Brak funkcji Acrobat PDF lub nieoczekiwane zamykanie programu Outlook po uaktualnieniu do programu Outlook 2007

Symptomy

Zainstalowany jest program Adobe Acrobat 6.x lub nowsza wersja programu Adobe Acrobat. Podczas uaktualnienia programu Microsoft Office Outlook 2007 występuje jeden z następujących symptomów:
 • Funkcje programu Acrobat PDF są niedostępne w programie Outlook 2007.
 • Program Outlook 2007 jest nieoczekiwanie zamykany podczas próby wysłania lub otwarcia elementu e-mail. Jeżeli występuje ten symptom, może zostać wyświetlony następujący komunikat o błędzie:
  Wystąpił problem z aplikacją Microsoft Office Outlook i zostanie ona zamknięta. Przepraszamy za kłopoty.
  Ponadto raport o błędach zawiera sygnaturę błędu podobną do następującej:
  Nazwa aplikacjiWersja aplikacjiNazwa modułuWersja modułuPrzesunięcie
  Outlook.exe12.0.3111.1010Kernel32.dll5.1.2600.21800001eb33
  Uwaga: Wersje aplikacji, nazwy modułów, wersje modułów i wartości przesunięcia mogą być różne.
 • Podczas próby wysłania wiadomości e-mail w programie Outlook 2007 jest wyświetlany następujący komunikaty o błędzie:
  Interfejs obsługi wiadomości zwrócił nieznany błąd.

Przyczyna

Ten problem może występować, ponieważ zainstalowana wersja programu Adobe Acrobat jest niezgodna z programem Outlook 2007. Na przykład program Outlook 2007 automatycznie wyłącza funkcje programu Adobe Acrobat, jeżeli zainstalowany jest program Adobe Acrobat 6 lub Adobe Acrobat 8.

Obejście problemu

Problem ten można obejść przy użyciu jednej z następujących metod.

Metoda 1: Uaktualnienie do programu Adobe Acrobat 7.0.7 lub nowszej wersji programu Adobe Acrobat

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu uaktualniania, odwiedź następującą witrynę firmy Adobe w sieci Web: Jeżeli dostępna jest wersja 7.x programu Adobe Acrobat starsza niż 7.0.7, należy zainstalować aktualizację do programu Adobe Acrobat 7.0.7. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Adobe w sieci Web: Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.

Metoda 2: Wyłączenie integracji programu Acrobat PDFMaker dla programu Outlook

Jeżeli używana jest inna wersja programu Adobe Acrobat lub jeżeli metoda 1 nie umożliwia rozwiązania problemu, należy wyłączyć integrację programu Acrobat PDFMaker dla programu Outlook. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:
 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Wykonaj następujący krok odpowiedni dla danej sytuacji:

  System Windows XP
  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, a następnie kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.


  System Windows Vista
  Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Panel sterowania, przełącz do Widoku klasycznego, a następnie kliknij dwukrotnie ikonę Programy i funkcje.
 3. W obszarze Aktualnie zainstalowane programy i aktualizacje kliknij swoją wersję programu Adobe Acrobat, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij przycisk Modyfikuj, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Rozwiń węzeł Utwórz Adobe PDF.
 7. Rozwiń węzeł Acrobat PDFMaker.
 8. Kliknij ikonę obok pozycji Microsoft Outlook, a następnie kliknij opcję Ta funkcja nie będzie dostępna.
 9. Kliknij przycisk Dalej.
 10. Kliknij przycisk Aktualizuj.
Produkty innych firm omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 925761 — ostatni przegląd: 03.01.2008 — zmiana: 1

Opinia