Opis aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.0 dla systemu Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP i Windows 2000: 10 lipca 2007

Wersja tego artykułu dla systemów Microsoft Windows XP Media Center i Microsoft Windows XP Tablet PC: 930494 .

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-040. Zawiera on wszystkie istotne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń programów wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby wyświetlić pełny biuletyn zabezpieczeń, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o usuwaniu aktualizacji

Aby usunąć tę aktualizację, należy użyć apletu Dodaj lub usuń programy w Panelu sterowania.

Wymagania wstępne

 • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, wymagany jest Instalator Microsoft Windows w wersji 3.1. Aby uzyskać najnowszą wersję Instalatora Windows, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
 • Aby zainstalować tę aktualizację zabezpieczeń, na komputerze musi działać jeden z następujących systemów operacyjnych:
  • Microsoft Windows Server 2003 w wersji 32-bitowej z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) lub z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub z dodatkiem SP2 w wersji dla procesorów Itanium
  • Windows Server 2003 z dodatkiem SP1 lub z dodatkiem SP2 w wersji dla procesorów x64
  • Microsoft Windows XP z dodatkiem SP2
  • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4)
  • Windows Vista

Znane problemy

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące problemów z instalacją systemu Microsoft .NET Framework 1.0, kliknij następujące numery artykułów w celu wyświetlenia ich z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  934712 Ostrzeżenie podczas próby instalacji aktualizacji zabezpieczeń programu .NET Framework 1.0 lub .NET Framework 1.1 na komputerze z systemem Windows Vidsta: „Niezidentyfikowany program żąda dostępu do komputera”

  939160 Wersja pliku jest przywracana do wersji zainstalowanej przez ostatni dodatek Service Pack po usunięciu niektórych aktualizacji programu .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0

 • Aby uzyskać dodatkowe informacje o innych problemach, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń wraz z systemem .NET Framework 1.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  936597 Aplikacja lub formant nie działają przy próbie uruchomienia tagów HREF programu .NET Framework 1.0 w celu wskazania zarządzanej aplikacji wykonywalnej lub formantu

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń wraz z systemem Microsoft .NET Framework 1.1, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  940332 Komunikat o błędzie podczas instalowania aktualizacji programu .NET Framework 1.1 lub .NET Framework 1.0: „Poprawka uaktualniająca nie może zostać zainstalowana przez usługę Instalator Windows”

 • Aby uzyskać więcej informacji dotyczących problemów z instalacją, które mogą występować po zainstalowaniu aktualizacji zabezpieczeń wraz z systemem Microsoft .NET Framework 2.0, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  923100 Podczas próby zainstalowania aktualizacji zabezpieczeń dla programu .NET Framework 2.0 komputer może przestać odpowiadać lub może pojawić się kod błędu „0x643”

Właściwości

Identyfikator artykułu: 928367 — ostatni przegląd: 16.01.2008 — zmiana: 1

Opinia