Podczas używania komputera z systemem Windows Vista mogą występować problemy związane z zarządzaniem energią

Symptomy

Podczas używania komputera z systemem Windows Vista może wystąpić co najmniej jeden z następujących problemów związanych z zarządzaniem energią:
 • Nie można wyłączyć komputera.
 • Nie można przełączyć komputera w tryb oszczędzania energii, takiego jak tryb uśpienia czy hibernacja.
 • Nie można wznowić systemu Windows Vista ze stanu uśpienia.
 • Po wznowieniu systemu Windows Vista ze stanu uśpienia niektóre urządzenia nie działają poprawnie.
 • Podczas korzystania z opcji zasilania oszczędzania energii występują problemy ze stabilnością działania systemu Windows Vista.

Przyczyna

Ten problem może wystąpić, jeśli jest spełniony choć jeden z następujących warunków:
 • System BIOS komputera nie jest zgodny z systemem Windows Vista lub jest przestarzały.
 • Ustawienia systemu BIOS komputera są nieprawidłowo skonfigurowane.
 • W systemie Windows Vista zainstalowano niewłaściwe oprogramowanie do zarządzania energią.
Uwaga System Windows Vista obsługuje tylko komputery, w których zainstalowano interfejs ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) systemu BIOS.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy wykonać następujące kroki.

Krok 1. Zaktualizowanie systemu BIOS

Należy sprawdzić, czy na komputerze jest zainstalowana najnowsza wersja systemu BIOS. Wersję systemu BIOS można sprawdzić za pomocą programu Msinfo32.exe. W tym celu wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz msinfo32 w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie kliknij pozycję msinfo32 na liście Programy.

  Uprawnienie Kontrola dostępu użytkownika Jeżeli pojawi się monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
 2. W oknie dialogowym Informacje o systemie kliknij polecenie Podsumowanie systemu widoczne w okienku po lewej stronie.
 3. W okienku po prawej stronie sprawdź wartość widoczną obok napisu Wersja/data systemu BIOS.
 4. Spróbuj znaleźć aktualizację dla systemu BIOS komputera. W tym celu wykonaj jedną z następujących akcji:
  • Odwiedź witrynę pomocy technicznej producenta komputera lub skontaktuj się z producentem w celu ustalenia, czy jest dostępna aktualizacja systemu BIOS komputera.
  • Odwiedź witrynę pomocy technicznej producenta płyty głównej zainstalowanej w komputerze lub skontaktuj się z producentem płyty głównej w celu ustalenia, czy jest dostępna aktualizacja systemu BIOS płyty głównej komputera.
  Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kontaktowania się z producentami sprzętu komputera, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
  65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

  60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

  60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
 5. Po zlokalizowaniu aktualizacji systemu BIOS zapoznaj się z dokumentacją lub skontaktuj się z producentem w celu ustalenia, czy w aktualizacji zostały zawarte zmiany rozwiązujące problem z zarządzaniem energią.

  Uwaga Niekiedy w dokumentacji może brakować informacji o wszystkich zmianach w aktualizacji systemu BIOS.
 6. Zaktualizuj system BIOS komputera za pomocą narzędzia do aktualizacji systemu BIOS zalecanego przez producenta.

Krok 2. Sprawdzenie ustawień systemu BIOS

Nieprawidłowe ustawienia systemu BIOS mogą być przyczyną problemów z uruchamianiem i zamykaniem systemu operacyjnego Windows Vista. Należy sprawdzić ustawienia systemu BIOS, aby ustalić, czy został on prawidłowo skonfigurowany. Aby uzyskać więcej informacji na temat prawidłowych ustawień systemu BIOS komputera, należy się skontaktować z producentem komputera.

Uwaga Choć zdarza się to rzadko, przyczyną problemów z uruchamianiem komputera może być zresetowanie konfiguracji systemu BIOS do ustawień domyślnych. Dlatego przed zmodyfikowaniem systemu BIOS warto się skontaktować z producentem komputera.

Krok 3. Rozwiązanie problemów z programami do zarządzania energią opracowanymi przez inne firmy

Należy sprawdzić, czy na komputerze są zainstalowane programy do zarządzania energią opracowane przez inne firmy. Niekiedy program przeznaczony do użycia z konkretnym systemem operacyjnym i określoną wersją systemu BIOS nie działa poprawnie w połączeniu z innymi systemami operacyjnymi i wersjami systemu BIOS. Aby rozwiązać ten problem, należy wyłączyć lub usunąć programy do zarządzania energią nieprzeznaczone do użycia w połączeniu z systemem operacyjnym Windows Vista. Aby sprawdzić, czy dany program jest przeznaczony do użycia z systemem Windows Vista, należy odwiedzić witrynę pomocy technicznej producenta programu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących kontaktowania się z producentami programów komputerowych, kliknij odpowiedni numer artykułu na następującej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927393 — ostatni przegląd: 19.03.2007 — zmiana: 1

Opinia