Po uruchomieniu systemu Windows Vista jest wyświetlany komunikat o błędzie „Okres aktywacji upłynął”

Symptomy

Podczas uruchamiania systemu Windows Vista może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
Aktywuj system Windows teraz
Okres aktywacji upłynął i produkt Windows już nie działa.
Aby korzystać z produktu Windows, musisz aktywować tę kopię produktu Windows.
Ponadto nie jest wyświetlany pasek zadań. Dostęp do programów i funkcji systemu Windows Vista jest ograniczony.

Uwaga Wystąpienie tych objawów oznacza, że system Windows Vista działa w trybie ograniczonej funkcjonalności.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić z co najmniej jednej z następujących przyczyn:
 • Nie aktywowano systemu Windows Vista w czasie trwania 30-dniowego okresu aktywacji.
 • System Windows Vista wykrył, że zaszły znaczne zmiany w urządzeniach zainstalowanych w komputerze, a system Windows Vista nie został ponownie aktywowany przed upływem 3-dniowego okresu wstępnego dla ponownej aktywacji.
 • Wykryto uruchomienie nieoryginalnej wersji systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję „Rozwiązanie”.

Rozwiązanie

Jeśli uważasz, że używana kopia systemu Windows Vista jest zgodna z programem Dodatki dla oryginalnego systemu Windows, zastosuj poniższe metody w celu rozwiązania problemu.

Uwaga Celem programu Dodatki dla oryginalnego systemu Windows jest ochrona klientów i partnerów przed fałszywym oprogramowaniem oraz lepsze uświadomienie klientom, jakie zalety ma oryginalne oprogramowanie firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Metoda 1. Wprowadzanie klucza produktu

 1. Kliknij polecenie Wpisz ponownie klucz produktu w wyskakującym komunikacie Aktywuj system Windows teraz.
 2. Zaakceptuj monit o akceptację przez użytkownika.
 3. Wpisz klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Ten klucz znajduje się na okładce lub na opakowaniu dysku CD z systemem Windows.Uwaga Jeśli system Windows został preinstalowany przez producenta OEM (Original Equipment Manufacturer), klucz produktu znajduje się na nalepce umieszczonej na obudowie komputera.

Metoda 2. Aktywowanie systemu Windows Vista przy użyciu automatycznego systemu telefonicznego

Aby aktywować system Windows Vista przez telefon, należy skorzystać z automatycznego systemu telefonicznego. W celu aktywowania systemu Windows Vista przy użyciu automatycznego systemu telefonicznego wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Komputer.
 2. Na pasku narzędzi kliknij pozycję Właściwości systemu, a następnie kliknij pozycję Kliknij tutaj, aby aktywować system Windows teraz w sekcji Aktywacja systemu Windows.

  Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 3. Kliknij pozycję Pokaż inne sposoby aktywacji.
 4. Kliknij pozycję Użyj automatycznego systemu telefonicznego, a następnie wykonaj podane instrukcje.

Metoda 3. Kontaktowanie się z firmą Microsoft

Jeśli system Windows wykrył istotne zmiany sprzętu komputera, a poprzednia metoda nie umożliwiła rozwiązania problemu, może być konieczny kontakt z firmą Microsoft w celu uzyskania pomocy. Aby wyświetlić listę numerów telefonów Centrów aktywacji firmy Microsoft z całego świata, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu aktywowania systemu Windows Vista, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

921471 Nieudana aktywacja systemów Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 lub Windows Server 2008 R2 przez Internet

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących aktywacji systemu Windows Vista, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:
Rozwiązywanie problemów z aktywacją
Często zadawane pytania
Aby uzyskać więcej informacji o typowych scenariuszach nieudanego sprawdzania oryginalności, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Właściwości

Identyfikator artykułu: 925616 — ostatni przegląd: 28.07.2011 — zmiana: 1

Opinia