Komunikat o błędzie 1722 podczas próby ponownego zainstalowania gry Flight Simulator X

Symptomy

Rozpatrzmy następujący scenariusz. Pomyślnie zainstalowano i aktywowano grę Microsoft Flight Simulator X. Następnie usunięto ją z komputera. Próba ponownego zainstalowania gry kończy się niepowodzeniem i jest wyświetlany komunikat o błędzie 1722.

Uwaga Komunikat o błędzie 1722 dotyczy ogólnego błędu instalatora. Informuje, że wystąpił błąd na poziomie systemu. Najczęściej występuje błąd instalatora związany z rejestrowaniem czcionek. W takim przypadku jest wyświetlany kolejny komunikat o błędzie, a po nim komunikat o błędzie instalatora 1605.

Rozwiązanie

Następujący plik jest dostępny do pobrania w Centrum pobierania Microsoft:
Data wydania: 10 listopada 2006

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących sposobów pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej firmy Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w dniu opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, które utrudniają wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w pliku.


Uwaga To narzędzie nie ma wpływu na stan aktywacji oprogramowania systemów Microsoft Windows XP i Windows Vista.

Aby uzyskać i uruchomić Narzędzie do resetowania systemu licencjonowania oprogramowania, użyj jednej z poniższych metod.

Metoda 1. Microsoft Windows XP

 1. Kliknij łącze Pobierz teraz pakiet Narzędzie do resetowania systemu licencjonowania oprogramowania, aby rozpocząć pobieranie. Można też kliknąć następujące łącze:
 2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku, kliknij przycisk Zapisz. Zapisz plik na pulpicie.
 3. Po ukończeniu pobierania kliknij dwukrotnie plik MSKB928080 znajdujący się na pulpicie. Kliknij przycisk Uruchom w oknie dialogowym Ostrzeżenie o zabezpieczeniach, a następnie kliknij przycisk Tak, aby zaakceptować umowę licencyjną.
 4. Kliknij przycisk Rozpakuj. Gdy pojawi się komunikat o pomyślnym rozpakowaniu dwóch plików, kliknij przycisk OK. Następnie kliknij przycisk Zamknij.
 5. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, w polu Otwórz wpisz polecenie cmd, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd\, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 7. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd MicrosoftKB928080, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 8. W wierszu polecenia wpisz polecenie resetsldl –all, a następnie naciśnij klawisz ENTER. Upewnij się, że między ciągami „resetsldl” a „–all” jest spacja.
 9. Po wyświetleniu komunikatu o pomyślnym ponownym utworzeniu czystego zaufanego magazynu zamknij okno wiersza polecenia.
 10. Ponownie uruchom komputer, a następnie spróbuj zainstalować grę Flight Simulator.

Metoda 2. Windows Vista

 1. Kliknij łącze Pobierz teraz pakiet Narzędzie do resetowania systemu licencjonowania oprogramowania, aby rozpocząć pobieranie.
 2. Gdy zostanie wyświetlone okno dialogowe Pobieranie pliku, kliknij przycisk Zapisz.
 3. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij przycisk Zapisz.
 4. Po ukończeniu pobierania kliknij przycisk Zamknij.
 5. W Eksploratorze Windows znajdź następujący folder:
  C:\Users\nazwa_użytkownika\Downloads
  Uwaga Symbol zastępczy nazwa_użytkownika to nazwa użytkownika, za pomocą której zalogowano się do komputera.
 6. Kliknij dwukrotnie plik MSKB928080.exe.
 7. Po wyświetleniu monitu o zaakceptowanie umowy licencyjnej kliknij przycisk Tak.
 8. Wyodrębnij pliki do następującego folderu:
  C:\MicrosoftKB928080
  Uwaga Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe Otwieranie pliku — ostrzeżenie o zabezpieczeniach, kliknij przycisk Uruchom.
 9. Uruchom Narzędzie do resetowania systemu licencjonowania oprogramowania.

  Aby to zrobić, kliknij przycisk StartPrzycisk Start , kliknij polecenie Wszystkie programy, kliknij polecenie Akcesoria, a następnie kliknij polecenie Wiersz polecenia. W wierszu polecenia wpisz polecenie C:\MicrosoftKB928080\C:\MicrosoftKB928080\resetsldl –All w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie dotyczącym nazwy pliku, lokalizacji lub składni, wykonaj następujące czynności:
 1. W wierszu polecenia wpisz polecenie cd C:\, aby przejść na dysk C.
 2. Wpisz polecenie cd MicrosoftKB928080.
 3. Wpisz polecenie dir, aby wyświetlić katalogi.
 4. Wpisz polecenie resetsldl -All i naciśnij klawisz ENTER.
Zostanie wyświetlony monit o zresetowanie licencji.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928080 — ostatni przegląd: 30.06.2009 — zmiana: 1

Opinia