Program Internet Explorer 6 przestaje odpowiadać po kliknięciu łącza na stronie sieci Web

Symptomy

Rozważmy następujący scenariusz. Użytkownik instaluje następujące aktualizacje zabezpieczeń programu Microsoft Internet Explorer 6:
  • Aktualizacja zabezpieczeń 916281
  • Aktualizacja zabezpieczeń 918899
  • Aktualizacja zabezpieczeń 922760
Używa programu Internet Explorer w celu odwiedzenia witryny sieci Web. Następnie zostaje kliknięte łącze w witrynie sieci Web. W tym scenariuszu program Internet Explorer przestaje odpowiadać (zawiesza się). Ponadto ciągle jest powtarzany dźwięk kliknięcia.

Ten problem może wystąpić w następującym systemie operacyjnym:
  • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2)
  • Microsoft Windows Server 2003 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1)
  • System Windows Vista

Rozwiązanie

Informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń

Aby rozwiązać ten problem, zainstaluj najnowszą zbiorczą aktualizację zabezpieczeń programu Internet Explorer. Aby to zrobić, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:


Aby uzyskać więcej technicznych informacji na temat najnowszej zbiorczej aktualizacji zabezpieczeń programu Internet Explorer, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Uwaga: Ta poprawka została uwzględniona w aktualizacji zabezpieczeń 928090 (MS07-016). Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

928090 MS07-016: Zbiorcza aktualizacja zabezpieczeń programu Internet Explorer

Aby rozwiązać ten problem, zastosuj poprawkę właściwą dla systemu operacyjnego, w którym jest używany program Internet Explorer.

Informacje dotyczące poprawki

System Windows XP

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być ona stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, zaleca się poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows XP zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Wymagania wstępne
W celu zastosowania tej poprawki konieczne jest zainstalowanie na danym komputerze dodatku SP2 dla systemu Windows XP.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiarDataGodzinaPlatforma
Mshtml.dll6.0.2900.30383 062 27220-lis-200613:37x86

System Windows Server 2003

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Jeśli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows Server 2003 zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:

Wymagania wstępne

Nie określono wymagań wstępnych.

Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia

Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.

Informacje o zastępowaniu poprawek

Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.

Informacje dotyczące plików

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.205443 582 97610-mar-200703:27x86

System Windows Vista

Firma Microsoft udostępniła obsługiwaną poprawkę. Jednak jest ona przeznaczona tylko do rozwiązania problemu opisanego w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje. Poprawka może być wciąż w fazie testowania. Dlatego, jeżeli dany system nie jest poważnie narażony na ten problem, firma Microsoft zaleca poczekanie na następny dodatek Service Pack dla systemu Windows Vista zawierający tę poprawkę.

Aby natychmiast rozwiązać ten problem, skontaktuj się z Pomocą techniczną firmy Microsoft w celu otrzymania poprawki. Aby uzyskać więcej informacji na temat dostępnych opcji pomocy technicznej oraz sposobu kontaktowania się z firmą Microsoft, odwiedź następującą witrynę w sieci Web:
Wymagania wstępne
Nie określono wymagań wstępnych.
Wymagania dotyczące ponownego uruchomienia
Po zastosowaniu tej poprawki należy ponownie uruchomić komputer.
Informacje o zastępowaniu poprawek
Ta poprawka nie zastępuje żadnych innych poprawek.
Informacje dotyczące plików
Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny ostatniej modyfikacji plików zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC i czasem lokalnym, skorzystaj z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Mshtml.dll7.0.6000.205433 582 97623-lut-200703:15x86
Mshtml.tlb7.0.6000.205431 383 42423-lut-200700:54Nie dotyczy

Stan

Firma Microsoft potwierdziła, że jest to problem występujący w produktach firmy Microsoft wymienionych w sekcji „Informacje zawarte w tym artykule dotyczą”.

Więcej informacji

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

824684 Opis standardowej terminologii używanej do opisywania aktualizacji oprogramowania firmy Microsoft

Właściwości

Identyfikator artykułu: 928387 — ostatni przegląd: 02.05.2008 — zmiana: 1

Opinia