MS06-071: Aktualizacja zabezpieczeń programu Microsoft XML Core Services 6.0

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn MS06-071 dotyczący zabezpieczeń. Ten biuletyn zawiera wszystkie informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Te informacje obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znany problem związany z tą aktualizacją zabezpieczeń

 • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927977 może tworzyć plik dziennika. Pakiet nadaje plikowi dziennika nazwę KB927977.log. Pakiet zapisuje plik dziennika w folderze. Nazwa folderu jest generowana przez system. Folder znajduje się w katalogu głównym dysku systemowego. Ścieżka ma następującą postać:
  C:\nazwa wygenerowana przez system\KB927977.log.
  Uwaga: w tym przykładzie C jest literą dysku systemowego.

  Chociaż jest to opcjonalne, mozna usunąć plik dziennika i folder.

Dodatkowe informacje na temat tej aktualizacji zabezpieczeń

 • Jeśli jest zainstalowanych kilka wersji programu Microsoft XML Core Services (MSXML), może być konieczne zainstalowanie kilku pakietów tej aktualizacji zabezpieczeń. Ponadto, jeżeli wersja programu MSXML jest instalowana po zainstalowaniu tej aktualizacji zabezpieczeń, konieczna może być instalacja dodatkowego pakietu dla tej aktualizacji zabezpieczeń. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących różnych wersji programu MSXML dostępnych lub uwzględnianych w różnych produktach lub aktualizacjach oprogramowania firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  269238 Lista wersji programu Microsoft XML Parser (MSXML)

 • Pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927977 dla programu MSXML 6.0 jest pełnym pakietem instalacyjnym. Można użyć tego pakietu do zainstalowania programu MSXML 6.0 na komputerze, na którym nie są zainstalowane wcześniejsze wersje programu MSXML 6.0. Tego pakietu można także użyć do zaktualizowania istniejącej instalacji programu MSXML 6.0.
 • Witryny Windows Update, Microsoft Update oraz SMS 2003 Inventory Tool dla aktualizacji firmy Microsoft oferują pakiet aktualizacji 927977 tylko wtedy, gdy na komputerze jest już zainstalowana wcześniejsza wersja programu MSXML 6.0.
 • Ta aktualizacja zabezpieczeń jest instalowana w folderze %SystemRoot%\SYSTEM32.
 • W przypadku odinstalowania aktualizacji zabezpieczeń 927977 dla programu MSXML 6.0, program MSXML 6.0 jest całkowicie usuwany z komputera.
 • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń w trybie cichym z rejestrowaniem informacji pełnej i bez ponownego uruchamiania komputera, należy użyć polecenia wiersza polecenia analogicznego do następującego:

  Na komputerach z procesorem x86:
  msxml6-KB927977-enu-x86.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  Na komputerach z procesorem IA-64:
  msxml6-KB927977-enu-ia64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  Na komputerach z procesorem AMD64:
  msxml6-KB927977-enu-amd64.exe /q REBOOT=ReallySuppress /l*v c:\KB927977.log
  Szczegółowy dziennik procesu instalacji będzie zlokalizowany w pliku wskazanym w poleceniu. W tym przykładzie jest to plik c:\KB927977.log.
 • Plik instalowany przez pakiet aktualizacji zabezpieczeń 927977 dla programu MSXML 6.0 jest wymieniony w poniższej tabeli.
Nazwa plikuWersjaDataGodzinaRozmiar
Msxml6.dll6.0.3890.011/4/20068:251,25 MB
Właściwości

Identyfikator artykułu: 927977 — ostatni przegląd: 03.04.2007 — zmiana: 1

Opinia