Komputery z systemem Windows XP zainstalowanym przy użyciu klucza produktu licencji grupowej mogą zostać oznaczone jako komputery z nieoryginalnym systemem

Symptomy

Na komputerze z systemem Microsoft Windows XP może być przerywany proces sprawdzania autentyczności przez program Dodatki dla oryginalnego systemu Windows lub komputer z systemem Windows XP może zostać oznaczony jako komputer z nieoryginalnym systemem. Takie zachowanie może wystąpić, jeśli system Windows XP został zainstalowany za pomocą klucza produktu licencji zbiorczej oraz jeśli próbowano sprawdzić autentyczność systemu Windows XP w trakcie krótkotrwałych problemów związanych z serwerem firmy Microsoft. Ten krótkotrwały problem wystąpił 2 października 2006 r. oraz 29 listopada 2006 r.

Przyczyna

Takie zachowanie może być spowodowane nieprawidłowym lub uszkodzonym plikiem Data.dat w folderze %ALLUSERSPROFILE%\Dane aplikacji\Dodatki dla oryginalnego systemu Windows\data.

Uwaga: Domyślnie folder %ALLUSERSPROFILE% jest folderem C:\Documents and Settings\All Users. Na komputerze z systemem Windows XP folder ten może znajdować się w innym miejscu.

Rozwiązanie

Użytkownicy, którzy otrzymali plik Data.dat 2 października 2006 r. lub 29 listopada 2006 r., muszą usunąć go z komputera klienckiego z systemem operacyjnym Windows XP. Plik Data.dat zostanie zaktualizowany we właściwy sposób podczas kolejnego sprawdzania.

Kroki służące do aktualizacji pliku WGA Data.dat na pojedynczym komputerze

Procedura ręcznej aktualizacji pliku WGA Data.dat na pojedynczym komputerze

Aby ręcznie zaktualizować plik Data.dat, wykonaj następujące kroki:
 1. Zaloguj się na komputerze, którego dotyczy problem, korzystając z poświadczeń administratora.
 2. Usuń plik Data.dat z folderu %ALLUSERSPROFILE%\Dane aplikacji\Dodatki dla oryginalnego systemu Windows\data.
 3. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web, aby sprawdzić, czy system na komputerze jest oznaczony jako oryginalny:
 4. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz tekst wgatray.exe /b, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Polecenie wgatray.exe może być niedostępne na niektórych komputerach. Polecenie to jest dostępne tylko na komputerach z zainstalowanym programem Powiadomienia o oryginalności systemu Windows. Jeśli polecenie wgatray.exe nie jest dostępne, nie jest to błąd. Przejdź do następnego kroku. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących programu Powiadomienia o oryginalności systemu Windows, kliknij numer artykułu poniżej w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  905474 Opis programu Powiadomienia o oryginalności systemu Windows

 5. Ponownie uruchom komputer.

Procedura automatycznej aktualizacji pliku WGA Data.dat na pojedynczym komputerze

Aby automatycznie zaktualizować plik Data.dat, wykonaj następujące kroki:
 1. Odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 2. Po wyświetleniu monitu kliknij polecenie Uruchom, aby uruchomić narzędzie diagnostyczne Dodatki dla oryginalnego systemu Windows firmy Microsoft.


  Uwaga: W zależności od ustawień zabezpieczeń monity o potwierdzenie uruchomienia narzędzia mogą być wyświetlane kilkukrotnie.
 3. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 4. Na karcie Windows kliknij opcję Rozwiąż.
Jeśli ta metoda nie zadziała, użyj instrukcji znajdujących się w sekcji „Procedura ręcznej aktualizacji pliku WGA Data.dat na pojedynczym komputerze”.

Procedura automatycznej aktualizacji pliku WGA Data.dat na wielu komputerach

Poniższy przykładowy skrypt jest prostym skryptem .cmd. Aby uruchomić ten skrypt na wielu komputerach z systemem Windows XP, skorzystaj z Zasad grupy, programu Microsoft Systems Management Server lub innych narzędzi dostępnych w środowisku. Wybierz najlepszą metodę rozpowszechnienia skryptu w Twoim środowisku. Aby uruchomić skrypt pojedynczo, musisz wykonać tę czynność jako administrator.

Aby utworzyć skrypt, otwórz nowy plik .txt i wklej do niego podany poniżej tekst. Po utworzeniu pliku zmień jego nazwę, używając rozszerzenia .cmd.
Tekst skryptu
@ECHO OFF

IF EXIST "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat" (
ECHO Deleting data.dat
attrib -R "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
DEL "%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Windows Genuine Advantage\data\data.dat"
)

IF NOT EXIST %WINDIR%\system32\WGATray.exe (GOTO END)
ECHO WGA Validation in progress.
WGATray.exe /b

:END
ECHO Done
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926333 — ostatni przegląd: 14.05.2009 — zmiana: 1

Opinia