Aktywowanie gier i programów do obsługi map firmy Microsoft

WPROWADZENIE

Ten artykuł zawiera listę często zadawanych pytań dotyczących aktywacji oprogramowania Microsoft Games for Windows i produktów do użytku domowego, a także informacje o rozwiązywaniu problemów z aktywacją tych produktów.

Więcej informacji

P1: Co to jest aktywacja produktów firmy Microsoft?

O1: Celem aktywacji produktów firmy Microsoft jest ograniczenie ilości fałszywego oprogramowania i zapewnienie wysokiej jakości oprogramowania używanego przez klientów firmy Microsoft. Po aktywacji oprogramowania następuje przypisanie określonego klucza produktu do sprzętu komputera, na którym zainstalowano produkt. Po przypisaniu tego klucza produktu nie jest możliwe aktywowanie produktu na innych komputerach za pomocą tego samego klucza produktu. Aktywacja produktu jest wymagana do korzystania ze wszystkich jego funkcji. Jeśli produkt nie zostanie aktywowany, będzie można korzystać tylko z wersji próbnej produktu w trybie ograniczonej funkcjonalności. Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

925723 W programie Flight Simulator X pojawia się komunikat dotyczący aktywacji w przypadku korzystania z programu przez 30 minut (j. ang.)
P2: Jakie są korzyści aktywacji produktów firmy Microsoft?

O2: Aktywacja produktów firmy Microsoft umożliwia uruchamianie produktów i korzystanie z nich bez użycia dysku.

P3: Jakie informacje są zbierane, przetwarzane lub przekazywane podczas aktywacji?

O3:

Podczas aktywacji oprogramowania do firmy Microsoft są wysyłane informacje o kluczu produktu wraz ze sprzętową wartością skrótu. Sprzętowa wartość skrótu to nieunikatowa liczba generowana na podstawie konfiguracji sprzętu komputera. Sprzętowa wartość skrótu nie reprezentuje żadnych informacji osobistych ani informacji o produkcie. Za pomocą sprzętowej wartości skrótu nie można ustalić marki ani modelu komputera. Ponadto sprzętowa wartość skrótu nie umożliwia przeprowadzenia odwrotnych obliczeń w celu określenia nieprzetworzonych informacji o komputerze. Oprócz standardowych informacji o komputerze zbierane są dodatkowe ustawienia dotyczące języka. Te informacje nie są używane w celu identyfikacji użytkownika. Służą one wyłącznie do potwierdzenia, że użytkownik posiada licencjonowaną kopię produktu, a także do gromadzenia informacji na potrzeby analizy statystycznej.

P4: Ile razy można aktywować produkt?

O4: Oprogramowanie można aktywować na tym samym komputerze nieograniczoną liczbę razy. Można na przykład usuwać i instalować lub aktywować produkt dowolną liczbę razy. Istnieje możliwość dodatkowej aktywacji, co pozwala usunąć i zainstalować produkt na tym samym lub na innym komputerze. Więcej informacji można znaleźć w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft. Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft znajdują się w folderze gry.

P5: Jak stwierdzić, czy dane oprogramowanie zostało już aktywowane?

O5: Jeśli produkt nie został aktywowany, w grze nie jest dostępna obsługa wielu graczy.
Uwaga Niektóre gry przeznaczone wyłącznie dla wielu graczy nie umożliwiają rozpoczęcia rozgrywki do czasu aktywacji.
P6: Czy można zainstalować produkt na więcej niż jednym komputerze?

O6: Informacje o dozwolonej liczbie komputerów, na których można zainstalować produkt, znajdują się w umowie użytkownika oprogramowania (w postanowieniach licencyjnych dotyczących oprogramowania firmy Microsoft). Umowa użytkownika oprogramowania znajduje się w folderze produktu lub na dysku DVD produktu.
P7: Jak aktywować produkt firmy Microsoft przeznaczony dla systemu Windows?

O7: Przy pierwszym uruchomieniu produktu pojawia się monit o kliknięcie pozycji Activate now (Aktywuj teraz) lub Activate later (Aktywuj później). W przypadku kliknięcia pozycji Activate now należy wprowadzić klucz produktu. Produkt można uruchamiać przez dowolny czas, nie aktywując go. Jeśli produkt nie zostanie aktywowany, będzie działać w trybie ograniczonej funkcjonalności. Ponadto nie będą dostępne niektóre funkcje produktu, takie jak obsługa wielu graczy. Aby korzystać ze wszystkich funkcji produktu, należy go aktywować.


Aby aktywować produkt, należy wykonać następujące czynności:
 1. Kliknij pozycję Activate now, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).
 2. Wpisz klucz produktu, a następnie kliknij przycisk Next.

  Uwaga Należy zabezpieczyć się przed utratą klucza produktu. W tym celu należy zachować opakowanie lub zanotować numer. Informacje dotyczące numeru należy przechowywać w bezpiecznym miejscu.
 3. Zostanie automatycznie uruchomiony Kreator aktywacji. Aby kontynuować, można wybrać jedną z następujących opcji w Kreatorze aktywacji:
  • Activate by using the Internet (Aktywuj za pomocą Internetu)
   Kreator aktywacji automatycznie skontaktuje się z serwerami licencjonowania firmy Microsoft za pośrednictwem połączenia internetowego. Gdy produkt jest aktywowany za pomocą Internetu, klucz produktu jest wysyłany do firmy Microsoft w formie zaszyfrowanej. Jeśli zostanie wybrana opcja aktywacji produktu przez Internet, ale połączenie nie będzie ustanowione, kreator powiadomi użytkownika o braku połączenia.
  • Activate by using the telephone (Aktywuj za pomocą telefonu)
   Aby skorzystać z pomocy przedstawiciela działu obsługi klienta i aktywować produkt, można zadzwonić do Centrum aktywacji. Aktywacja przez telefon może potrwać dłużej niż aktywacja przez Internet. Podczas rozmowy telefonicznej nie należy odchodzić od komputera. Ponadto należy przygotować klucz produktu dotyczący oprogramowania. Po wybraniu tej opcji Kreator aktywacji generuje identyfikator instalacji, który jest wymagany do aktywowania produktu przez telefon.

   Ważne W trakcie połączenia telefonicznego z Centrum aktywacji użytkownik jest proszony o odczytanie identyfikatora instalacji. Nie należy rozłączać się w przypadku problemów z wykonaniem instrukcji podawanych przez telefon. Należy poczekać, aż zostanie zaoferowana możliwość przekierowania rozmowy. Należy powiedzieć „przekieruj” („transfer me”). Nastąpi połączenie z przedstawicielem działu obsługi klienta.   Uwaga W tym artykule nie wymieniono numerów telefonów Centrów aktywacji, ponieważ różnią się one w zależności od licencji oraz kraju lub regionu. Kreator aktywacji poda numer telefonu Centrum aktywacji.
Jeśli aktywacja zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony następujący komunikat:
You have successfully activated Microsoft <product title> on this computer (Produkt Microsoft <tytuł produktu> został pomyślnie aktywowany na tym komputerze).

Następne kroki

Aby uzyskać dodatkową pomoc, odwiedź witrynę pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, w której można znaleźć inne rozwiązania. Ta witryna sieci Web oferuje następujące usługi:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927007 — ostatni przegląd: 06.05.2010 — zmiana: 1

Opinia