Jak odinstalować program Internet Explorer 7

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano odinstalowywanie programu Internet Explorer 7 dla systemów Windows XP i Windows Server 2003.

Po odinstalowaniu programu Windows Internet Explorer 7 następuje automatyczne przywrócenie programu Internet Explorer 6 na komputerze. W tym artykule opisano, jak potwierdzić, że program Windows Internet Explorer 6 został przywrócony poprawnie.

Istnieją dwie metody odinstalowywania programu Windows Internet Explorer 7:
 • Metoda 1. Używanie apletu Dodaj lub usuń programy
 • Metoda 2. Używanie programu Spuninst.exe
Należy zacząć od pierwszej metody. Jeśli pierwsza metoda zawiedzie, należy spróbować użyć drugiej.

Ten artykuł jest przeznaczony dla początkujących lub średnio zaawansowanych użytkowników komputerów.

Wydrukowanie tego artykułu może ułatwić wykonanie opisanych w nim kroków.

WażneJeśli po zainstalowaniu programu Internet Explorer 7 na komputerze został zainstalowany dodatek Service Pack 3 dla systemu Windows XP, należy odinstalować ten dodatek przed odinstalowaniem programu Internet Explorer 7.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

950719 Po zainstalowaniu dodatku Service Pack 3 dla systemu Windows XP nie można odinstalować programu Internet Explorer 7 lub Internet Explorer 8 Beta 1

Metoda 1. Odinstalowywanie programu Internet Explorer 7 za pomocą apletu Dodaj lub usuń programy

Najprostszym sposobem odinstalowania programu Windows Internet Explorer 7 jest użycie apletu Dodaj lub usuń programy.

Krok 1. Odinstalowywanie programu Internet Explorer 7

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie appwiz.cpl, a następnie kliknij przycisk OK. Kompilacja listy programów na komputerze może zająć kilka sekund.
 3. Przewiń listę w dół i kliknij pozycję Windows Internet Explorer 7, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Krok 2. Sprawdzanie, czy program Internet Explorer 6 został przywrócony

Aby sprawdzić, czy program Internet Explorer 6 został przywrócony, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg iexplore. Zostanie otwarty program Windows Internet Explorer.
 3. W menu Pomoc kliknij polecenie Internet Explorer — informacje. Zostanie otwarte okno Internet Explorer — informacje.
 4. Jeśli liczba wyświetlana obok pozycji Wersja zaczyna się cyfrą 6, oznacza to, że program Internet Explorer 7 został pomyślnie odinstalowany, a program Internet Explorer 6 został przywrócony.
Jeśli ta metoda okazała się nieskuteczna, spróbuj użyć metody 2.

Metoda 2: Odinstalowywanie programu Internet Explorer 7 za pomocą programu Spuninst.exe

Jeśli nie można odinstalować programu Internet Explorer 7 za pomocą metody 1, należy użyć kreatora w postaci pliku wykonywalnego Spuninst.exe na komputerze.

Krok 1. Pokazanie ukrytych plików i folderów

 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Moje dokumenty.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów.
 3. Kliknij kartę Widok.
 4. Na liście Ustawienia zaawansowane, w obszarze Ukryte pliki i foldery kliknij pole wyboru Pokaż ukryte pliki i foldery, a następnie kliknij przycisk OK.

Krok 2. Odinstalowywanie programu Internet Explorer 7

Aby odinstalować program Internet Explorer 7, wykonaj następujące czynności:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz polecenie %windir%\ie7\spuninst\spuninst.exe, a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora, aby odinstalować program Internet Explorer 7.

Krok 3. Sprawdzanie, czy program Internet Explorer 6 został przywrócony

Aby sprawdzić, czy program Internet Explorer 6 został przywrócony:
 1. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
 2. W polu Otwórz wpisz ciąg iexplore. Zostanie otwarty program Windows Internet Explorer.
 3. W menu Pomoc kliknij polecenie Internet Explorer — informacje. Zostanie otwarte okno Internet Explorer — informacje.
 4. Jeśli liczba wyświetlana obok pozycji Wersja zaczyna się cyfrą 6, oznacza to, że program Internet Explorer 7 został pomyślnie odinstalowany, a program Internet Explorer 6 został przywrócony.
Jeśli nie można odinstalować programu Windows Internet Explorer 7 lub przywrócić programu Internet Explorer 6 za pomocą dowolnej z podanych metod, zobacz sekcję „Następne kroki”.

NASTĘPNE KROKI

Jeśli nie jest możliwe odinstalowanie programu Windows Internet Explorer 7 za pomocą dowolnej z podanych metod, można poprosić o pomoc inną osobę lub skontaktować się z usługodawcą internetowym bądź administratorem sieci. Można też poszukać innych rozwiązań problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web. Oto niektóre z usług dostępnych w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web: Jeśli po skorzystaniu z tych witryn nadal występują problemy lub nie można znaleźć rozwiązania problemu w witrynie pomocy technicznej firmy Microsoft w sieci Web, kliknij następujące łącze w celu skontaktowania się z pomocą techniczną:

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących odinstalowywania programu Internet Explorer 8, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

957700 Jak odinstalować lub usunąć program Internet Explorer 8

Właściwości

Identyfikator artykułu: 927177 — ostatni przegląd: 28.09.2011 — zmiana: 1

Opinia