POPRAWKA: Podczas używania programu Windows Media Encoder Seria 9 na komputerze z systemem Windows Vista mogą występować problemy

Symptomy

Podczas używania programu Windows Media Encoder (WME) Seria 9 na komputerze z systemem Windows Vista mogą występować następujące problemy:

Problem 1

Host skryptów Cscript.exe może ulec awarii, gdy zostanie uruchomiony skrypt wiersza polecenia WMCmd.vbs programu Windows Media Encoder.

Problem 2

Ikony na pasku narzędzi i w oknach dialogowych kodera są wyświetlane z niską głębią bitową. W związku z tym wyglądają tak, jakby były w niskiej rozdzielczości.

Problem 3

Podczas konfigurowania profilu kodowania lub rozpoczynania sesji kodowania koder może ulec awarii.

Rozwiązanie

Informacje o poprawce

Poprawka jest obecnie dostępna w firmie Microsoft, ale jest przeznaczona tylko do rozwiązania problemu, który opisano w tym artykule. Powinna być stosowana tylko w systemach, w których ten problem występuje.

Aby rozwiązać ten problem, należy się skontaktować z Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft w celu uzyskania poprawki. Aby uzyskać pełną listę numerów telefonów Centrum pomocy technicznej firmy Microsoft oraz informacje o kosztach pomocy technicznej, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:

Informacje o instalacji

Aby zastosować tę poprawkę na komputerze z systemem Windows Vista, niezbędny jest podwyższony poziom praw użytkownika. Zalecamy kliknięcie prawym przyciskiem myszy pliku wykonywalnego pakietu poprawki i kliknięcie polecenia Uruchom jako administrator. Plik wykonywalny można również uruchomić w oknie konsoli, które ma podwyższony poziom praw użytkownika.

Informacje dotyczące pobierania

Poniższy plik jest udostępniony do pobrania w witrynie Microsoft Download Center:
Aby uzyskać więcej informacji na temat pobierania plików pomocy technicznej firmy Microsoft, kliknij następujący numer artykułu w celu wyświetlenia tego artykułu z bazy wiedzy Microsoft Knowledge Base:
119591 Jak uzyskać pliki Pomocy technicznej Microsoft w usługach online
Firma Microsoft przeskanowała ten plik w poszukiwaniu wirusów. Firma Microsoft użyła najnowszego oprogramowania do wykrywania wirusów dostępnego w chwili opublikowania pliku. Plik jest przechowywany na serwerach o podwyższonym poziomie zabezpieczeń, co zapobiega wprowadzaniu nieautoryzowanych zmian w pliku.

Informacje o plikach

Wersja anglojęzyczna tej poprawki ma atrybuty plików wymienione w poniższej tabeli (lub nowsze). Daty i godziny odpowiadające tym plikom zostały podane w czasie UTC (Coordinated Universal Time). Są one zamieniane na czas lokalny po wyświetleniu informacji o pliku. Aby zobaczyć różnicę między czasem UTC a czasem lokalnym, należy skorzystać z karty Strefa czasowa narzędzia Data i godzina w Panelu sterowania.
Nazwa plikuWersja plikuRozmiar plikuDataGodzinaPlatforma
Wmenc.exe9.0.0.3352647 16815-lis-200618:57x86
Wmenceng.dll9.0.0.33521 554 94415-lis-200619:12x86

Więcej informacji

Wersja 64-bitowa programu Windows Media Encoder została zaktualizowana tak, żeby można było zainstalować koder w wersji 64-bitowej systemu Windows Vista. Ta zaktualizowana wersja kodera zawiera poprawki opisane w tym artykule. Aby uzyskać zaktualizowaną wersję kodera, odwiedź następującą witrynę firmy Microsoft w sieci Web:
Właściwości

Identyfikator artykułu: 929182 — ostatni przegląd: 06.12.2007 — zmiana: 1

Opinia