Częste problemy z wirtualizacją plików i rejestru w systemie Windows Vista

Ważne Ten artykuł zawiera informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Przed zmodyfikowaniem rejestru wykonaj jego kopię zapasową i upewnij się, że wiesz, jak przywrócić rejestr w przypadku pojawienia się problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej, przywracania i modyfikowania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
256986 Opis rejestru systemu Microsoft Windows

Symptomy

Podczas korzystania z funkcji wirtualizacji sprzętowej systemu Windows Vista mogą wystąpić problemy z wirtualizacją plików i rejestru opisane w następujących scenariuszach.

Scenariusz 1. Podczas instalowania, uaktualniania lub używania aplikacji pojawiają się komunikaty o błędach

Podczas instalowania, uaktualniania lub używania aplikacji mogą zostać wyświetlone różne komunikaty o błędach sygnalizujące odmowę dostępu. Na przykład może wystąpić jeden z następujących symptomów:
 • Po zainstalowaniu aplikacji w folderze innym niż folder %programfiles% pojawiają się komunikaty o błędach sygnalizujące odmowę dostępu. Ponadto aplikacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami.
 • Pojawiają się komunikaty o błędach aplikacji podobne do następujących:
  Nie można utworzyć folderu w folderze C:\MojaAplikacja\Temp.
  Nie można utworzyć pliku o nazwie C:\MojaAplikacja\Temp\dane_wyjsciowe.dat.
 • Pojawiają się komunikaty o błędach podobne do następujących:
  Błąd podczas zapisu do pliku MojPlik.exe.
  Ten problem może występować podczas wykonywania jednej z następujących akcji:
  • Tworzenie łączy w lokalizacjach wirtualnych.
  • Szyfrowanie plików za pomocą systemu szyfrowania plików EFS (Encrypting File System).
  • Próba wyświetlenia skompresowanych plików.
  • Plik exe, sys lub dll jest kopiowany do wirtualizowalnej lokalizacji za pomocą wiersza polecenia.
 • Części aplikacji wymagające plików wejściowych lub wyjściowych nie działają już prawidłowo.

Scenariusz 2. Nie można odnaleźć nowo utworzonego pliku lub folderu

Podczas korzystania z aplikacji z włączoną funkcją wirtualizacji sprzętowej pliki danych są tworzone w wirtualizowalnych lokalizacjach systemu plików. Nowo utworzonych plików nie można odnaleźć za pomocą innej aplikacji ani Eksploratora Windows. Na przykład nie można odnaleźć pliku zapisanego w aplikacji do edycji zdjęć w folderach %programfiles%, %systemroot% ani %programdata%.

Scenariusz 3. Po uaktualnieniu aplikacja zachowuje się w nieoczekiwany sposób

Po uaktualnieniu aplikacji pojawia się komunikat o błędzie podobny do następującego:
Błąd. Uaktualnij aplikację.
Ponadto aplikacja nie działa zgodnie z oczekiwaniami. Prawdopodobnie aplikacja używa nieprawidłowych danych sprzed uaktualnienia.

Scenariusz 4. Po odinstalowaniu aplikacji jej pliki są nadal obecne na komputerze

W tym scenariuszu występuje jeden z następujących symptomów:
 • Korzystając z innej aplikacji, można zauważyć, że informacje o plikach i folderach odinstalowanej aplikacji nadal istnieją w folderach %programfiles%, %programdata% lub %systemroot%.
 • Folder %userprofile%\AppData\Local\VirtualStore ma rozmiar większy niż oczekiwany. Po odinstalowaniu aplikacji zwirtualizowane pliki utworzone podczas korzystania z niej nie zostały usunięte.

Przyczyna

Przyczyną tych problemów jest co najmniej jeden z następujących warunków:
 • Aplikacja próbuje utworzyć pliki lub foldery poza określonymi zwirtualizowanymi folderami.
 • Pliki zapisywane przez aplikację w folderze %programfiles% mogą być kierowane do folderu innego niż folder magazynu wirtualnego użytkownika.
 • Aplikacja korzysta z pliku, który nie jest używany do wirtualizacji sprzętowej.

.

Rozwiązanie

Scenariusz 1

Aby sprawdzić, czy występuje problem opisany w scenariuszu 1, znajdź w Podglądzie zdarzeń zdarzenia FileCreateVirtualExclude. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz eventvwr w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję eventvwr.exe na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. Rozwiń kolejno gałęzie Dzienniki systemu Windows, Microsoft, Windows i UAC-FileVirtualization, a następnie wybierz pozycję Operational. Jeżeli identyfikator zdarzenia to 5000, oznacza to, że wystąpiło zdarzenie FileCreateVirtualExclude.
Problem ten można rozwiązać przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Zainstaluj ponownie aplikację w folderze %programfiles%, jeżeli program nie został w nim jeszcze zainstalowany.
 • Do uruchomienia aplikacji użyj konta z poświadczeniami administracyjnymi. Aby to zrobić, zlokalizuj i kliknij prawym przyciskiem myszy skrót aplikacji, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

  Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 • Uruchom aplikację przy użyciu wiersza polecenia z pełnymi uprawnieniami. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję cmd.exe na liście Programy.
  2. Na liście Programy kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie cmd, a następnie polecenie Uruchom jako administrator.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Wpisz ŚcieżkaDoMojejAplikacji/MojaAplikacja, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Ciąg ŚcieżkaDoMojejAplikacji/MojaAplikacja odpowiada ścieżce i nazwie aplikacji.
 • Zmień ustawienia zabezpieczeń w folderze aplikacji. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Zaloguj się jako użytkownik z poświadczeniami administracyjnymi, a następnie otwórz folder aplikacji przy użyciu Eksploratora Windows.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ten folder, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Na karcie Zabezpieczenia kliknij przycisk Edytuj.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  4. W obszarze Nazwy grupy lub użytkownika kliknij swoje konto użytkownika.
  5. W obszarze Uprawnienia dla użytkownicy kliknij przycisk Zezwalaj dla następujących uprawnień:
   • Modyfikacja
   • Odczyt i wykonywanie
   • Wyświetlanie zawartości folderu
   • Odczyt
   • Zapis
  6. Kliknij przycisk OK.

Scenariusz 2

Problem ten można rozwiązać przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Kliknij przycisk Pliki zgodności widoczny na pasku Eksploratora, aby wyświetlić zwirtualizowane pliki w folderze. Przycisk Pliki zgodności jest widoczny tylko wtedy, gdy folder zawiera zwirtualizowane pliki.
 • Przejdź do folderu C:\Users\Nazwa_użytkownika\AppData\Local\VirtualStore, aby zlokalizować pliki i foldery.
 • Zapisz dane aplikacji w folderze znajdującym się w Twoim profilu użytkownika.

Scenariusz 3

Ostrzeżenie Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru przy użyciu Edytora rejestru lub innej metody może stać się przyczyną poważnych problemów. Problemy te mogą spowodować konieczność ponownej instalacji systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że rozwiązanie tych problemów będzie możliwe. Można modyfikować rejestr na własną odpowiedzialność.

Problem ten można rozwiązać przy użyciu jednej z następujących metod:
 • Uruchom aplikację przy użyciu wiersza polecenia z pełnymi uprawnieniami. W tym celu wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz cmd w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję cmd.exe na liście Programy.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  2. Wpisz ŚcieżkaDoMojejAplikacji/MojaAplikacja. Ciąg ŚcieżkaDoMojejAplikacji/MojaAplikacja odpowiada ścieżce i nazwie aplikacji. Naciśnij klawisz ENTER.
 • Otwórz magazyn wirtualny, a następnie usuń stare pliki danych aplikacji. Aby to zrobić, za pomocą Eksploratora Windows otwórz folder C:\Users\Nazwa_użytkownika\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\MojaAplikacja, a następnie usuń wszystkie pliki, które nie są Twoimi dokumentami ani plikami danych.
 • Usuń magazyn wirtualny z rejestru.

  Aby zlokalizować magazyn wirtualny w rejestrze oraz usunąć niepotrzebne klucze, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję regedit.exe na liście Programy.

   Uprawnienie Kontrola konta użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  2. Zlokalizuj i kliknij następujący podklucz rejestru:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore
  3. W przypadku niepotrzebnych kluczy rejestru aplikacji kliknij prawym przyciskiem myszy określony klucz, wybierz polecenie Usuń, a następnie kliknij przycisk Tak.

Scenariusz 4

Aby rozwiązać ten problem, otwórz za pomocą Eksploratora Windows folder C:\Users\Nazwa_użytkownika\AppData\Local\VirtualStore\MojaAplikacja, a następnie usuń wszystkie przestarzałe dane aplikacji.

Więcej informacji

Dzięki wirtualizacji plików i rejestru użytkownicy z ograniczonym dostępem do rejestru oraz do systemu plików mogą zapisywać w tych chronionych obszarach. Funkcja wirtualizacji tworzy kopię odpowiadającą określonemu użytkownikowi, a następnie przekierowuje kolejne operacje związane z danymi. Na przykład należy przyjąć założenie, że aplikacja jest uruchamiana za pomocą konta użytkownika z ograniczonymi uprawnieniami lub za pomocą kont, które wymagają uprawnień kontroli konta użytkownika. Gdy aplikacja zapisuje w lokalizacji systemowej, takiej jak folder %programfiles%, system Windows Vista przekierowuje operacje zapisu i odczytu do lokalizacji właściwej dla użytkownika w folderze jego profilu (%localappdata%\VirtualStore). Domyślnie jest to ścieżka C:\Users\Nazwa_użytkownika\AppData\Local\VirtualStore\Program Files\Nazwa_aplikacji. Wirtualizacja rejestru działa podobnie, ale jest stosowana do kluczy rejestru w poddrzewie HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE. Klucze i dane znajdujące się w tym poddrzewie są przekierowywane do podklucza HKEY_CURRENT_USER\Software\Classes\VirtualStore.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927387 — ostatni przegląd: 05.04.2007 — zmiana: 1

Opinia