Błąd 1935 podczas próby zainstalowania pakietu Microsoft Office 2010 lub 2007

Rozwiązanie


Jeśli podczas instalowania pakietu Office 2010 lub 2007 albo produktu autonomicznego pakietu Office, na przykład programu Excel, pojawi się komunikat Błąd 1935. Podczas instalacji składnika zestawu wystąpił błąd, należy ponownie uruchomić komputer i w pierwszym szybkim kroku ponownie spróbować uruchomić program instalacyjny.

Jeśli po ponownym uruchomieniu komputera problem nadal występuje, należy spróbować go rozwiązać tymi metodami:
Uruchomienie Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu
Uruchomienie Narzędzia analizy gotowości aktualizacji systemu
.
Naprawienie lub zaktualizowanie składników programu Microsoft .NET Framework
Naprawienie lub zaktualizowanie składników programu Microsoft .NET Framework

Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie składników programu Microsoft .NET Framework
Odinstalowanie i ponowne zainstalowanie składników programu Microsoft .NET Framework

Potrzebujesz więcej pomocy?

Pomoc można uzyskać w społeczności online Microsoft Community, wyszukując dodatkowe informacje w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft lub w witrynie pomocy i instrukcji dotyczących pakietu Office albo korzystając z informacji o opcjach asystowanej pomocy technicznej.

Więcej informacji

Jeśli błąd 1935 występuje w trakcie instalowania dodatku Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office 2010, należy wykonać czynności opisane w artykule z bazy wiedzy Opis aktualizacji pakietu Office 2010: 13 września 2011.

Powiązane informacje o błędzie 1935 można znaleźć w artykule Błąd 1935 podczas instalowania programu .NET Framework.

Błąd 1935 może wystąpić podczas instalowania dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Office 2010. Ponieważ pakiet Office 2010 zawiera obsługę programowania w środowisku .NET, ten problem może być powodowany przez zakłócenia powstające między Instalatorem Windows (msiexec.exe) i usługą Windows Search (SearchIndexer.exe) lub innym modułem w procesie kopiowania plików zestawu. Ten problem może też wystąpić podczas stosowania innych aktualizacji, na przykład poprawki dla składników programu Microsoft .NET Framework. W celu obejścia tego problemu należy skorzystać z jednej z następujących metod:
  • Metoda 1. Ponowienie próby zainstalowania dodatku SP2 dla pakietu Office 2010
  • Metoda 2. Zatrzymanie usługi Windows Search i zastosowanie dodatku SP2 dla pakietu Office 2010

    Aby zatrzymać usługę Windows Search, wykonaj następujące czynności:
    1. Kliknij przycisk Start, wpisz ciąg services.msc w polu Wyszukaj programy i pliki, a następnie kliknij pozycję services.msc w wynikach wyszukiwania.
    2. Na liście usług kliknij prawym przyciskiem myszy usługę Windows Search, a następnie kliknij polecenie Zatrzymaj.
  • Metoda 3. Wykonanie czystego rozruchu i zastosowanie dodatku SP2 dla pakietu Office 2010
  • Metoda 4. Zainstalowanie wszystkich dostępnych aktualizacji za pomocą usługi Microsoft Update i zastosowanie dodatku SP2 dla pakietu Office 2010

Właściwości

Identyfikator artykułu: 926804 — ostatni przegląd: 19.12.2014 — zmiana: 1

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Academic 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft IIS Media Services 2.0, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010 Home Use Program, Microsoft Office Standard 2010, Microsoft Office Starter 2010

Opinia