Opis programu Łatwy transfer w systemie Windows dla systemu operacyjnego Windows Vista


WPROWADZENIE


Po uaktualnieniu systemu operacyjnego do wersji Windows Vista można używać programu Łatwy transfer w systemie Windows do przesyłania plików i ustawień między komputerem z systemem Microsoft Windows a komputerem z systemem Windows Vista. Korzystając z programu Łatwy transfer w systemie Windows, można wybrać, które elementy mają zostać przesłane do komputera z systemem Windows Vista. Ponadto można wybrać metodę transferu.

Więcej informacji


Za pomocą programu Łatwy transfer w systemie Windows można przesyłać następujące pliki i ustawienia:
 • pliki i foldery,
 • ustawienia poczty e-mail,
 • kontakty i wiadomości,
 • ustawienia programów,
 • konta oraz ustawienia użytkowników,
 • ustawienia internetowe i Ulubione,
 • muzykę,
 • zdjęcia i filmy wideo.
Jednak za pomocą programu Łatwy transfer w systemie Windows nie można przenosić plików programów. Program umożliwia wyłącznie transfer danych i ustawień programów. Aby przesłać ustawienia programu do systemu Windows Vista, trzeba zainstalować ten program na komputerze z systemem operacyjnym Windows Vista przed uruchomieniem programu Łatwy transfer w systemie Windows. Poza tym program Łatwy transfer w systemie Windows nie umożliwia przesyłania żadnych plików systemowych, takich jak czcionki czy sterowniki. Aby to zrobić, należy ponownie zainstalować w systemie Windows Vista wszystkie czcionki niestandardowe oraz zaktualizowane sterowniki.

Za pomocą programu Łatwy transfer w systemie Windows można przesyłać pliki i ustawienia z następujących systemów operacyjnych:
 • Microsoft Windows 2000 z dodatkiem Service Pack 4 (SP4) lub nowsza wersja systemu Windows 2000,
 • Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 (SP2) lub nowsza wersja systemu Windows XP,
 • Windows Vista.
Za pomocą wymienionych poniżej metod transferu można przesyłać pliki i ustawienia z kwalifikującego się systemu operacyjnego do systemu Windows Vista:
 • Połącz komputer z systemem Windows z komputerem z systemem Windows Vista za pomocą kabla USB.
 • Ustanów połączenie sieciowe między komputerem z systemem Windows a komputerem z systemem Windows Vista.
 • Usuń nośniki wymienne, takie jak dysk flash USB czy zewnętrzny dysk twardy. Każdy z tych dysków można podłączyć do komputera z systemem Windows lub Windows Vista.
 • Aby nagrać pliki i ustawienia na nośnik, użyj nagrywarki CD lub DVD zainstalowanej w komputerze z systemem Windows oraz pustego nośnika. Następnie przenieś pliki i ustawienia na komputer z systemem Windows Vista.
Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: W witrynie sieci Web, do której adres podano powyżej, zostały omówione następujące zagadnienia:
 • Jak zautomatyzować wdrożenie systemu Windows Vista
 • Najważniejsze wskazówki do zastosowania podczas wdrożenia systemu Windows Vista
 • Przykładowe skrypty związane z migracją
 • Zgodność programów
 • Przetwarzanie obrazów
 • Zdalne wdrożenie systemu Windows Vista