Funkcja Resetowanie ustawień programu Internet Explorer nie resetuje pewnych ustawień w programie Internet Explorer 7

Symptomy

Po użyciu funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer w programie Windows Internet Explorer 7 okazuje się, że nie zostały przywrócone wartości domyślne niektórych ustawień.

Obejście problemu

Za pomocą tej funkcji nie można zresetować poniższych czterech ustawień, ponieważ używają ich aplikacje inne niż Internet Explorer. Oto te cztery ustawienia:
 • Włącz widok folderów FTP (poza programem Internet Explorer)
 • Użyj pasywnego protokołu FTP (dla zachowania zgodności z zaporami i modemami DSL)
 • Zawsze używaj technologii ClearType dla HTML*
 • Sprawdź, czy certyfikat wydawcy nie został cofnięty
Aby zresetować te ustawienia, wykonaj poniższe kroki zależnie od używanego systemu operacyjnego.

Microsoft Windows XP i Microsoft Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz Inetcpl.cpl, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie dialogowym Właściwości: Internet kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Przywróć ustawienia zaawansowane.

  Uwaga: Możesz również ręcznie zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru odpowiadające ustawieniom, które chcesz zmienić.

Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Startprzycisk Start , wpisz inetcpl.cpl w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję inetcpl.cpl na liście Programy.
 2. W oknie dialogowym Właściwości: Internet kliknij kartę Zaawansowane, a następnie kliknij przycisk Przywróć ustawienia zaawansowane.

  Uwaga: Możesz również ręcznie zaznaczyć lub wyczyścić pola wyboru odpowiadające ustawieniom, które chcesz zmienić.
Ponadto funkcja Resetowanie ustawień programu Internet Explorer nie wpływa na następujące ustawienia:
 • Ustawienie Automatycznie wykryj sieć intranet domyślnie jest włączone. Aby zmienić to ustawienie, wykonaj następujące kroki:
  1. Na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości: Internet kliknij ikonę Lokalny intranet, a następnie kliknij przycisk Witryny.
  2. Zaznacz pole wyboru Automatycznie wykryj sieć intranet.

   Uwaga: Domyślnie trzy pola wyboru wyświetlane w obszarze Automatycznie wykryj sieć intranet nie są zaznaczone.
 • Domyślnie pole wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie nie jest zaznaczone dla lokalnego intranetu. Aby przywrócić to ustawienie, wykonaj następujące kroki:
  1. Na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości: Internet zaznacz strefę Lokalny intranet, a następnie kliknij przycisk Witryny.
  2. W oknie dialogowym Lokalny intranet kliknij kartę Zaawansowane.
  3. Wyczyść pole wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie.
 • Pole wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie domyślnie jest zaznaczone dla witryn zaufanych. Aby przywrócić to ustawienie, wykonaj następujące kroki:
  1. Na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości: Internet zaznacz strefę Zaufane witryny, a następnie kliknij przycisk Witryny.
  2. W oknie dialogowym Zaufane witryny zaznacz pole wyboru Żądaj weryfikacji serwera (https:) dla każdej witryny w tej strefie, jeśli jeszcze nie jest zaznaczone.
 • Ustawienie Zablokuj paski narzędzi domyślnie jest włączone. W programie Internet Explorer 7 w menu Widok kliknij polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij pozycję Zablokuj paski narzędzi, aby włączyć to ustawienie, jeśli jeszcze nie jest włączone.

Materiały referencyjne

Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące sposobu korzystania z funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

923737 Jak używać funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer (RIES, Reset Internet Explorer Settings)

Aby uzyskać więcej informacji o funkcji Resetowanie ustawień programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926717 — ostatni przegląd: 22.11.2007 — zmiana: 1

Opinia