Po skorzystaniu z narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows Vista funkcje uśpienia hybrydowego i hibernacji są niedostępne

Opis problemu

Po użyciu narzędzia Oczyszczanie dysku w systemie Windows Vista mogą pojawić się następujące symptomy:
  • Nie widać opcji Hibernacja w opcjach zasilania.
  • W przypadku użycia funkcji uśpienia komputer nie odzyskuje swoich ustawień, jeśli nastąpi przerwa w zasilaniu.
Aby automatycznie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Automatyczne rozwiązywanie problemu. Aby samodzielnie rozwiązać ten problem, przejdź do sekcji Samodzielne rozwiązywanie problemu.

Automatyczne rozwiązywanie problemu

Aby automatycznie rozwiązać ten problem, należy kliknąć łącze Rozwiąż ten problem. Następnie należy kliknąć przycisk Uruchom w oknie dialogowym Pobieranie pliku i wykonać kroki kreatora.

Uwaga Aby można było włączyć plik hibernacji, na dysku systemowym musi być co najmniej tyle wolnego miejsca, ile jest pamięci fizycznej w komputerze. Jeśli nie ma wystarczającej ilości wolnego miejsca, po uruchomieniu tego rozwiązania w postaci poprawki automatycznej zostanie zwrócony następujący błąd:
This "Fix it" does not apply to your system. (Ta poprawka automatyczna nie ma zastosowania do tego systemu).


Uwaga Ten kreator może być dostępny tylko w języku angielskim. Jednak ta poprawka automatyczna działa również w innych wersjach językowych systemu Windows.

Uwaga Jeśli używany komputer nie jest tym, którego dotyczy problem, można zapisać tę poprawkę automatyczną na dysku flash lub dysku CD i uruchomić ją na odpowiednim komputerze.


Aby sprawdzić, czy problem został rozwiązany, przejdź do sekcji Czy problem został rozwiązany?

Samodzielne rozwiązywanie problemu

Ten problem może występować, jeśli narzędzie Oczyszczanie dysku wyłączyło plik hibernacji. Plik hibernacji musi być włączony, aby były funkcje uśpienia hybrydowego i hibernacji działały w systemie Windows Vista. Jeśli plik hibernacji jest wyłączony, a funkcja uśpienia hybrydowego jest włączona, to w przypadku użycia tej funkcji na dysku nie jest zapisywana kopia zapasowa otwartych programów i otwartych plików. Ponadto przy wyłączonym pliku hibernacji przerwa w zasilaniu komputera w trybie uśpienia uniemożliwi odzyskanie otwartych programów i plików po jego ponownym uruchomieniu, więc wszelka niezapisana praca zostanie utracona.

Aby włączyć funkcję hibernacji i funkcję uśpienia hybrydowego, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij przycisk Start przycisk Start  , kliknij polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Akcesoria.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy polecenie Wiersz polecenia, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.
    • Kontrola konta użytkownika — zgoda na uruchomienie programu Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  3. Wpisz ciąg powercfg -h on i naciśnij klawisz ENTER.

Czy problem został rozwiązany?

Należy ustalić, czy problem został rozwiązany. Jeśli problem został rozwiązany, to koniec pracy z tym artykułem. Jeśli problem nie został rozwiązany, można skontaktować się z pomocą techniczną.

Aby uzyskać pomoc dotyczącą problemów ze zużyciem energii i czasem pracy baterii w systemie Windows Vista, odwiedź następującą stronę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 928897 — ostatni przegląd: 25.09.2011 — zmiana: 1

Opinia