MS07-034: Skumulowana aktualizacja zabezpieczeń dla programów Outlook Express i Poczta systemu Windows

WPROWADZENIE

Firma Microsoft wydała biuletyn zabezpieczeń MS07-034, który zawiera wszystkie ważne informacje dotyczące aktualizacji zabezpieczeń. Informacje te obejmują manifest pliku i opcje wdrażania. Aby przejrzeć cały biuletyn zabezpieczeń, odwiedź jedną z następujących witryn firmy Microsoft w sieci Web:

Znane problemy związane z tą aktualizacją zabezpieczeń

  • 937912 Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń 929123 podczas przeglądania witryny sieci Web może być wyświetlane okno dialogowe z monitem o podanie dodatkowych informacji dotyczących kontynuowania

  • Po zastosowaniu aktualizacji zabezpieczeń opisanej w artykule 929123, należy odwiedzić witrynę Microsoft Update w sieci Web:Należy zainstalować najnowszą dostępną skumulowaną aktualizację zabezpieczeń dla programu Internet Explorer. Jest to konieczne, ponieważ trzy z luk opisanych w aktualizacji zabezpieczeń 929123 pozwalają na ujawnienie informacji, gdy użytkownik odwiedzi specjalnie przygotowaną stronę sieci Web przy użyciu programu Internet Explorer. Tych luk nie można bezpośrednio wykorzystać przy użyciu programu Outlook Express.
  • Po zainstalowaniu aktualizacji opisanej w aktualizacji zabezpieczeń 929123 mogą wystąpić problemy opisane w artykule numer 933612 z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base.

    Aby uzyskać więcej informacji, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:

    933612 Program pocztowy nie może połączyć się z serwerem programu Exchange Server 2007 za pomocą protokołu SSL przez SMTP w porcie 587 (strona może być w języku angielskim)
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929123 — ostatni przegląd: 29.11.2013 — zmiana: 1

Opinia