Podczas modyfikowania gałęzi rejestru systemu Windows Vista przy użyciu systemu Windows Server 2003 lub Windows XP flagi kluczy rejestru systemu Windows Vista są usuwane

Symptomy

Podczas modyfikowania gałęzi rejestru systemu Windows Vista przy użyciu systemu Microsoft Windows Server 2003 lub Microsoft Windows XP flagi kluczy rejestru systemu Windows Vista są usuwane. Jeżeli podklucz rejestru zostanie usunięty z gałęzi rejestru systemu Windows Vista, flagi rejestru są czyszczone z klucza nadrzędnego usuniętego podklucza. Na przykład załóżmy, że jest usuwany podklucz rejestru „B” z następującej przykładowej ścieżki rejestru:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\A\B
W tym wypadku system Windows Server 2003 lub Windows XP usuwa flagi rejestru z podklucza rejestru „A”.

Uwaga Ten problem może występować, jeżeli zestaw WAIK (Windows Automated Installation Kit) lub Zestaw preinstalacji OEM systemu Windows (OPK) jest używany do modyfikacji pliku obrazu wim w systemie Windows Server 2003 lub Windows XP. Pojawi się na przykład w sytuacji, gdy do instalowania obrazu systemu Windows Vista zostanie użyty program Imagex.exe, a następnie do ładowania i modyfikacji gałęzi rejestru systemu Windows Vista zostanie użyty Edytor rejestru. Ponadto problem ten może wystąpić, gdy program Pkgmrg.exe jest używany do konfigurowania opcjonalnych funkcji systemu Windows w systemie Windows Vista lub do instalowania aktualizacji.

Przyczyna

Ten problem występuje, ponieważ systemy Windows Server 2003 i Windows XP nie rozpoznają nowych flag rejestru wprowadzonych w systemie Windows Vista. W przypadku użycia systemu Windows Server 2003 lub Windows XP do modyfikacji gałęzi rejestru systemu Windows Vista te flagi atrybutów mogą więc być czyszczone.

W rejestrze systemu Windows Vista uwzględniono następujące flagi atrybutów:
  • REG_KEY_DONT_VIRTUALIZE
  • REG_KEY_DONT_SILENT_FAIL
  • REG_KEY_RECURSE_FLAG
Flagi te są skojarzone z poszczególnymi kluczami rejestru. Służą one do definiowania zachowania związanego z wirtualizacją w celu zapewnienia zgodności programów z kontrolą konta użytkownika (UAC) systemu Windows Vista. Aby uzyskać więcej informacji na temat wirtualizacji rejestru dla mechanizmu UAC, odwiedź następujące witryny firmy Microsoft w sieci Web:

Rozwiązanie

Informacje dotyczące dodatku Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Aby rozwiązać ten problem, należy uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Informacje o poprawce dla systemu Windows Server 2003

Wymagania wstępne

Z powodu zależności plików zastosowanie tej poprawki wymaga dodatku Service Pack 1 (SP1) dla systemu Windows Server 2003. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

889100 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28032,459,64829-Sep-200611:22Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntkrnlpa.exe5.2.3790.28032,271,74429-Sep-200610:49x86SP1SP1QFE
Ntkrpamp.exe5.2.3790.28032,311,68029-Sep-200610:50Not ApplicableSP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28032,420,22429-Sep-200611:22x86SP1SP1QFE
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28034,627,96829-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28034,483,07229-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE
System Windows Server 2003, wersje dla komputerów z procesorami Itanium
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28036,520,32029-Sep-200615:15IA-64

Informacje dotyczące poprawki dla systemu Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do usunięcia problemu opisanego w tym artykule. Tę poprawkę należy stosować tylko w tych systemach, w których występuje opisany problem. Poprawka może być nadal w fazie testowania. Jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca, aby poczekać na następną aktualizację oprogramowania zawierającą tę poprawkę.

Jeśli poprawka jest dostępna do pobrania, na początku tego artykułu z bazy wiedzy Knowledge Base jest umieszczona sekcja „Poprawka dostępna do pobrania”. Jeśli nie ma tej sekcji, skontaktuj się z działem pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki.

Uwaga W przypadku wystąpienia dodatkowych błędów lub konieczności rozwiązania problemu może być wymagane utworzenie osobnego zlecenia usługi. Typowe opłaty za korzystanie z pomocy technicznej będą pobierane tylko w przypadku dodatkowych pytań i problemów, których nie można rozwiązać przy użyciu tej poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Pomocy technicznej firmy Microsoft lub utworzyć osobne zlecenie usługi, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Uwaga Sekcja „Poprawka dostępna do pobrania” zawiera listę języków, dla których ta poprawka jest dostępna. Jeśli odpowiedni język nie jest widoczny, oznacza to, że ta poprawka nie jest dostępna dla tego języka.

Wymagania wstępne

Z powodu zależności plików zastosowanie tej poprawki wymaga dodatku Service Pack 2 (SP2) dla systemu Windows XP. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

322389 Jak uzyskać najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows XP

Wymaganie dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki jest wymagane ponowne uruchomienie komputera.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
System Windows XP, wersje dla komputerów z procesorami x86
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.1.2600.30042,137,60029-Sep-200610:39x86SP2SP2QFE
Ntkrnlpa.exe5.1.2600.30042,058,88029-Sep-200609:47x86SP2SP2QFE
Ntkrpamp.exe5.1.2600.30042,017,28029-Sep-200609:47x86SP2SP2QFE
Ntoskrnl.exe5.1.2600.30042,181,76029-Sep-200610:41x86SP2SP2QFE
System Windows XP, wersje dla komputerów z procesorami x64
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatformSP requirementService branch
Ntkrnlmp.exe5.2.3790.28034,627,96829-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE
Ntoskrnl.exe5.2.3790.28034,483,07229-Sep-200615:21x64SP1SP1QFE

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Ten problem został po raz pierwszy rozwiązany w dodatku Service Pack 2 dla systemu Microsoft Windows Server 2003.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 926044 — ostatni przegląd: 11.09.2008 — zmiana: 1

Opinia