać. Czy chcesz odzyskać zawartość tego dokumentu? Jeśli dokument pochodzi z zaufanego źródła, kliknij przycisk Tak).
Kliknięcie przycisku Tak w oknie komunikatu o błędzie powoduje wyświetlenie następującego komunikatu o błędzie:

Program Word nie może otworzyć szablonu tego dokumentu. ((litera_dysku:\...\1033\Building Blocks.dotx)
Gdy zmiany szablonu Building Blocks.dotx zostaną zapisane w momencie zamykania programu Word 2007, symptomy te mogą nadal występować po ponownym uruchomieniu programu Word 2007 i próbie użycia galerii.

Przyczyna

Ten problem występuje, jeśli szablon Building Blocks.dotx jest uszkodzony.

Istnieją dwie kopie szablonu Building Blocks.dotx. Jedna kopia jest przechowywana w folderach danych użytkownika. Druga kopia jest przechowywana w podfolderze Document Parts folderu Office 12.

Zazwyczaj uszkodzeniu ulega kopia przechowywana w folderach danych użytkownika. Mogą jednak być uszkodzone obie kopie.

Ten problem dotyczy następujących galerii na Wstążce:
 • Autotekst
 • Bibliografie
 • Strony tytułowe
 • Równania
 • Stopki
 • Nagłówki
 • Numery stron
 • Szybkie części
 • Spis treści
 • Tabele
 • Pola tekstowe
 • Znaki wodne

Rozwiązanie

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemuAby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć przycisk lub łącze Fix it. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora poprawki Fix it.
Uwagi
 • Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.
 • Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać to rozwiązanie w postaci poprawki automatycznej na dysku flash lub CD i uruchomić je na odpowiednim komputerze.

Teraz przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?Samodzielne rozwiązywanie problemu

Aby rozwiązać ten problem, należy przenieść uszkodzony szablon Building Blocks.dotx z folderu danych użytkownika. W wyniku tego program Word 2007 utworzy nowy szablon Building Blocks.dotx, używając zawartości domyślnej.


Aby przenieść uszkodzony szablon z folderu danych użytkownika, należy skorzystać z jednej z poniższych metod.

Metoda 1. Przeniesienie pliku Building Blocks.dotx do folderu tymczasowego

W tym celu wykonaj następujące czynności.

Uwaga W tej procedurze występuje identyfikator języka 1033. Dlatego ma ona zastosowanie do wersji angielskiej programu Word 2007. W przypadku innych wersji językowych używane są inne identyfikatory języków (polski: 1045).
 1. Zamknij program Word 2007.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033", a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Przenieś plik Building Blocks.dotx do folderu tymczasowego.
 4. Uruchom program Word 2007.

Metoda 2. Naprawienie pakietu Office System 2007 lub programu Word 2007

W tym celu wykonaj następujące czynności:
 1. Zamknij wszystkie programy pakietu Office 2007.
 2. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg "%appdata%\Microsoft\Document Building Blocks\1033", a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Przenieś plik Building Blocks.dotx do folderu tymczasowego.
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz "%programfiles%\Microsoft Office\Office12\Document Parts\1033", a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Przenieś plik Building Blocks.dotx do folderu tymczasowego.
 6. Zamknij oba foldery.
 7. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 8. Na liście Aktualnie zainstalowane programy kliknij wersję pakietu Office System 2007 zainstalowaną na komputerze. Jeśli natomiast na komputerze jest zainstalowana wersja autonomiczna programu Word 2007, kliknij tę wersję.
 9. Kliknij przycisk Zmień, kliknij przycisk Napraw, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj.

Czy problem został rozwiązany?

 • Należy sprawdzić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tą sekcją. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.
 • Prosimy o opinię. Aby przekazać opinię lub zgłosić jakiekolwiek problemy dotyczące tego rozwiązania, można zostawić komentarz w blogu Fix it for me (Automatyczne rozwiązywanie problemu) lub wysłać wiadomość e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 925175 — ostatni przegląd: 30.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Office Word 2007

Opinia