Jak ustalić, która wersja produktu Office 2007 jest zainstalowana

WPROWADZENIE

W tym artykule opisano, jak ustalić, która wersja produktu Microsoft Office 2007 jest zainstalowana. Ten artykuł zawiera także numery wersji oryginalnego wydania.

Więcej informacji

Aby ustalić, która wersja produktu Office 2007 jest zainstalowana, należy użyć jednej z następujących metod:

Metoda 1: Użyć apletu "Dodaj lub usuń programy" w Panelu sterowania w systemie Windows XP lub Windows Server 2003, lub użyj elementu "Programy" w systemie Windows Vista lub Windows Server 2008

System Windows XP lub Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Kliknij, aby zaznaczyć produkt Office 2007 na liście zainstalowanych produktów.
 3. Kliknij łącze kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o pomocy technicznej , aby sprawdzić wersję zainstalowanego produktu.
Aby sprawdzić zainstalowane aktualizacje, w tym dodatków service pack, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz appwiz.cpl, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Sprawdź, czy jest włączona opcja Pokaż aktualizacje .
 3. Zlokalizuj produkt Office 2007 na liście zainstalowanych produktów. Wszelkie zainstalowane aktualizacje produktu będą wymienione w obszarze zainstalowanego produktu.

System Windows Vista lub Windows Server 2008

 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz appwiz.cpl , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. W menu Widoki kliknij przycisk Szczegóły.
 3. Sprawdź informacje w oknie Programy i funkcje.
 4. Jeśli informacje o wersji nie jest wyświetlany, naciśnij klawisze ALT, aby wyświetlić menu.
 5. Wybierz polecenie Wybierz szczegóły z menu.
 6. Kliknij, aby umieścić "kontrola" obok wersji , aby spowodować, że mają być wyświetlane informacje o wersji. Kliknij przycisk OK.
Aby sprawdzić zainstalowane aktualizacje, w tym dodatków service pack, wykonaj następujące kroki:
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz appwiz.cpl , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Na liście zadania w lewym okienku kliknij przycisk Wyświetl zainstalowane aktualizacje , aby wyświetlić listę zainstalowanych aktualizacji, w tym dodatków service pack.

Metoda 2: Weryfikacja wersji we właściwościach pliku wykonywalnego

Aktualizacje publiczne i poprawki inne niż dodatki service pack nie zmieniają wersji zainstalowanego produktu. Aby sprawdzić numer wersji pliku wykonywalnego lub innego podstawowego pliku aplikacji, można wyświetlić właściwości pliku.

Uwaga Jeśli aktualizacja oprogramowania nie zawiera zaktualizowaną wersję pliku wykonywalnego programu, zapoznaj się z dokumentacją, dostarczoną z aktualizacji, aby ustalić, które pliki są aktualizowane. Następnie należy sprawdzić wersje zaktualizowanych plików.

Domyślnie programy pakietu Office 2007 znajdują się w następującym folderze:
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12
Domyślnie plik Mso.dll znajduje się w następującym folderze:
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12
Oryginalne wydanie i dodatki service Pack programów pakietu Office 2007 mają następujące nazwy pliku wykonywalnego i numery wersji:
Nazwa produktu pakietu office 2007Nazwa plikuOryginalna wersjaWersja dodatku SP1W wersji z dodatkiem SP2Wersja z dodatkiem SP3
Pakiet Microsoft Office 2007Mso.dll12.0.4518.101412.0.6213.100012.0.6425.100012.0.6607.1000
Program Microsoft Office Access 2007Msaccess.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6423.100012.0.6606.1000
Program Microsoft Office Excel 2007Excel.exe12.0.4518.101412.0.6214.100012.0.6425.100012.0.6611.1000
Program Microsoft Office Groove 2007Groove.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6421.100012.0.6600.1000
Program Microsoft Office InfoPath 2007InfoPath.exe12.0.4518.101412.0.6214.100012.0.6413.100012.0.6606.1000
Program Microsoft Office OneNote 2007OneNote.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6415.100012.0.6606.1000
Microsoft Office Outlook 2007Outlook.exe12.0.4518.101412.0.6212.100012.0.6423.100012.0.6607.1000
Program Microsoft Office PowerPoint 2007PowerPnt.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6425.100012.0.6600.1000
Program Microsoft Office Project 2007WinProj.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6423.100012.0.6607.1000
Program Microsoft Office Publisher 2007Mspub.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6423.100012.0.6606.1000
Microsoft Office SharePoint Designer 2007Spdesign.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6423.100012.0.6606.1000
Program Microsoft Office Word 2007WinWord.exe12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6425.100012.0.6612.1000
Program Microsoft Office Visio 2007VisLib.dll12.0.4518.101412.0.6211.100012.0.6423.100012.0.6606.1000
Aby zlokalizować plik wykonywalny w celu ustalenia, która wersja produktu Office 2007 jest zainstalowana, wykonaj następujące kroki:

System Windows XP lub Windows Server 2003

 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz "%programfiles%\Microsoft Office\Office12" w polu Otwórz i naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik wykonywalny lub plik podstawowy w folderze.

  Uwaga W zależności od ustawień systemu Windows nie mogą być wyświetlane rozszerzenie nazwy pliku .exe.
Uwaga Plik Mso.dll jest w innym folderze. Aby zlokalizować ten plik, wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz "%programfiles%\Common Files\microsoft shared\OFFICE12" w polu Otwórz i naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik Mso.dll w folderze.

Windows Vista

 1. Kliknij przycisk Start, wpisz "%programfiles%\Microsoft Office\Office12" w polu Rozpocznij wyszukiwanie , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik wykonywalny lub plik podstawowy w folderze.

  Uwaga W zależności od ustawień systemu Windows nie mogą być wyświetlane rozszerzenie nazwy pliku .exe.
Uwaga Plik Mso.dll jest w innym folderze. Aby zlokalizować ten plik, wykonaj następujące kroki.
 1. Kliknij przycisk Start, w polu Rozpocznij wyszukiwanie wpisz "%programfiles%\Common Files\microsoft shared\OFFICE12" , a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 2. Zlokalizuj plik Mso.dll w folderze.

Metoda 3: Okno dialogowe Microsoft nazwa_programu


Microsoft nazwa_programu okno dialogowe zawiera następujące informacje:
 • Nazwa programu
 • Numer wersji pliku wykonywalnego programu
 • Numer wersji pliku Mso.dll
Plik Mso.dll zawiera wiele informacji, który jest używany przez wszystkie aplikacje pakietu Office. Ogólnie rzecz biorąc gdy jest aktualizowany plik wykonywalny programu, plik Mso.dll jest również aktualizowany. Dlatego są wyświetlane oba numery wersji.

Na przykład po wyświetleniu okna dialogowego Microsoft Office Excel w wersji wydania programu Excel 2007 są wyświetlane następujące informacje:
Microsoft Office Excel 2007 (12.0.4518.1014) MSO (12.0.4518.1014)
Aby zlokalizować okno dialogowe Microsoft nazwa_programu w programach korzystających ze Wstążki, wykonaj następujące kroki:
 1. W programie, w którym chcesz zweryfikować wersję, kliknij Przycisk Microsoft Office, a następnie kliknij przycisk Opcje aplikacji .
 2. Kliknij pozycję zasoby, a następnie kliknij temat.
Aby zlokalizować okno dialogowe Microsoft nazwa_programu w programach, które nie używają interfejsu użytkownika wstążki, kliknij polecenie informacje w menu Pomoc .

Ważne
 • Można zastosować poprawkę lub aktualizację publiczną zawierającą poprawki dostarczone w najnowszy dodatek service pack. Poprawki również mogą aktualizować plik Mso.dll.
 • Nie wszystkie aktualizacje zmieniają numer wersji wymieniony w oknie dialogowym Microsoft nazwa_programu . W związku z tym należy sprawdzić właściwości pliku wykonywalnego programu.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928116 — ostatni przegląd: 17.02.2017 — zmiana: 2

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Office 2007 dla Uzytkownikow Domowych, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, Microsoft Office Access 2007, Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office InfoPath 2007, Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Publisher 2007, Microsoft Office SharePoint Designer 2007, Microsoft Office Visio Professional 2007, Microsoft Office Visio Standard 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Excel 2010, Microsoft Word 2010, Microsoft PowerPoint 2010, Microsoft Publisher 2010, Microsoft Visio Professional 2010, Microsoft Visio Standard 2010, Microsoft Outlook 2010, Microsoft OneNote 2010, Microsoft Office Home and Business 2010, Microsoft Office Home and Student 2010, Microsoft Office Professional 2010, Microsoft Office Professional Plus 2010

Opinia