Nośnik instalacyjny może nie zostać rozpoznany podczas próby instalacji systemu Windows Vista z dysku CD lub DVD

Symptomy

Podczas próby użycia dysku CD lub DVD z systemem Windows Vista do instalacji tego systemu może wystąpić jeden lub kilka z następujących problemów:
 • Ten dysk nie jest rozpoznawany przez komputer.
 • Podczas przeglądania zawartości dysku w Eksploratorze Windows dysk może być pozornie pusty.
 • Dysk znajduje się w stacji dysków CD lub DVD podczas uruchamiania komputera. Monit z następującym komunikatem nie jest jednak wyświetlany zgodnie z oczekiwaniami:
  Naciśnij dowolny klawisz, aby przeprowadzić uruchamianie z dysku CD

Przyczyna

Te problemy mogą występować wówczas, gdy spełniony jest jeden lub kilka z następujących warunków:
 • Dysk DVD z systemem Windows Vista jest wkładany do stacji dysków CD.
 • Dysk jest wadliwy lub uszkodzony.
 • Stacja dysków CD lub DVD nie jest skonfigurowana jako urządzenie startowe w systemie BIOS.
 • Ten dysk jest rozpoznawany jako nieprawidłowy nośnik. Na przykład jest to kopia dysku.
 • Wystąpił problem spowodowany przez oprogramowanie układowe stacji dysków CD lub DVD.
 • Wystąpił problem związany ze zgodnością nośnika.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać te problemy, wykonaj następujące kroki:
 1. Upewnij się, że dysk z systemem Windows Vista został włożony do stacji odpowiedniego typu. Nośnik CD może być odczytany przez stację dysków CD lub DVD. Nośnik DVD może być jednak odczytany tylko przez stację dysków DVD. Upewnij się, że dysk DVD nie został włożony do stacji dysków CD. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, przejdź do kroku 2.
 2. Sprawdź, czy nie wystąpiły fizyczne uszkodzenia dysku z systemem Windows Vista, takie jak zarysowania lub inne widoczne defekty. Jeżeli nośnik jest wadliwy, skontaktuj się ze sprzedawcą nośnika lub firmą Microsoft, aby uzyskać nośnik zastępczy. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, przejdź do kroku 3.
 3. Upewnij się, że stacja dysków CD lub DVD jest skonfigurowana jako urządzenie startowe w systemie BIOS. Aby skonfigurować komputer do uruchamiania ze stacji dysków CD lub DVD, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną z komputerem lub skontaktuj się z jego producentem. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, przejdź do kroku 4.
 4. Upewnij się, że dysk z systemem Windows Vista jest oryginalny. Na oryginalnych dyskach z systemem Windows Vista drukowany jest hologram z etykietą „genuine media”. Uzyskaj oryginalny dysk z systemem Windows Vista, a następnie ponów próbę instalacji. Jeżeli dysponujesz oryginalnym dyskiem, przejdź do kroku 5.

 5. Włóż inny dysk startowy do stacji dysków CD lub DVD, a następnie użyj tego dysku do uruchomienia komputera. Na przykład spróbuj użyć dysku CD z systemem Microsoft Windows XP lub dysku dostarczonego przez producenta komputera do ponownej instalacji systemu operacyjnego. Jeżeli można uruchomić komputer przy użyciu innego dysku, dysk systemu Windows Vista może być wadliwy lub uszkodzony. Jeżeli nie można uruchomić komputera ze stacji dysków CD lub DVD przy użyciu innego dysku, przejdź do kroku 6.
 6. Wymagana może być aktualizacja oprogramowania układowego stacji dysków CD lub DVD, umożliwiająca poprawne odczytanie dysku z systemem Windows Vista. Skontaktuj się z producentem stacji dysków CD lub DVD, aby uzyskać aktualizacje dla określonego modelu urządzenia. Jeżeli aktualizacje są dostępne, pobierz aktualizacje, a następnie uaktualnij oprogramowanie firmowe w stacji dysków CD lub DVD. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, przejdź do kroku 7.
 7. Jeżeli jest to praktyczne, spróbuj zainstalować system Windows Vista z innej stacji dysków CD lub DVD. Jeśli problemu nie udało się rozwiązać, przejdź do kroku 8.
 8. Inne problemy związane ze zgodnością nośnika mogą uniemożliwiać uruchomienie komputera z dysku z systemem Windows Vista. Jeżeli można uzyskać dostęp do tego dysku z systemu operacyjnego, który jest już zainstalowany na danym komputerze, skopiuj zawartość tego dysku DVD lub CD do folderu na dysku twardym, a następnie spróbuj wykonać instalację płaską.

  Uwaga: Instalacja płaska jest instalacją oprogramowania wykonywaną z plików skopiowanych na dysk twardy, a nie z innego nośnika instalacyjnego, takiego jak dysk. Do instalacji systemu Windows Vista z kopii płaskiej wymagane są co najmniej 3 dodatkowe gigabajty (GB) wolnego miejsca na dysku twardym.  Aby zainstalować system Windows Vista z kopii płaskiej na dysku twardym, wykonaj następujące kroki:
  1. Kliknij prawym przyciskiem myszy przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Eksploruj.
  2. Zlokalizuj, a następnie kliknij stację dysków CD lub DVD, w której znajduje się dysk z systemem Windows Vista.
  3. W menu Edycja kliknij polecenie Zaznacz wszystko.
  4. W menu Edycja kliknij polecenie Kopiuj.
  5. Na dysku twardym otwórz folder, w którym chcesz utworzyć kopię płaską.
  6. W menu Plik wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij polecenie Folder.
  7. Wpisz tekst Windows Vista Flat, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
  8. Kliknij dwukrotnie folder Windows Vista Flat, a następnie w menu Edycja kliknij polecenie Wklej.
  9. Po skopiowaniu plików z dysku z systemem Windows Vista do folderu „Windows Vista Flat” kliknij dwukrotnie plik Setup.exe.
  10. Wykonaj kroki w Kreatorze instalacji systemu Windows, aby zakończyć instalację.
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z producentem komputera, kliknij odpowiedni numer artykułu na poniższej liście w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
65416 Hardware and software vendor contact information, A-K

60781 Hardware and software vendor contact information, L-P

60782 Hardware and software vendor contact information, Q-Z
Firma Microsoft udostępnia informacje dotyczące sposobu kontaktowania się z innymi firmami, aby ułatwić uzyskanie niezbędnej pomocy technicznej. Informacje tego typu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Firma Microsoft nie gwarantuje, że informacje dotyczące innych firm są precyzyjne.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928633 — ostatni przegląd: 13.04.2007 — zmiana: 1

Opinia