Raport nie jest wyświetlana w Snapshot Viewer, po wyeksportowaniu raportu do formatu migawek w programie Access 2007


Objawy


Eksportowanie raportu do formatu migawek w programie Microsoft Office Access 2007, a następnie wybierz opcję Otwórz plik docelowy po ukończeniu operacji eksportowania . Po wykonaniu tej czynności jest pomyślnie wyeksportowany raport. Jednak raport nie zostanie automatycznie otwarty w Snapshot Viewer.

Przyczyna


To zachowanie występuje, ponieważ formant Snapshot Viewer nie jest dołączony do programu Access 2007, jak to było we wcześniejszych wersjach programu Microsoft Access.

Rozwiązanie


Aby rozwiązać ten problem, Pobierz, a następnie zainstaluj formant Snapshot Viewer.

Następujący plik jest dostępny do pobrania z witryny Centrum pobierania firmy Microsoft:
Download Pobierz teraz pakiet Snpvw.exe.