MS08-070: Opis aktualizacji zabezpieczeń rozszerzonych plików wykonawczych programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6: 9 grudnia 2008

Firma Microsoft wydała pakiet zbiorczy aktualizacji 957924 rozszerzonych plików wykonawczych programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6 (SP6). Ta zbiorcza aktualizacja zawiera wszystkie poprawki zawarte w aktualizacji zabezpieczeń 926857, a także dodatkowe poprawki stabilności i wydajności dla formantów ActiveX znajdujących się w rozszerzonych plikach wykonawczych programu Microsoft Visual Basic 6.0. Ponadto ta zbiorcza aktualizacja będzie stanowić podstawę wszelkich przyszłych aktualizacji uwzględnionych w niej formantów ActiveX. Dotyczy to poprawek i aktualizacji zabezpieczeń tych formantów ActiveX. Dlatego zdecydowanie zaleca się zainstalowanie zbiorczej aktualizacji 957924, aby dysponować najnowszymi obsługiwanymi plikami formantów.
Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

957924 Opis pakietu zbiorczego aktualizacji rozszerzonych plików wykonawczych programu Microsoft Visual Basic 6.0 z dodatkiem Service Pack 6 (j. ang.)

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS08-070. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Jak uzyskać pomoc i obsługę techniczną związaną z tą aktualizacją zabezpieczeń

Użytkownicy domowi mogą uzyskać nieodpłatnie pomoc techniczną, korzystając z numeru telefonu 1-866-PCSAFETY w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie lub kontaktując się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobu kontaktowania się z lokalnym oddziałem firmy Microsoft w sprawie pomocy technicznej dotyczącej problemów z aktualizacjami zabezpieczeń, odwiedź witrynę międzynarodowej pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Klienci w Ameryce Północnej mogą również uzyskać natychmiastowy dostęp do nieograniczonej nieodpłatnej pomocy świadczonej przy użyciu poczty e-mail lub w trybie rozmowy (czatu), odwiedzając następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Przedsiębiorstwa mogą uzyskać pomoc techniczną dotyczącą aktualizacji zabezpieczeń za pomocą danych kontaktowych pomocy technicznej, z których zwykle korzystają.

Więcej informacji

Aby można było zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi być zainstalowany Instalator Windows w wersji 3.1 lub nowszej. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje dotyczące usuwania aktualizacji

Po zainstalowaniu tej aktualizacji nie można jej już usunąć. Dotyczy to także innych wcześniej wydanych aktualizacji składników programu Visual Basic 6.0.

Przełączniki wiersza polecenia tej aktualizacji

Informacje dotyczące przełączników wiersza polecenia obsługiwanych przez tę aktualizację można znaleźć w biuletynie zabezpieczeń firmy Microsoft MS08-070. Aby go wyświetlić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Ponadto w witrynie MSDN w sieci Web jest dostępny dokument z opisem tych przełączników. Aby wyświetlić ten dokument, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Więcej informacji dotyczących Instalatora Windows zawiera poświęcona mu witryna MSDN w sieci Web. Aby wyświetlić te informacje, odwiedź następującą witrynę MSDN w sieci Web:

Znane problemy dotyczące tej aktualizacji zabezpieczeń

Po zainstalowaniu tej aktualizacji może pojawić się następujący komunikat o błędzie, gdy zostanie podjęta próba edytowania właściwości formantu ActiveX Mswinsck.ocx (formantu Winsock):
Brak pamięci
Aby uzyskać więcej informacji o tym problemie, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

960128 Komunikat o błędzie, gdy po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń KB926857 zostanie kliknięty prawym przyciskiem myszy formant ActiveX Mswinsck.ocx (formant Winsock)

INFORMACJE O PLIKACH

Wersja angielskojęzyczna (Stany Zjednoczone) tej aktualizacji zabezpieczeń ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w formacie uniwersalnego czasu koordynowanego (UTC). Podczas wyświetlania informacji dotyczących plików są one konwertowane na czas lokalny. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa apletu Data i godzina w Panelu sterowania.
File NameVersionDateTimeSize
Comct232.cab10-Oct-200820:4187,859
Comct232.dep10-Oct-200818:512,495
Comct232.ocx6.0.98.1210-Oct-200820:36170,584
Mschrt20.cab10-Oct-200820:42453,997
Mschrt20.dep10-Oct-200818:592,494
Mschrt20.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:361,030,984
Mscomct2.cab10-Oct-200820:42336,516
Mscomct2.dep10-Oct-200818:542,494
Mscomct2.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36656,200
Msdatgrd.cab10-Oct-200820:42134,545
Msdatgrd.dep10-Oct-200818:592,514
Msdatgrd.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36279,368
Msflxgrd.cab10-Oct-200820:42113,567
Msflxgrd.dep09-Oct-200823:452,494
Msflxgrd.ocx6.1.98.1110-Oct-200820:36259,912
Mshflxgd.cab10-Oct-200820:42209,282
Mshflxgd.dep10-Oct-200819:062,524
Mshflxgd.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36444,504
Msmask32.cab10-Oct-200820:4191,429
Msmask32.dep10-Oct-200818:552,494
Msmask32.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36179,528
Mswinsck.cab10-Oct-200820:4165,565
Mswinsck.dep10-Oct-200818:572,463
Mswinsck.ocx6.1.98.1210-Oct-200820:36128,840
Właściwości

Identyfikator artykułu: 926857 — ostatni przegląd: 18.12.2008 — zmiana: 1

Opinia