MS07-017: Luka w zabezpieczeniach GDI umożliwia zdalne wykonanie kodu


Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-017, który zawiera wszystkie potrzebne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje instalacji. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Microsoft Windows 2000 lub Microsoft Windows XP mogą wystąpić następujące symptomy podczas próby drukowania przy użyciu niektórych sterowników drukarki:
  • Komputer jest automatycznie ponownie uruchamiany.
  • Po zalogowaniu pojawia się następujący komunikat o błędzie:
   Microsoft Windows
   System wznowił działanie po poważnym błędzie. Utworzono dziennik tego błędu. Przekaż informacje o tym problemie firmie Microsoft. Został utworzony raport o błędach, który możesz wysłać, aby pomóc w ulepszeniu systemu Microsoft Windows. Raport ten będzie traktowany jako poufny i anonimowy. Aby zobaczyć, co zawiera ten raport o błędach, kliknij tutaj.
   Po kliknięciu łącza u dołu pola komunikatu pojawia się informacja o sygnaturze błędu podobna do następującej:
   BCCode : 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) OSVer: 5_1_2600 SP: 0_0 Product: 256_1
  • Pojawia się następujący komunikat o błędzie zatrzymania:
   „A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to your computer...” (Pojawił się problem i system Windows został zamknięty, aby zapobiec uszkodzeniu komputera…)
   Informacje techniczne:

   *** Stop 0x0000007f (0x00000000, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tego problemu, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  935843 Stop 0x0000007F blue screen error printing with KB925902 installed

 • Po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń na komputerze z systemem Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 mogą wystąpić problemy z uruchamianiem niektórych aplikacji innych producentów. Ponadto wyświetlany jest komunikat o błędzie podobny do następującego:

  nazwa_pliku_wykonywalnego_aplikacji — Nieprawidłowa relokacja biblioteki DLL systemu
  Biblioteka systemowa DLL user32.dll została zrelokowana w pamięci. Aplikacja nie będzie działać prawidłowo. Powodem relokacji było to, że biblioteka DLL C:\Windows\System32\Hhctrl.ocx zajmowała zakres adresów zarezerwowany dla systemowej biblioteki DLL. Należy skontaktować się z dostawcą w sprawie nowej biblioteki DLL.
  Aby uzyskać więcej informacji na temat tego problemu oraz uzyskać potwierdzoną przez firmę Microsoft listę programów innych firm, których dotyczy ten problem, kliknij następujący numer artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  935448 Nie można uruchomić wybranych aplikacji innych producentów, a podczas uruchamiania komputera wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie: „Nieprawidłowa relokacja biblioteki DLL systemu”

  W razie otrzymania podobnego komunikatu podczas korzystania z innych programów należy zainstalować aktualizację 935448. W przypadku potwierdzenia, że problem dotyczy także innych programów, artykuł 935448 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base zostanie zaktualizowany dodatkowymi informacjami.

Poprawki techniczne


Informacje o numerze i datach wersji tego artykułu mogą odzwierciedlać nieznaczne poprawki redakcyjne lub strukturalne treści artykułu. Najważniejsze poprawki techniczne dotyczące treści zostały opisane w tabeli.
DataWersje
12 kwietnia 2007Zaktualizowano sekcję „Znane problemy” informacją na temat błędu Stop, który może wystąpić po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń. Dodano tę tabelę.
Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.