Rozwiązywanie problemów ze znajdowaniem nowego sprzętu LifeCam

Symptomy

Po zainstalowaniu oprogramowania Microsoft LifeCam, a następnie podłączeniu sprzętu LifeCam sprzęt nie jest wykrywany. Ponadto we właściwościach urządzenia LifeCam w Menedżerze urządzeń są wyświetlane następujące kody lub inny kod:
 • 1
 • 10
 • 19
 • 28
 • 39

Przyczyna

To zachowanie występuje, jeśli jest spełniony jeden z następujących warunków:
 • Wcześniej została zainstalowana kamera internetowa firmy Logitech.
 • Sterowniki urządzenia LifeCam są niepoprawnie zainstalowane.

Rozwiązanie

Aby rozwiązać ten problem, należy zastosować jedną z następujących metod.

Metoda 1. Zaktualizowanie sterowników urządzenia LifeCam w Menedżerze urządzeń

 1. Otwórz Menedżera urządzeń.
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg devmgmt.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg devmgmt.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Rozwiń następujące wpisy:
  • Kontrolery dźwięku, wideo i gier
  • Urządzenia do obrazowania
 3. Sprawdź, czy obok urządzenia jest widoczny czarny wykrzyknik (!) na żółtym polu. Taki wykrzyknik informuje o występowaniu problemu z urządzeniem. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie, a następnie kliknij opcję odpowiadającą używanemu systemowi Windows:
  • W systemie Windows Vista wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij pozycję Aktualizuj oprogramowanie sterownika.
   2. Kliknij pozycję Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika.
   3. Kliknij przycisk Przeglądaj.
   4. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu przejdź do następującego folderu i kliknij przycisk OK:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    . W przypadku nieznalezienia sterownika sprawdź w następujących folderach:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Kliknij przycisk Dalej.
  • W systemie Windows XP wykonaj następujące czynności:
   1. Kliknij przycisk Aktualizuj sterownik.
   2. Kliknij pozycję Zainstaluj z listy lub określonej lokalizacji (zaawansowane), a następnie kliknij przycisk Dalej.
   3. Kliknij, aby zaznaczyć pole wyboru Uwzględnij tę lokalizację w wyszukiwaniu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj.
   4. W oknie dialogowym Przeglądanie w poszukiwaniu folderu przejdź do następującego folderu i kliknij przycisk OK:
    C:\Program Files\Microsoft LifeCam\Driver32
    . W przypadku nieznalezienia sterownika sprawdź w następujących folderach:
    C:\Windows\System32\Drivers
    C:\Windows\Inf
   5. Kliknij przycisk Dalej.

Metoda 2. Pobranie i zainstalowanie najnowszego oprogramowania

Aby pobrać najnowszą wersję oprogramowania LifeCam, wykonaj następujące czynności:
 1. Odwiedź następującą witrynę Microsoft Hardware w sieci Web:
 2. Kliknij łącze Software for Microsoft internet communications (webcam and headset) products (Oprogramowanie dla produktów firmy Microsoft do komunikacji internetowej — kamer internetowych i zestawów słuchawkowych).
 3. W polu Select type of product (Wybierz typ produktu) wybierz pozycję Webcams (Kamery internetowe).
 4. W polu Select your product (Wybierz produkt) wybierz odpowiedni produkt LifeCam.
 5. W polu Select your operating system (Wybierz system operacyjny) wybierz odpowiednią wersję systemu Windows.
 6. W polu Select your operating system language (Wybierz język systemu operacyjnego) wybierz odpowiedni język systemu Windows.
 7. Kliknij przycisk Go (Przejdź).
 8. Kliknij łącze służące do pobrania najnowszej wersji oprogramowania LifeCam.

Metoda 3. Dopasowanie ustawień rejestru, jeśli wcześniej używano kamery internetowej firmy Logitech

Ważne Jeśli na komputerze nie była nigdy zainstalowana kamera internetowa firmy Logitech, nie należy wykonywać tych czynności.

Ważne W tej sekcji, metodzie lub w tym zadaniu podano informacje dotyczące modyfikowania rejestru. Niepoprawne zmodyfikowanie rejestru może jednak być przyczyną poważnych problemów. Dlatego należy uważnie wykonywać podane czynności. Aby zapewnić dodatkową ochronę, przed zmodyfikowaniem rejestru należy wykonać jego kopię zapasową. Dzięki temu będzie można przywrócić rejestr w przypadku wystąpienia problemu. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących wykonywania kopii zapasowej i przywracania rejestru, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
322756 Jak wykonywać kopię zapasową rejestru i przywracać go w systemie Windows
 1. Otwórz przystawkę Usługi programu Microsoft Management Console (MMC).
  • W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg services.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg services.msc, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Kliknij dwukrotnie pozycję Logitech Process Monitor.
 3. W kolumnie Typ uruchomienia wybierz pozycję Wyłączony.
 4. W obszarze Stan usługi kliknij przycisk Zatrzymaj, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Zamknij usługi.
 6. Uruchom Edytor rejestru.
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg regedit w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg regedit w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
  Uwaga Może się zdarzyć, że nie wszystkie z następujących podkluczy lub wpisów będzie można odnaleźć w krokach od 7 do 12. Mimo to przynajmniej jeden ciąg powinien być dostępny.
 7. W Edytorze rejestru zlokalizuj, a następnie kliknij następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Jeśli prawa strona zawiera pozycję Lower filters: lvmvdrv, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 8. W Edytorze rejestru zlokalizuj, a następnie usuń następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET001\SERVICES\LVMVDRV
 9. Odszukaj i kliknij następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSYTEM\CONTROLSET003\CONTROL\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Jeśli prawa strona zawiera pozycję Lower filters: lvmvdrv, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 10. Zlokalizuj, a następnie usuń następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CONTROLSET003\SERVICES\LVMVDRV
 11. Odszukaj i kliknij następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CLASS\6BDD1FC6-810F-11D0-BEC7-08002BE2092F
  Jeśli prawa strona zawiera pozycję Lower filters: lvmvdrv, kliknij go prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Usuń.
 12. Odszukaj i usuń następujący podklucz:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\SERVICES\LVMVDRV
 13. W menu Plik kliknij polecenie Zakończ, aby zakończyć pracę Edytora rejestru.
 14. Otwórz Menedżera urządzeń.
  • W systemie Windows Vista kliknij przycisk StartPrzycisk Start , wpisz ciąg devmgmt.msc w polu Rozpocznij wyszukiwanie, a następnie naciśnij klawisz ENTER.

   Kontrola konta użytkownika — zgoda na wykonanie operacji Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub kliknij przycisk Kontynuuj.
  • W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, kliknij polecenie Uruchom, wpisz ciąg devmgmt.msc w polu Otwórz, a następnie kliknij przycisk OK.
 15. W Menedżerze urządzeń rozwiń węzeł Urządzenia do obrazowania, kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Microsoft LifeCam, a następnie kliknij polecenie Odinstaluj.
 16. W menu Akcja kliknij polecenie Skanuj w poszukiwaniu zmian sprzętu. Jeżeli zostanie wyświetlony monit o aktualizację sterowników, kliknij przycisk Tak.

Metoda 4. Pobranie i zainstalowanie najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows


 1. Sprawdź, jaka wersja dodatku Service Pack dla systemu Windows jest zainstalowana na komputerze. W tym celu kliknij przycisk Start lub kliknij przycisk Start systemu Windows, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer lub Komputer, a następnie wybierz polecenie Właściwości.
 2. Na karcie Ogólne przejrzyj sekcję System, w której jest wyświetlany numer wersji dodatku Service Pack.
 3. Pobierz najnowszy dodatek Service Pack dla systemu Windows. Aby uzyskać informacje, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web: Kliknij odpowiednią wersję systemu Windows. Nastąpi przekierowanie do artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base poświęconego najnowszemu dodatkowi Service Pack dla systemu Windows. W sekcji artykułu dotyczącej uzyskiwania najnowszego dodatku Service Pack dla systemu Windows z Centrum pobierania Microsoft znajduje się łącze służące do pobrania aktualizacji.Jeśli problem nadal występuje, należy skorzystać z metody 5.

Metoda 5. Przetestowanie urządzenia na innym komputerze

Jeśli problem nie został rozwiązany, należy przetestować urządzenie na innym komputerze w innym środowisku w celu sprawdzenia, czy występuje ten sam problem. Jeśli można odtworzyć problem, problem może dotyczyć samego urządzenia. Informacje dotyczące kontaktowania się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych w celu wymiany urządzenia są dostępne w sekcji „Więcej informacji”.

Więcej informacji

Jak skontaktować się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie można skontaktować się z zespołem firmy Microsoft ds. elementów zamiennych przy użyciu następujących informacji:
 • Stany Zjednoczone: (800) 360-7561, od poniedziałku do piątku, od 05.00 do 19.00 czasu pacyficznego.
 • Kanada: (800) 933-4750, od poniedziałku do piątku, od 05.00 do 19.00 czasu pacyficznego.
 • Klienci TTY: Z firmą Microsoft można kontaktować się, korzystając z numeru telefonu (800) 718-1599, od poniedziałku do piątku, od 05.00 do 19.00 czasu pacyficznego.

  Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

  326246 Jak wymienić oprogramowanie i sprzęt firmy Microsoft, zamówić dodatki Service Pack i uaktualnienia produktów lub wymienić podręczniki użytkownika

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

310123 Objaśnienie kodów błędów generowanych przez Menedżera urządzeń w systemie Windows XP Professional

Produkty omówione w tym artykule są wytwarzane przez producentów niezależnych od firmy Microsoft. Firma Microsoft nie daje żadnych gwarancji, domyślnych ani żadnego innego rodzaju, odnośnie do wydajności lub niezawodności tych produktów.
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929087 — ostatni przegląd: 29.09.2011 — zmiana: 1

Opinia