Nie można użyć programu Outlook 2007 do wysłania lub zapisania wiadomości e-mail utworzonej w programie OneNote 2007

Symptomy

Próba wysyłania lub zapisania w programie Microsoft Office Outlook 2007 wiadomości e-mail utworzonej w programie Microsoft Office OneNote 2007 może skutkować wystąpieniem następujących symptomów:
  • Po kliknięciu pozycji Wyślij w celu wysłania wiadomości e-mail zwracany jest komunikat:
    Nie można wysłać tego elementu.
  • Po kliknięciu pozycji Zapisz w celu zapisania wiadomości e-mail zwracany jest komunikat:
    Interfejs obsługi wiadomości zwrócił nieznany błąd. Jeśli problem nie ustąpi, uruchom ponownie program Outlook.
  • Program Outlook 2007 ulega awarii i jest zwracany komunikat:
    Nie można wyświetlić folderu. Program Microsoft Office OneNote został zamknięty bez prawidłowego zamknięcia pliku danych programu Outlook pod nazwą „ścieżka do pliku ost”. Konieczne jest ponowne uruchomienie programu Microsoft Office Outlook. Jeśli ten komunikat o błędzie zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z pomocą techniczną dla programu Microsoft Office OneNote w celu uzyskania pomocy.
Te symptomy występują w przypadku utworzenia pliku, wysłania go za pomocą polecenia Adresat poczty e-mail i zakończenia programu OneNote 2007.

Obejście problemu

Aby obejść ten problem, należy pozostawić program OneNote 2007 otwarty podczas wysyłania i zapisywania wiadomości e-mail w programie Outlook 2007.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928767 — ostatni przegląd: 12.09.2011 — zmiana: 1

Microsoft Office OneNote 2007, Microsoft Office Outlook 2007

Opinia