Brak przycisku Poczta na pasku narzędzi w programie Internet Explorer 7

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.

Symptomy problemu

Na pasku narzędzi w programie Windows Internet Explorer 7 nie ma przycisku Poczta.

W programie Microsoft Internet Explorer 6 można było użyć przycisku Poczta w celu odczytania poczty, wysłania łącza w wiadomości e-mail lub wysłania strony sieci Web w wiadomości e-mail.

Kroki prowadzące do rozwiązania problemu

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj dowolną z następujących metod.

Metoda 1: Dodanie przycisku Odczytaj wiadomości pocztowe do paska narzędzi

Przycisku Odczytaj wiadomości pocztowe można użyć w celu otwarcia programu poczty e-mail. W programie poczty e-mail można utworzyć nową wiadomość e-mail.
  1. Uruchom program Internet Explorer 7.
  2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Narzędzia, wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Dostosuj.
  3. W oknie dialogowym Dostosowywanie paska narzędzi kliknij pozycję Odczytaj wiadomości pocztowe w obszarze Dostępne przyciski, kliknij przycisk Dodaj, a następnie kliknij przycisk Zamknij.

    Uwaga: Po dodaniu przycisku Odczytaj wiadomości pocztowe konieczna może się okazać zmiana rozmiaru paska narzędzi, aby ten przycisk stał się widoczny. Jeśli nie można zmienić rozmiaru paska narzędzi, być może jest on zablokowany. Aby odblokować pasek narzędzi, kliknij przycisk Narzędzia na pasku narzędzi, wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij polecenie Zablokuj pasek narzędzi.

Metoda 2: Użycie funkcji „Wyślij łącze”

Funkcji „Wyślij łącze” można użyć w celu wysłania łącza do bieżącej strony sieci Web w wiadomości e-mail.
  1. Uruchom program Internet Explorer 7.
  2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Strona, a następnie kliknij polecenie Wyślij łącze pocztą e-mail.

Metoda 3: Użycie funkcji „Wyślij stronę pocztą e-mail”

Funkcji „Wyślij stronę pocztą e-mail” można użyć w celu wstawienia bieżącej strony sieci Web do wiadomości e-mail.
  1. Uruchom program Internet Explorer 7.
  2. Na pasku narzędzi kliknij przycisk Strona, a następnie kliknij polecenie Wyślij łącze pocztą e-mail.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926325 — ostatni przegląd: 15.06.2007 — zmiana: 1

Opinia